CZ/EN

Aktuality

Doc. Michal Vojtíšek byl jmenován profesorem

Publikováno: 22. 06. 2020

Český prezident Miloš Zeman podepsal 17. června 2020 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety osmdesáti profesorů vysokých škol. Mezi nimi byl jmenován na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze, doc. Michal VOJTÍŠEK, M.S., Ph.D. z Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Doc. Vojtíšek vyvinul jedno z prvních zařízení pro měření emisí za provozu a první komerčně dostupné PEMS a podílel se na vývoji celé disciplíny měření emisí za provozu od jejího samého začátku. Vedl několik projektů, v rámci kterých byla zkonstruována zařízení pro měření NOx, amoniaku, oxidu dusného a dalších látek, založené na průmyslových FTIR spektrometrech, která bylo možné snadno instalovat do různých vozidel, a která poskytovalo údaje o složení výfukových plynů dostatečně rychle, aby bylo možné z naměřených koncentrací a naměřených průtoků výfukových plynů vypočítat okamžité emise sledovaných látek.

Doc. Vojtíšek se také aktivně podílí na sledování toxicity výfukových plynů a studiích osudu výfukových emisí v atmosféře a na politice snižování zdravotních rizik spojených s emisemi. Je členem národních a evropských expertních skupin, recenzentem příspěvků pro řadu impaktovaných časopisů, pracoval nebo hostoval na několika institucích v USA a v Evropě.

Foto: MICHAL SVÁČEK, MAFRA