CZ/EN

Aktuality

Zapojení našich studentů do dalšího kola projektu iKAPII Praha

Publikováno: 12. 10. 2021

Vážení studenti, chtěli bychom vám nabídnout pozici Externí spolupracovník – Lektor hodin robotiky pro žáky 2. stupně ZŠ, v projektu iKAP II Praha (Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství) v oblasti polytechnického vzdělávání, který se otevírá v letošním roce již podruhé a jehož garantem je Hospodářská komora hl. m. Prahy.

Naši studenti se úspěšně účastnili tohoto projektu už od roku 2019 a odnesli si celou řadu zkušeností: https://fs.cvut.cz/aktuality/1254-212/polytechnicka-hnizda-jiny-koncept-skolnich-dilen/
 
Tým Hospodářské komory hl. m. Prahy soustavně pracuje se žáky pražských základních a středních škol. Ti mají k dispozici mj. Polytechnická hnízda (PH) vybudovaná v prostředí 17 středních škol a domů dětí a mládeže. Jedná se o plně vybavené učebny, postupně budované od roku 2019, ve kterých probíhá výuka mechaniky, robotiky a mechatroniky. Aktivity projektu míří nejen na vzbuzování zájmu o technické obory u dětí, ale také na motivaci a zvýšení kompetencí jejich učitelů. V učebnách jsou k dispozici robotické stavebnice VEX, mechatronické stavebnice dodavatele Mechatronic Education, notebooky, tablety a 3D tiskárna.
Rádi bychom i v tomto období navázali na dosavadní úspěšnou spolupráci a zapojili stávající studenty studijních programů FS ČVUT do pokračování projektu, na pozicích lektorů robotiky a 3D tisku.
Lektoři robotiky samostatně vedou čtyřhodinové výukové bloky pro cca patnáctičlenné skupiny žáků, převážně ve věku od 12 do 15 let. Každý budoucí lektor bude samozřejmě proškolen na práci s výše zmíněnými dvěma typy stavebnic a bude mu poskytnut podklad pro metodické vedení výukových hodin.

Práce lektorů je honorována mzdou 2x 225 CZK / hodinu výuky (1 hodiny přípravy + 1 hodina výuky). Za hodinu je považována hodina vyučovací v délce 45 minut. Za realizaci jednoho výukového bloku (4x 45 minut) lektorovi přísluší mzda 8x 225 CZK.

Výuka je realizována převážně v dopoledních hodinách. Rozsah spolupráce je individuálně domlouván se zástupci jednotlivých provozovatelů PH, středních škol a domovů dětí a mládeže na území Prahy.
Garantem aktivity je Hospodářská komora hl. m. Prahy, se kterou každý lektor uzavírá DPP/DPČ.

Obracíme se na vás s prosbou a nabídkou o zapojení do tohoto projektu. Studenti, kteří se do projektu přihlásí a stanou se lektory, mají děkanem Fakulty strojní přislíbenu odměnu navíc, v částce 250 Kč za každý vyučovací blok (4 hodiny výuky + 4 hodiny přípravy), která bude vyplácena čtvrtletně ze stipendijního fondu.
 
Pozice je určena pro studenty Fakulty strojní ČVUT v Praze.
Termín nástupu: dle dohody.
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete co nejdříve svůj životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu hendrych@hkp.cz .
Těšíme se na Vás!