CZ/EN

Aktuality

Přednáška Engineering Student Club - ONLINE

Publikováno: 19. 11. 2020

Engineering Student Club vás zve na další online přednášku tohoto semestru, tentokrát se zástupci ze společnosti ČEZ, která proběhne v úterý 24. 11. 2020 od 17:45 hodin v MS TEAMS.

Hlavním tématem přednášky budou základní fyzikální principy vybraných metod nedestruktivního testování (NDT) využívaných při výrobních a provozních kontrolách na jaderné elektrárně Temelín a jaderné elektrárně Dukovany.

Obsah přednášky

  • Proč provádíme NDT metody/analýzy, vysvětlení vad, pojem NDT
  • Rozdělení a popis základních fyz. principů vybraných NDT metod využívaných v jaderných elektrárnách.
  • Praktické ukázky použití NDT na jaderné elektrárně Temelín

CO VÁM TATO PŘEDNÁŠKA PŘINESE?
Budete umět

  • Vysvětlit pojem NDT metoda a rozdělit jednotlivé NDT metody podle fyzikálního principu
  • Pochopit jejich velký význam v současné energetice

Budete schopni

  • Popsat specifické charakteristiky jednotlivých NDT metod, zhodnotit jejich použití na reálných případech

Přednášet nám bude Ing. Kamil Kolařík, Ph.D. z jaderné elektrárny Temelín, těšíme se na vás!
Již v úterý 24. 11. 2020 od 17:45 v Teamu "Engineering Student Club - přednášky".
Kód týmu: 0y4tibn

 

Sledujte informace na stránce události na Facebooku Engineering Student Club - ESC