CZ/EN

Aktuality

Průzkum dopadů pandemie

Publikováno: 27. 05. 2021

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy prosí o vyplnění dotazníku, zaměřeného na vaše studijní a životní podmínky během pandemie COVID-19. Studie bude sloužit jako zpětná vazba pro vysokou školu, kterou navštěvujete, i pro výzkumné účely. Studie získala záštitu Rady vysokých škol a České konference rektorů. Vaše anonymní odpovědi budou jistě užitečné pro vedení univerzity a fakulty, kde studujete, a budou sloužit jako cenná zpětná vazba a také jako indicie, zda univerzity cílí svou pomoc efektivně.

UK vám předem děkuje za ochotu vyplnit dotazník.

Dotazník najdete na: https://lm1.soc.cas.cz/index.php/832913?lang=cs  

Základní informace o výzkumu lze nalézt na webu: https://iss.fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/granty/aktualne-resene-projekty/vyzkum-dopadu-covid-na-vs-vyucujici-studenty