CZ / EN

Aktuality

Proběhlo zasedání Inženýrské akademie ČR v Betlémské kapli

Publikováno: 29. 11. 2022

Na konci listopadu se tradičně koná slavnostní zasedání Inženýrské akademie ČR v Betlémské kapli, jehož součástí je koncert klasické hudby, kterému předchází předávání jmenovacích dekretů nově zvoleným členům akademie, předávání Ceny IA za nejlépe hodnocený příspěvek ve vědeckém titulu MM Science Journal a Ceny IA v kategorii za vynikající technický projekt, dále pak předávání cen Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla pro nejúspěšnější studenty všech fakult univerzity. A letos v rámci ocenění došlo i na jedno překvapení…

O hlavní ceně za „Vynikající realizovaný technický projekt“, kterou získal tým odborníků za speciální brusku nové generace BUD100, a ve kterém byli i zástupci Fakulty strojní ČVUT v Praze jsme již psali ZDE.

Během slavnostního shromáždění IAČR 24. listopadu 2022 v Betlémské kapli, však byla předána další ocenění a jedno z nich patřilo prezidentovi Inženýrské akademie ČR, Prof. Petru Zunovi z Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní ČVUT v Praze, kdy obdržel Zlatou medaili Nadace prof. Štefana Kassaye na podporu vědy a vzdělávání.

Zlatou medaili předal šéfredaktor MM Průmyslové spektrum, Roman Dvořák a k ocenění dodal: „prof. Zuna se vždy ve svém profesním životě v pokoře opíral o tři oblasti – vzdělávání, výzkum & vývoj a uvádění výsledků do praxe. To vždy bylo doprovázeno jeho morálním kreditem a přátelským přístupem a za to mu náleží velký respekt a uznání“.

Plná Betlémská kaple tato slova stvrdila velkým potleskem a my se k tomuto potlesku připojujeme!
 
Celý článek najdete na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum ZDE.

Fotogalerie