CZ / EN

Aktuality

Evropské centrum pro digitální inovace ČVUT zahajuje svou činnost

Publikováno: 09. 01. 2023

V lednu 2023 zahajuje svou činnost Evropské centrum pro digitální inovace – EDIH (European Digital Innovation Hub) ČVUT podpořené Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Konsorcium je zaměřeno zejména na podporu firem a veřejné správy v oblasti umělé inteligence a strojového učení.

České firmy, zejména ty malé a střední, a veřejná správa budou moci požádat o podporu na realizaci služeb již během roku 2023. EDIH ČVUT nabídne služby a vzdělávání zejména v oblasti umělé inteligence a strojového učení, zároveň ale již podepsal memorandum o spolupráci se dvěma dalšími českými EDIH: v Brně (kyberbezpečnost) a Ostravě (superpočítače). To umožní poskytování komplexních služeb napříč rozdílnými potřebami firem.

Součástí EDIH ČVUT jsou silní partneři, kromě Českého vysokého učení technického, všech jeho fakult a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT), jsou to SP ČR – Svaz průmyslu a dopravy ČR, AMSP – Asociace malých a středních podniků, VUPI – Výzkumný ústav podnikání a inovací Hospodářské komory, spolek prg.ai, PII – Pražský inovační institut, ICUK – Inovační centrum Ústeckého kraje a Českomoravské centrum průlomových technologií.

Díky EDIH ČVUT si budou moci firmy například otestovat technologie před jejich vlastním pořízením, a to například v Testbedu pro Průmysl 4.0 ČVUT fungujícím v rámci RICAIP. Testbed leží ve dvou patrech CIIRC ČVUT. Přízemní laboratoř se zaměřuje na automatickou montáž, plánování a virtualizaci výroby. Suterénní část je zaměřena na výrobní stroje a technologie. Právě tam probíhá společný výzkum CIIRC ČVUT a Fakulty strojní ČVUT, který umožňuje jedinečné podmínky pro vzdělávání v oblasti Průmyslu 4.0. Testbed se používá pro výzkum, vývoj, výuku a spolupráci s průmyslovými partnery. Umožňuje testování řešení pro pokročilou a integrovanou průmyslovou výrobu a procesy pro inteligentní továrny. Testbed je zapojen do několika mezinárodních výzkumných projektů, převážně v oblasti Průmyslu 4.0. Testbed umožňuje optimalizaci energetické účinnosti výrobních systémů, diagnostiku a prediktivní údržbu nebo data mining v rámci životního cyklu produktu.

EDIH ČVUT nabídne také konzultace, prototypování, vzdělávací a odborná školení a kurzy. EDIH ČVUT navazuje také na činnost Digitálního inovačního hubu CIIRC ČVUT, který má několikaletou zkušenost s poskytováním podobných služeb firmám a je také napojen na zahraniční sítě a iniciativy, např. CLAIRE, ELLIS, EIT Manufacturing, DIH4AI nebo DIH World.

Více informací najdete na: https://www.edihctu.eu/

Fotogalerie