CZ / EN

Aktuality

Informace k promocím v říjnu 2022

Publikováno: 31. 08. 2022

Promoce absolventů, kteří úspěšně ukončili studium v průběhu června až září 2022, se budou konat ve dnech 25.10.2022 až 27.10.2022. 

Časový rozvrh promocí

absolventů ČVUT v Praze, Fakulty strojní ve dnech 25., 26. a 27. 10. 2022(úterý, středa, čtvrtek), Betlémská kaple, Praha 1.
 

25. 10. 2022

9.00     Bakalářské studium:
Výroba a ekonomika ve strojírenství
Teoretický základ strojního inženýrství - absolventi jejichž příjmení začíná písmenem A až F včetně

11.30   Navazující magisterské studium:
Výrobní inženýrství

14.00   Bakalářské studium:
Strojírenství
Teoretický základ strojního inženýrství - absolventi jejichž příjmení začíná písmenem G až K včetně

 

26. 10. 2022

9.00 Navazující magisterské studium:
Aplikované vědy ve strojním inženýrství
Automatizační a přístrojová technika
Průmysl 4.0
Strojní inženýrství – absolventi specializace Výrobní stroje a zařízení

11.30   Bakalářské studium:
Teoretický základ strojního inženýrství - absolventi jejichž příjmení začíná písmenem L až Ž včetně

14.00 Navazující magisterské studium:
Energetika a procesní inženýrství
Inteligentní budovy
Jaderná energetická zařízení
Řízení průmyslových systémů
Technika prostředí
Strojní inženýrství – absolventi specializace:
 • Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů
 • Procesní technika
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Technika životního prostředí

 

27. 10. 2022

9.00 Navazující magisterské studium:
Dopravní a transportní technika
Letectví a kosmonautika
Master of Automotive Engineering
Automation and Instrumentation Engineering
 

Pokyny pro slavnostní promoce absolventů Fakulty strojní ČVUT v Praze

Sraz diplomantů je nejméně 1 hodinu před začátkem promoce v Betlémské kapli.

Studijní referentka seřadí diplomanty k slavnostnímu nástupu. Je nutné, aby každý diplomant setrval na určeném místě, neboť v tomto pořadí budou předávány diplomy. Po příchodu do kaple vstoupí diplomanti na vyhrazená místa podle určeného pořádku a zůstanou stát. Po nástupu předsednictva a hostů zazní česká státní hymna. Poté všichni usednou.

Další program následuje v tomto pořadí:

 • zahájení a uvítání hostů
 • projev rektora (prorektora)
 • hudební vložka
 • projev děkana (proděkana)
 • přednesení slibu
 • složení slibu na insignie ČVUT a předání diplomů
 • projev zástupce absolventů
 • závěr
Po skončení slavnostního aktu odchází nejprve předsednictvo, pak diplomanti. Očekáváme, že všichni přítomní dobrovolnou a uvědomělou kázní přispějí ke zdaru slavnosti a tím i dobré reprezentaci vysoké školy a své osobní. Diplomanty žádáme o dochvilnost!
 
Prosím, aby hosté zaujali svá místa nejpozději 15 minut před zahájením, bývá zvykem, že se začíná přesně! S ohledem na důstojnost slavnostního aktu se předpokládá společenský oděv, jak u absolventů, tak i u hostů.
 
Účast dětí do 6 let je naprosto nevhodná a celý akt ruší.    Právě  tak  ruší tento akt individuální fotografování. Fotografická služba je zajištěna profesionální organizací.
 
Svrchní oděv se odkládá v šatně proti vchodu, je třeba počítat s frontami. Prosím diplomanty, aby s těmito pokyny seznámili i své hosty!