CZ/EN

Aktuality

Skladování elektřiny prostřednictvím tepla

Publikováno: 20. 12. 2020

Skupina studentů Fakulty strojní ČVUT v Praze, kteří zároveň působí ve výzkumném týmu Energetické systémy budov, Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, připravila sérii článků o problematice skladování elektřiny pro relativně větší výkony a kapacity na úrovni tepelných elektráren a tepláren.

Články budou přednostně zaměřeny na nové technologie skladování elektřiny ve formě tepla, sumárně nazývané jako Carnotovy baterie, které mají vysoký potenciál v blízké budoucnosti vstoupit na energetický trh a výrazně jej ovlivnit. Tato zařízení určená pro centrální energetiku jsou známa i pod zkratkami ETES, PTES, P2H2P, či CHEST.

První ze série těchto článků si můžete přečíst na portálu tzbinfo.cz.