CZ/EN

Aktuality

Zemřel doc. Ing. Robert Matička, DrSc.

Publikováno: 23. 02. 2021

S lítostí oznamujeme, že nás dne 6. února 2021 opustil ve věku 89 let doc. Ing. Robert Matička, DrSc., který má velkou zásluhu na rozvoji Ústavu výrobních strojů a zařízení, Fakulty strojní ČVUT v Praze.

S tichou vzpomínkou

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

Aktuality/02_2021/Smutecnioznameni_docMaticka.jpg