CZ / EN

Aktuality

Zapojení našich studentů do projektu iKAPII Praha

Publikováno: 22. 09. 2022

Vážení studenti, chtěli bychom vám nabídnout pozici Vedoucí lektor hodin robotiky pro žáky 2. stupně ZŠ, v projektu iKAP II Praha (Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství) v oblasti polytechnického vzdělávání, který se otevírá i v letošním roce a jehož garantem je Hospodářská komora hl. m. Prahy.

Naši studenti se úspěšně účastnili tohoto projektu už od roku 2019 a odnesli si celou řadu zkušeností: https://fs.cvut.cz/aktuality/1254-212/polytechnicka-hnizda-jiny-koncept-skolnich-dilen/
 
Projekt Hospodářské komory hl. m. Prahy pracuje s pražskými žáky základních a středních škol. Ti mají k dispozici mj. Polytechnická hnízda (PH) vybudovaná v prostředí 17 středních škol a domů dětí a mládeže, jedná se o plně vybavené učebny, kde od září 2019 probíhá výuka mechaniky a robotiky a mechatroniky. Projekt míří nejen na vzbuzování zájmu o technické obory u dětí, ale také na motivaci a zvýšení kompetencí u pražských pedagogů a pedagogických pracovníků. V učebnách tak budou žákům II. stupně ZŠ k dispozici robotické stavebnice VEX, mechatronické stavebnice dodavatele Mechatronic Education, notebooky, tablety a jedna 3D tiskárna.
Studenti Fakulty strojní ČVUT v Praze by mohli v prostředí vytvořených PH vést čtyřhodinové bloky výuky pro až patnáctičlenné skupiny žáků ve věku od 12 do 15 let. Každý budoucí lektor bude proškolen na práci s výše zmíněnými dvěma typy stavebnic a bude mu poskytnut rovněž návrh metodiky vedení hodin.

Hodinová mzda činí 225 Kč/ hodinu, přičemž se počítají vyučující hodiny (45 minut) jako jedna celá hodina. Hrazena je rovněž přidružená čtyřhodinová příprava, čili za jeden výukový blok je lektorovi vyplacena mzda za 8 hodin. Výuka probíhá v dopoledních hodinách a jeden lektor v průměru odučí zhruba 5 bloků v měsíci. S prací je spojena rovněž drobná administrativa, lektor by s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy uzavřel DPP či DPČ a měsíčně by zpracovával výkazy práce.

Obracíme se na vás s prosbou a nabídkou o zapojení do tohoto projektu. Studenti, kteří se do projektu přihlásí a stanou se lektory, mají děkanem Fakulty strojní přislíbenu odměnu navíc, v částce 250 Kč za každý vyučovací blok (4 hodiny výuky + 4 hodiny přípravy), která bude vyplácena čtvrtletně ze stipendijního fondu.
 
Pozice je určena pro studenty Fakulty strojní ČVUT v Praze.
Termín nástupu: dle dohody.
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete co nejdříve svůj životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu kafkova@hkp.cz .
Těšíme se na Vás!