CZ/EN

Aktuality

Cena CRYTUR – soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách

Publikováno: 05. 04. 2019

Společnost Crytur ve spolupráci s portálem CareerMarket vyhlašují již šestý ročník soutěže Cena CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Pro autory a školitele třech nejlepších prací jsou připraveny finanční odměny v celkové výši 95 000 Kč.

Přihlašovat lze diplomové práce zaměřené na materiálové vědy, dokončené v akademickém roce 2018/2019 s předpokládaným termínem obhajoby v období 1. 7. 2018 až 30. 6. 2019.

Uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2019 (odevzdání DP lze posunout až do 31. 5. 2019). Práce musí být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na některé z českých nebo slovenských VŠ.

Odkaz na stránky soutěže: http://www.cenacrytur.cz/index.php/o-soutezi/