CZ / EN

Aktuality

Vyhlášení výběrového řízení na funkce vedoucích ústavů

Publikováno: 30. 09. 2022

Děkan fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze vyhlašuje výběrové řízení na funkce vedoucích ústavů:
 
12101 - ústav technické matematiky
12102 - ústav fyziky
12104 - ústav jazyků
12105 - ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
12110 - ústav přístrojové a řídící techniky
12112 - ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
12113 - ústav konstruování a částí strojů
12115 - ústav energetiky
12116 - ústav techniky prostředí
12118 - ústav procesní a zpracovatelské techniky
12120 - ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
12122 - ústav letadlové techniky
12132 - ústav materiálového inženýrství
12133 - ústav strojírenské technologie
12134 - ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
12135 - ústav výrobních strojů a zařízení
12138 - ústav řízení a ekonomiky podniku
12201 - centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka

 
Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru s vědeckou hodností min. Ph.D. (Dr., CSc.), kvalifikace doc. nebo prof. vítána, předpoklad brzké habilitace dle kritérií ČVUT požadován,
  • praxe v oboru min. 5 let, znalost VŠ prostředí,
  • manažerská schopnost, zkušenost s vedením výzkumného týmu,
  • aktivní znalost minimálně jednoho světového jazyka,
  • publikační, projektová a výzkumná činnost v oboru,
  • občanská a morální bezúhonnost.
 
Náležitosti přihlášky:
  • strukturovaný životopis,
  • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, pokud již nebyly zaměstnaneckému oddělení FS ČVUT předány,
  • seznam publikací a dalších výsledků za posledních 5 let,
  • projekt pro rozvoj pracoviště popř. předchozí projekty se zprávou o jejich plnění.
 
Předpokládaný nástup: od 1. února 2023.
Uzávěrka přihlášek: do 30. listopadu 2022. Přihlášky spolu s uvedenými materiály se zasílají v elektronické podobě na adresu: vladimir.hittman@fs.cvut.cz.