CZ/EN

Aktuality

Výběrové řízení pro pracovní pobyt: Výzkumný pracovník senior na University of Ljubljana

Publikováno: 26. 04. 2021

Děkan Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze vypisuje podle z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, výběrové řízení na pozici:
 
výzkumný pracovník senior pro Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky – Odbor pružnosti a pevnosti pro pracovní pobyt na zahraniční univerzitě – University of Ljubljana v rámci projektu financovaného z OP VVV „Mobilita ČVUT – VTA“ na téma „Výzkum únavového poškození pro součásti vyrobené aditivními technologiemi“.
 
Místo výkonu práce:                                                       Slovinsko, University of Ljubljana
Délka pracovního pobytu:                                              12 měsíců
Výše úvazku:                                                                   1,0 FTE
Předpokládané datum zahájení pracovního pobytu: 1. 7. 2021
 
Náplň práce:

 • Analýza vlivu aditivních technologií na chování materiálu z hlediska únavového poškozování a jeho možného odhadu;
 • Zajištění potřebných únavových experimentů;
 • Analýza dostupných publikací pro získání rozsáhlejšího objemu podkladů;
 • Publikace výstupů. 
Zájemce musí splňovat tyto podmínky:
 • Být výzkumným pracovníkem – seniorem, tj. výzkumný pracovník, který získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility.
 • Požadovaná výkonostní kritéria:
  • H-index – minimální hodnota 8,5 v přepočtu dle normalizační tabulky (návod na výpočet normalizovaného h-indexu je v příloze tohoto dokumentu). Zdrojem pro přepočet hodnoty h-indexu je Web of Science nebo Scopus;
  • Publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy
  • Podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel. Nesmí se jednat o interní grant ČVUT v Praze.
 • Orientovat se v oblasti predikce únavového poškozování včetně vlivů víceosého zatěžování, vrubovitosti, vlivu středního napětí a dalších.
Povinnosti výzkumného pracovníka:
 • Pravidelné měsíční reportování o svém působení v zahraniční instituci formou Zpráv o činnosti;
 • Účast na konferenci/ semináři/ workshopu minimálně jednou za každých započatých 6 měsíců výjezdu (v případě akce organizované hostující institucí se musí jednat o mezinárodní akci);
 • Dodržení návratové fáze v délce 6 měsíců, po kterou musí být výzkumný pracovník v pracovním poměru k FS ČVUT.
 • Uspořádání semináře/workshopu v návratové fázi za účelem diseminace výsledků a poznatků získaných na svém působení v zahraniční instituci;
 • Dosažení bagatelní podpory 300 hodin za dobu realizace mobility.
 Povinné přílohy žádosti:
 • Přihláška do výběrového řízení vč. krátkého návrhu výzkumné práce v hostující organizaci;
 • Profesní životopis výzkumného pracovníka;
 • Diplom (případně jeho nostrifikaci);
 • Prokázání publikační činnosti (může být zahrnuto v profesním životopise);
 • Prokázání účasti na grantech (může být zahrnuto v profesním životopise)
 • Výpočet normalizovaného h-indexu.

 
Přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami žádosti je možno podat do 31. 5. 2021 prostřednictvím emailové adresy na miroslav.spaniel@fs.cvut.cz a na petra.lavicka@fs.cvut.cz.
Pracovní pobyt je financovaný z prostředků výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016980.

 

[Aktuality/11_2020/hindex03.jpg]