CZ / EN

Aktuality

Výzkum pro praxi – Soustružnické stroje pro náročnou a přesnou výrobu

Publikováno: 07. 09. 2022

Spolupráce s praxí je jedním ze strategických cílů aktivit Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní ČVUT v Praze. Vizi 2030 Fakulty strojní naplňuje RCMT podporou konkurenceschopnosti tuzemských firem. Podněty z praxe jsou motivací výzkumu, jehož výsledky jsou uplatňovány v produktech a službách firem i v modernizaci oborové výuky. V článek ze seriálu „Výzkum pro praxi“, nahlédneme do oblasti přesné výroby a zaměříme se na vývoj soustružnického stroje KL 285 z produkce Kovosvit MAS.

Firma Kovosvit MAS je v současné době jednou z mála firem, které v ČR vyvíjejí a vyrábějí soustružnické stroje. Tradičně tvořila páteř nabídky soustruhů uživatelsky aplikačně odstupňovaná linie strojů vyráběných v několika velikostech: od jednoduchých strojů s manuálním a NC řízením řady Masturn přes soustružnická centra řady SP až po multifunkční centra na bázi soustruhů řady Multicut. Počátkem roku 2017 se firma rozhodla vyvinout nový soustružnický stroj pro menší dílce.

U nového stroje byla požadována základní jednoduchá koncepce charakterizovaná kinematikou s osami X, Z a C, (přísuv a posuv nástroje do řezu, natáčení vřetena v polohové vazbě) a jedna vřetenová hlava. Maximální rozměry soustruženého dílce byly nastaveny na průměr 285 mm a délku 550 mm. Oč byl koncept stroje jednodušší ve srovnání s dříve vyvíjenými multifunkčními stroji, o to více požadavků bylo na jeho provozní chování. Klíčovým požadavkem byla kompaktní vnější obálka s malou půdorysnou plochou, která měla být menší než u předchozího soustruhu typu SP 280. Dále byla požadována zvýšená tuhost na úrovni o řadu většího stroje SP 430, která měla být základem pro zajištění stabilního a přesného obrábění např. při náročných aplikacích tvrdého soustružení a v přerušovaných řezech. Třetím zásadním požadavkem byla vynikající teplotní stabilita, která měla zajistit dlouhodobou přesnost stroje v třísměnném bezobslužném provozu.

Pracovníci RCMT byli firmou přizváni k vývoji stroje v okamžiku, kdy existoval první konstrukční návrh stroje, který definoval některé jeho zásadní rozměry. Základním úkolem byla výpočtová podpora návrhu

Celý článek je k dispozici na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum.
 

Fotogalerie