CZ/EN

Aktuality

XTI bude zkoumat řešení hybridního pohonu pro TriFan 600 s GE Catalyst

Publikováno: 29. 07. 2019

Na největší letecké přehlídce na světě EAA AirVenture Oshkosh, oznámily společnosti GE Aviation a XTI Aircraft Company zprávu, že XTI si vybrala motor Catalyst společnosti GE jako jádro svého hybridního elektrického pohonu TriFan 600. Obě společnosti budou spolupracovat na definování sériové hybridní architektury, která splní výkonnostní požadavky TriFan.

Celou tiskovou zprávu najdete zde.

A právě nyní probíhá v nových zkušebnách leteckých motorů Fakulty strojní ČVUT v Praze excelentní výzkum pro projekt OP VVV spočívající především v měření vlastností leteckých motorů a jejich opotřebením, aby tato znalost byla vložena do simulačního modelu. Tím vznikne digitální dvojče motoru, o němž budou shromažďována big data v cloudu pomocí internetu věcí. Souběžně s tímto výzkumem probíhá kolaborativní výzkum s GE Aviation Czech, kde provádí ČVUT s GEAC společně řadu experimentů zkoumajících vlastnosti motorů zajímavých jak pro vývoj nového turbovrtulového motoru GE Catalyst (dříve nazývaný ATP), tak pro výzkum ČVUT. Intenzivní experimenty byly loni zahájeny na dynamometrické zkušebně a nyní probíhají i na vrtulové zkušebně v Hradci Králové.

Fotogalerie