CZ/EN

Aktuality

Pokyny k doložení negativního testu na COVID-19

Publikováno: 14. 03. 2021

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
následující pokyny navazují na email všem zaměstnacům FS ČVUT v Praze ze dne 10.3.2021.

 
 1. Při NEZBYTNÉ cestě na pracoviště (viz Příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem – 4. úplné znění)
  bude zaměstnanci od 17. března 2021 umožněna osobní (fyzická) přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, pokud:
 1. prokáže, že podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 (samozřejmě negativní), nebo
 2. prokáže, že podstoupil v posledních 7 dnech POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (samozřejmě negativní), nebo
 3. podstoupil preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem a jeho výsledek je negativní, nebo
 4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 5. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.Skutečnosti uvedené v tomto odstavci se prokazují potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb (resp. Ministerstvem zdravotnictví ČR).
 1. Jak postupovat, aby byl NEZBYTNÝ přístup na fakultu umožněn:
 1. v aplikaci ČVUT, která bude spuštěna dne 15.03.2021 zadat:
  1. Výsledek testu: pozitivní/ negativní,
  2. Popis: bude upřesněno,
  3. Přílohy: vložit foto testu, scan certifikátu o testu.
Odkaz na aplikaci ČVUT: https://covidapp.cvut.cz/. (návod najdete ZDE)
Poznámka: při pozitivním testu bude v aplikaci odkaz na informace jak dále postupovat
 1. V případě, že nejsou naplněny podmínky dle kap. A, bodů a), b), d), e), tak musí zaměstnanec pro NEZBYTNÝ přístup na pracoviště podstoupit preventivní test na stanovení antigenu viru SARS-Co V-2
  dle kap. A, bodu c) prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem dle následujících pokynů a výsledek testu zadat obratem do aplikace ČVUT,
 2. Rezervace na výdej preventivního testu
  1. Fakulta strojní spustila aplikaci pro REZERVACI NA VÝDEJ PREVENTIVNÍHO TESTU,
  2. Máme přiděleno 400 testů do konce března. V případě potřeby zásoby dle možností doplníme. 
   Současně musíme predikovat naší potřebu pro optimalizaci zásob testů a jejich distribuci. Tato predikce je zatím natavena v rezervačním systému do poloviny dubna.
   Na základě zkušeností z prvotního spuštění procesu testování dle kap. A, odst. c) budou pokyny pro vás upřesňovány.
  3. Cílem je, aby měl zaměstnanec možnost se testovat v místě pobytu před předpokládaným NEZBYTNÝM přístupem na fakultu a výsledek testu zadávat do aplikace ČVUT.
  4. Z tohoto důvodu obdrží zaměstnanec při prvním odběru testů na výdejním místě fakulty dva testy,
   kde první test použije před vstupem na fakultu po 16.03.2021
   a druhý test použije nejdříve 6 dnů po prvním testu a nejdéle 1 den před NEZBYTNÝM přístupem na fakultu.
   Další test již zaměstnanec dostane pouze jeden pro následné testování v místě pobytu před dalším NEZBYTNÝM přístupem na pracoviště,
  5. Testy zaměstnanec obdrží po zadání do rezervačního systému takto:
   1. Výdejní místo – budova Dejvice Technická 4 (je určeno pro budovu Dejvice-Technická 4, Juliska, CIIRC)
    přiložením zaměstnanecké karty, popř. čipu ke čtecímu zařízení na hlavní vrátnici,
   2. Výdejní místo – budova Karlovo náměstí
    přiložením zaměstnanecké karty, popř. čipu ke čtecímu zařízení na hlavní vrátnici,
   3. Budova Horská
    na základě provedených rezervací budou testy předány vedoucímu ústavu k distribuci,
   4. Budova VTP Roztoky
    na základě provedených rezervací budou testy předány vedoucímu útvaru k distribuci,
   5. Budova Hradec Králové, Letňany
    na základě provedených rezervací budou testy předány vedoucímu útvaru k distribuci,
   6. Pro případ, kdy si zaměstnanec nemohl z technických důvodů provést rezervaci bude na výdejních místech minimální zásoba pro výdej testů na základě záznamu do formuláře, kde zaměstnanec uvede:
    jméno a příjmení
    kód útvaru
    osobní číslo nebo email
  6. Pro první použití testu, který bude prováděn na fakultě, budou vyčleněny prostory v budově Dejvice – Technická 4 (i pro objekt Juliska a CIIRC) a v budově Karlovo náměstí.
   Prostory pro testování v budově Horská a v budově VTP Roztoky zajistí příslušný vedoucí útvaru.
  7. Náhled na rezervační systém pro výdej testů

   odkaz na rezervační systém FS
   : https://app.fs.cvut.cz/c19test

   REZERVACI PROSÍM PROVÁDĚJTE NEJPOZDĚJI CCA 8 HODIN PŘED VÝDEJEM TESTU!

   REZERVACE NA VÝDEJ PREVENTIVNÍHO TESTU na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-Co V-2 ČVUT, Fakulta strojní
výdejní místo odběr v týdnu Počet rezervací
Dejvice - Technická 4 15-19 března  
Dejvice - Technická 4 22-26 března  
Dejvice - Technická 4 29 března - 2 dubna  
Dejvice - Technická 4 5.-9. duben  
Dejvice - Technická 4 12.-16. duben  
Karlovo náměstí 15-19 března  
Karlovo náměstí 22-26 března  
Karlovo náměstí 29 března - 2 dubna  
Karlovo náměstí 5.-9. duben  
Karlovo náměstí 12.-16. duben  
Horská 15-19 března  
Horská 22-26 března  
Horská 29 března - 2 dubna  
Horská 5.-9. duben  
Horská 12.-16. duben  
VTP Roztoky 15-19 března  
VTP Roztoky 22-26 března  
VTP Roztoky 29 března - 2 dubna  
VTP Roztoky 5.-9. duben  
VTP Roztoky 12.-16. duben  
Hradec Králové, Letňany 15-19 března  
Hradec Králové, Letňany 22-26 března  
Hradec Králové, Letňany 29 března - 2 dubna  
Hradec Králové, Letňany 5.-9. duben  
Hradec Králové, Letňany 12.-16. duben  
 
 1. Rezervace testů pro období 29.03. až 16.04.2021 slouží pro predikci potřeby testů a jejich nákup.
 1. Kontrola vydaných testů
  Vedoucí útvarů obdrží seznam rezervovaných a vydaných testů příslušného útvaru ke kontrole NEZBYTNOSTI přítomnosti zaměstnance na pracovišti.
 2. Kontakty
  1. Pro aplikaci ČVUT: zadat ticket na  https://helpdesk.cvut.cz  (do předmětu napsat: „testovací centrum“)
  2. Pro rezervační systém Fakulty strojní:
 1. zadat po přihlášení ticket na https://helpdesk.fs.cvut.cz/  (do předmětu napsat „COVID“), nebo,
 2. poslat email na helpdesk@fs.cvut.cz (do předmětu napsat: „COVID“),
 3. Pro řešení krizových situací: mob. tel. 771 125 980,
 4. průběžně v případě dotazů sledovat jejich řešení po přihlášení v kategorii „COVID“ na  https://helpdesk.fs.cvut.cz
 
Pro případ, že testování bude povinné až do konce května, tak testujeme možnost pronájmu výdejních automatů.

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví
 
Ing. Jiří Zápotocký
Tajemník FS ČVUT