CZ / EN

Aktuality

Online workshop Genderově senzitivní komunikace

Publikováno: 21. 01. 2022

Ve čtvrtek  27. ledna 2022 od 14:00-16:30 hodin se uskuteční online workshop Genderově senzitivní komunikace. Genderově senzitivní komunikace je jedním z nástrojů podpory férového prostředí v instituci. Napomáhá k zajištění genderové rovnosti, inkluzivity a podpoře diverzity. Jazyk a vizuální komunikace jsou zároveň součástí PR instituce. 

Workshop se zaměří na to, jak předcházet genderovým stereotypům v komunikaci a jaká opatření lze v instituci směrem ke zlepšení komunikační kultury přijmout. Představeny budou existující výzkumy, které ilustrují, jak jazyk napomáhá k udržování stereotypů. Soustředíme se na zásady genderově senzitivní komunikace, a zejména pak konkrétní varianty jazykových forem, jak lze genderově senzitivní jazyk používat v praxi.

Workshop povede Jana Dvořáčková, Ph.D. - Odborná asistentka Katedry sociologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, výzkumná pracovnice Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR a genderová expertka Technologické agentury České republiky. Odborně se zaměřuje především na genderové aspekty školství, akademických drah, výzkumu a inovací a možnosti podpory rovnosti v prostředí vysokých škol, výzkumných institucí a grantových organizací.

V rámci workshopu budou prezentovány také praktické zkušenosti se zaváděním pravidel genderově senzitivní komunikace v Technologické agentuře České republiky a možná poučení ohledně adekvátního postupu, která z nich plynou pro další instituce. Tuto část povede Marcel Kraus, M.Sc.

Přihlášení na workshop: zde 

Odkaz pro připojení do MS TEAMS.

Workshop je určen pro vedoucí pracovnice/pracovníky, vedoucí projektových týmů, pracovnice/pracovníky PR, HR, zaměstnankyně a zaměstnance ČVUT v Praze.