CZ/EN

Aktuality

Mezinárodní soutěž Falling Walls Lab

Publikováno: 20. 06. 2019

Proběhne další ročník mezinárodní soutěže Falling Walls Lab určené mladým vědcům, vědeckým pracovníkům, studentům a inovátorům. Cílem soutěže je propagovat výjimečné myšlenky a globálně propojovat nadějné vědce a podnikatele ze všech oblastí. Účastníci prezentují anglicky svůj výzkumný záměr, byznys plán nebo občanskou iniciativu publiku a odborné porotě. Klíčem k úspěchu jsou pouze 3 minuty, což je čas určený na prezentaci. Autor nejlepší prezentace vyhrává finanční odměnu 1 000 EUR a cestu do Berlína na celosvětové Falling Walls Lab finále.

Uzávěrka přihlášek pro české kolo je 30. června 2019. Přihlášení je možné přes webovou stránku http://www.falling-walls.com/lab/apply. České kolo soutěže proběhne 2. října 2019 v Brně.

Falling Walls Lab v České republice organizuje vý­zkumné centrum CEITEC (Central European In­stitute of Technology) ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD), němec­kým velvyslanectvím v Praze, společností xITEE, zábavním vědeckým parkem VIDA!, Technologickou agentu­rou (TA ČR) a agenturou CzechInvest.

Více informací o soutěži naleznete na: http://fw.ceitec.cz/