CZ/EN

Aktuality

Kam kráčíš elektromobilito?

Publikováno: 09. 02. 2021

Ing. Josef Morkus, CSc. z Centra vozidel udržitelné mobility (CVUM), Fakulty strojní ČVUT v Praze, připravil obsáhlý odborný článek, který shrnuje informace o možnostech elektromobility, nejen v ČR.

Současné a tím spíše i budoucí evropské emisní předpisy nutí výrobce automobilů vyrábět a prodávat vozidla s elektrickým pohonem. Tento požadavek vychází ze závěrů Pařížské konference o klimatu a nově přijaté Zelené dohody pro Evropu (European  Green Deal), podle které by Evropa měla v roce 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Na tyto dokumenty navazuje v dubnu 2020 schválený Národní plán čisté mobility, který klade důraz na elektrický pohon vozidel. Podle tohoto plánu by mělo v roce 2030 jezdit na českých silnicích 220 800 až 500 000 elektromobilů.  Pro srovnání, k 31. 12. 2019 bylo v Centrálním registru vozidel evidováno pouhých 7637 elektrických vozidel (z toho zhruba ½ tvořila jednostopá vozidla). V současné době jediným dostupným akumulátorem elektrické energie pro pohon těchto vozidel jsou baterie. 

Celý článek si můžete přečíst zde.