CZ/EN

Aktuality

Výběrové řízení pro pracovní pobyt: Výzkumný pracovník senior na Nagoya University

Publikováno: 07. 04. 2021

Děkan Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze vypisuje podle z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, výběrové řízení na pozici:
výzkumný pracovník senior pro Ústav materiálového inženýrství (12132) pro pracovní pobyt na zahraniční univerzitě – Nagoya University, Center for Low-temperature Plasma Sciences v rámci projektu financovaného z OP VVV „Mobilita ČVUT – VTA“

Místo výkonu práce: Nagoya University, Center for Low-temperature Plasma Sciences, Japonsko
Délka pracovního pobytu: 3 měsíce
Výše úvazku: 1,0 FTE
Předpokládané datum zahájení pracovního pobytu: 1. 9. 2021
 
Náplň práce:
 • Výzkumné práce v oblasti plazmových povrchových úprav;
 • Zapojení se do publikačních aktivit pracoviště, navázat dlouhodobější vědecko-výzkumné kontakty;
 • Prezentace pracoviště UMI ČVUT na přijímacím pracovišti Nagoya University;
 • Účast na konferenci;
 • Pravidelná administrativa spojená s projektem.
 
Zájemce musí splňovat tyto podmínky:
 • být výzkumným pracovníkem – seniorem, tj. výzkumný pracovník, který získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility.
 • požadovaná výkonnostní kritéria:
  • H-index – minimální hodnota 8,5 v přepočtu dle normalizační tabulky (návod na výpočet normalizovaného h-indexu je v příloze tohoto dokumentu). Zdrojem pro přepočet hodnoty h-indexu je Web of Science nebo Scopus;
  • Publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy
  • Podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel. Nesmí se jednat o interní grant ČVUT v Praze.
Povinnosti výzkumného pracovníka:
 • Pravidelné měsíční reportování o svém působení v zahraniční instituci formou Zpráv o činnosti;
 • Účast na konferenci/ semináři/ workshopu minimálně jednou za každých započatých 6 měsíců výjezdu (v případě akce organizované hostující institucí se musí jednat o mezinárodní akci);
 • Dodržení návratové fáze v délce 6 měsíců, po kterou musí být výzkumný pracovník v pracovním poměru k FS ČVUT.
 • Uspořádání semináře/workshopu v návratové fázi za účelem diseminace výsledků a poznatků získaných na svém působení v zahraniční instituci;
 • Dosažení bagatelní podpory 300 hodin za dobu realizace mobility.
 
Povinné přílohy žádosti:
 • Přihláška do výběrového řízení vč. krátkého návrhu výzkumné práce v hostující organizaci;
 • Profesní životopis výzkumného pracovníka;
 • Diplom (případně jeho nostrifikaci);
 • Prokázání publikační činnosti (může být zahrnuto v profesním životopise);
 • Prokázání účasti na grantech (může být zahrnuto v profesním životopise);
 • Výpočet normalizovaného h-indexu.

 
Přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami žádosti je třeba podat do 7. 5. 2021 prostřednictvím emailové adresy na petr.spatenka@fs.cvut.cz a na petra.lavicka@fs.cvut.cz.
Pracovní pobyt je financovaný z prostředků výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016980.

 

[Aktuality/11_2020/hindex03.jpg]