CZ/EN

Aktuality

Proběhla mezinárodní konference ICTIMT 2021

Publikováno: 05. 05. 2021

Dne 20. dubna 2021 proběhla online Mezinárodní konference ICTIMT 2021 | 2nd International Conference on Thermal Issues in Machine Tools. Tuto unikátní konferenci zaměřenou na oblast teplotního chování strojů organizoval Ústav výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní ČVUT v Praze spolu s Katedrou vývoje obráběcích strojů a adaptivního řízení Technické univerzity v Drážďanech. Partnerem konference byl MM Science Journal, patronaci převzala prestižní akademie výrobního inženýrství International Academy of Production Engineering | CIRP.

Vzhledem k celosvětové pandemické situaci se konference nemohla konat v Praze, jak bylo plánováno, ale přenesla se výhradně do on-line prostředí. I v této formě vytvořila konference jedinečnou příležitost pro virtuální setkání předních výzkumných pracovníků z oblasti teplotního chování a přesnosti obráběcích strojů. Hlavní témata letošní konference se zaměřovala na teplotní interakci mezi strojem, nástrojem a obrobkem, testovací a simulační metody, kompenzace a korekce teplotních chyb a zlepšení teplotní stability obráběcích strojů prostřednictvím strukturálních optimalizací. Vysoký zájem o konferenci potvrdila účast více než 80 odborníků z celkem 12 zemí celého světa. Zaznělo 41 odborných příspěvků, na které navázal prostor pro vzájemné diskuze.

Vyzvané příspěvky, které představili špičkoví zástupci akademické sféry i průmyslu, nastavily vysokou úroveň celé konference. Prof. Steffen Ihlenfeldt (Technická univerzita v Drážďanech, Německo) přednesl příspěvek na téma teplotně-energetické konstrukce strojů. Příspěvek prof. Konrada Wegenera (ETH Zürich, Švýcarsko) byl zaměřen na aktuální témata v oblasti tepelných kompenzací obráběcích strojů. Prof. Atsushi Matsubara (Univerzita Kyoto, Japonsko) ve svém příspěvku hovořil o konstrukčních a vývojových řešeních teplotního chování vřeten. Aktivní teplotní kompenzace v reálném průmyslovém prostředí prezentoval Ing. Vojtěch Frkal (TOSHULIN, Česká republika) a Dr. Ondřej Uher (Compo Tech PLUS, Česká republika) představil využití kompozitních materiálů pro stavbu teplotně stabilních prvků výrobních strojů.
Program konference byl rozdělen do šesti sekcí:

Zlepšení tepelné odolnosti obráběcích strojů prostřednictvím konstrukčních změn | Tato sekce se věnovala problematice optimalizace konstrukce obráběcích strojů, komponent a tekutinových systémů, které představují významné zdroje nežádoucích teplotních deformací obráběcích strojů.

Zkušební a simulační metody k identifikaci teplotních chyb | Presentovány byly experimentální strategie a techniky pro analýzu teplotního chování výrobních strojů.

Kompenzace a korekce teplotních chyb | Odborné příspěvky v této sekci představily výzkum v oblasti vývoje spolehlivých a modelů a jejich parametrů pro aktivní kompenzace tepelných chyb obráběcích strojů.

Modelování a simulace | Samostatná sekce představila využití pokročilých postupů matematického modelování a simulací pro zdokonalenou podporu porozumění teplotního chování stroje a kompenzace teplotních chyb.

Teplotní interakce mezi obrobkem, nástrojem, strojem | Příspěvky v této sekci se zaměřovaly na vliv řezného procesu jako významného zdroje tepla na tepelné dilatace řezného nástroje a obrobku.

Referenční obrobky a hodnocení | Několik příspěvků bylo presentováno v oblasti problematiky evaluace přesnosti strojů a chyb obrábění pomocí speciálně vyvinutých referenčních obrobků a strategií měření.
Konferenční příspěvky představily výsledky řešení řady dlouhodobých výzkumných záměrů, také ale řadu praktických zkušeností i vizí do budoucna. Poskytly cenný zdroj informací a podpořily vytváření osobních odborných vazeb. Většina příspěvků bude publikována v MM Science Journal.

Třetí ročník konference ICTIMT se bude konat v roce 2023 v německých Drážďanech.

pracoviste/12135/Poster_A0_ICTIMT2021.jpg