CZ/EN

Aktuality

Přednáška Asociace strojních inženýrů – A.S.I.

Publikováno: 04. 09. 2019

Asociace strojních inženýrů a S-klub Fakulty strojní ČVUT v Praze, pořádá v úterý 10. září 2019 od 15.00 hodin přednášku s diskuzí: Ing. Luděk Stratil, Ph.D. – Konstrukční materiály fúzních zařízení. 

Přednáška proběhne v konferenčním sále č. 17 (přízemí), Technická 4, Praha 6. Vstup volný.

Přednášející: Ing. Luděk Stratil, Ph.D. z Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. , Brno  a člen Klubu ASI ESIS
Při jaderných fúzních reakcích dochází ke spojování jader atomů za vzniku velkého množství energie. Hlavní předností fúzní reakce je, že se ve své podstatě sama zastavuje a produkuje radioaktivní prvky s relativně nízkým poločasem rozpadu. Při fúzní reakci vzniká tzv. plazma, tedy směs plynů zahřátých na velmi vysokou teplotu několika tisících stupňů za velmi nízkého tlaku. K uskutečnění fúzní reakce je třeba se k těmto podmínkám přiblížit. Pokusy o uskutečnění fúzní reakce započaly v padesátých letech 20. století, kdy byly vyvinuty speciální zařízení tzv. tokamaky a stelarátory. Přednáška obsáhne hlavní koncepce navrhovaných fúzních zařízení a problematiku aplikace jejich konstrukčních materiálů. Projekt ITER (International Termonuclear Experimental Reactor) je největším mezinárodním vědeckým projektem v oblasti fúzních zařízení. Budou předneseny základní informace o tomto projektu, současný stav rozpracování a podíl na jeho řešení v rámci České republiky.