CZ/EN

Aktuality

Fakulta strojní ČVUT v Praze vyhlašuje výběrové řízení

Publikováno: 27. 05. 2019

 

Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze vypisuje podle z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, výběrové řízení na místo:

Výzkumný pracovník junior pro Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky – odbor biomechaniky pro pracovní pobyt na univerzitě v USA.

Místo výkonu práce: Omaha, Nebraska, Spojené státy Americké
Délka pracovního pobytu: 8 měsíců
Výše úvazku: 1,0 FTE
Předpokládané datum zahájení pracovního pobytu: Srpen 2019

Náplň práce:
Zapojení se do výzkumné práce ve výzkumné skupině Biomedical Engineering Research and Advanced Surgical Technologies, Department of Orthopaedic Surgery and Rehabilitation, Nebraska Medical Center, Omaha převážně pak do studií biotribologie náhrad kloubů.

Zájemce musí splňovat následující podmínky:

 1. být výzkumným pracovníkem – juniorem. Jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR);
 2. být v době realizace mobility zaměstnancem ČVUT na minimální pracovní úvazek 0,5 a mít doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta);
 3. mít mentora v zahraničí, který musí splnit tato výkonnostní kritéria:
  • H-index – minimální hodnota 8,5 v přepočtu dle normalizační tabulky (návod na výpočet normalizovaného h-indexu je v příloze tohoto dokumentu). Zdrojem pro přepočet hodnoty h-indexu je Web of Science nebo Scopus.
  • podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel zároveň se nesmí jednat o interní grant nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy.

Povinnosti výzkumného pracovníka:
Účast na konferenci/ semináři/ workshopu minimálně jednou v průběhu mobility. Dodržení návratové fáze v délce 6 měsíců, po kterou musí být výzkumný pracovník v pracovním poměru k FS ČVUT. Součástí této fáze je i diseminace výsledků formou semináře, workshopu apod.

Povinné přílohy žádosti:

 • Profesní životopis výzkumného pracovníka;
 • Diplom (případně jeho nostrifikaci v případě Ph.D. studenta potvrzení o studiu.);
 • Profesní životopis mentora;
 • Doporučení školitele v případě Ph.D. studenta;
 • Výpočet normalizovaného h-indexu mentora.

Přihlášku je možno podat do 28. 6. 2019 na emailovou adresu matej.daniel@fs.cvut.cz.
 
Pracovní pobyt je financovaný z prostředků výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v rámci operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělávání – reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008465.