CZ/EN

Aktuality

Pozvánka na seminář – Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl

Publikováno: 03. 08. 2020

Ústav energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze vás zve na seminář „Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl“, který proběhne na Fakultě strojní ČVUT v Praze, Praha 6, Technická 4, místnost: G3-118 – Centrum technologických informací a vzdělávání, 19. listopadu 2020 od 8.00 do 17.00 hodin.
 

Pozvánku spolu s přihláškou najdete zde.


Předběžný obsah semináře:

 • 8.00 – 8.30 Registrace a ranní káva
 • 8.30 Zahájení
 • 8.45 – 12.00 Přednášky a diskuse
 • 12.00 – 13.00 Přestávka na oběd + káva / čaj
 • 13.00 – 16.45 Přednášky a diskuse
 • 16.45 Závěr
Vědecký výbor:
 • Doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
 • Doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
 • Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
 • Prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr., UPCE, Fakulta chemicko-technologická
 • Ing. Pavel Zacha, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Organizační výbor:
 • RNDr. Jan Procházka, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
 • Ing. Jan Štěpánek, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
 • Ing. Jiří Kuchař, Ph.D., IWE, ČVUT v Praze, Fakulta strojní
 • RNDr. Jaroslav Holý, Ústav jaderného výzkumu a.s. Řež
 • Dušana Táborská, ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Odborná témata semináře:
 • práce s riziky (identifikace, analýza, hodnocení, řízení, vypořádání),
 • bezpečnost technických zařízení a technických děl,
 • vybrané technologie a jejich rizika,
 • rizika a bezpečnost jaderných zařízení.

Výsledkem semináře bude elektronický sborník s ISBN vydaný pod ČVUT

S případnými detaily se prosím obracejte na doc. Procházkovou (prochdana7@seznam.cz)