CZ/EN

Aktuality

Studijní pobyty na Von Karmanově ústavu dynamiky tekutin v Belgii

Publikováno: 21. 02. 2020

Je-li Váš odborný zájem a studium směřováno do oblasti mechaniky tekutin, ať již experimentální, teoretické, nebo počítačově-simulační, máte možnost se ucházet o studijní pobyty ve Von Karmanově ústavu dynamiky tekutin.

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin je přední světové pracoviště pro výzkum a přípravu odborníků na poli dynamiky tekutin ať již na v oblasti letectví a leteckých motorů či proudění všeho druhu, zejména v životním prostředí i biologických systémech. Z přístrojového vybavení oplývá cca 50 experimentálními zařízeními včetně více než dvou desítek aerodynamických tunelů od nízkých rychlostí až po hypersonické (až po Mach 20), plasmatronem k simulaci vstupu objektů z kosmického prostředí do atmosféry a mnoha dalšími přístroji. Více informací je možné získat na webu MŠMT nebo přímo Von Karmanova ústavu.

Ze studentského pohledu nabízí Von Karmanův ústav několik typů studijních pobytů:

  • Týdenní specializační přednášky
  • Krátký školící program (3 – 6 měsíců, vhodný zejména k experimentální části diplomové práce)
  • Research master (roční specializační postgraduální program)
  • Doktorský program (Ph.D. studium ve spolupráci s domácí či belgickou univerzitou)

Při včasném přihlášení (nejlépe do 1. 4. 2020) je možnost získat stipendium ve výši 1100 euro (Research master) či 1500 euro (Ph.D.). Nabídka je určena zejména studentkám a studentům s českým občanství, přihlášení občanů jiných států není vyloučené, ale je komplikovanější (VKI byl založen při NATO a je navázán na české členství v něm). Přihlašování naleznete na adrese https://enrolment.vki.ac.be/.