CZ/EN

ZuTest

a odkaz pro google analytics http://seznam.cz?utm_source=ee_zdroj&utm_medium=ee_medium&utm_term=ee_dotaz&utm_content=ee_obsah&utm_campaign=zuza_na_seznam
  • a
  • b
  • c


funguje people group 

Tag error: Undefined/none call. Valid calls are id,role,dpt,mail.


 29URL se pokud budete vkládat URL, která obsahuje závorky je potřeba při vkládání odkazu zaškrtnout volbu "Ošetřit specifickou URL", poté bude URL vložena správně.
tagy teď jsou tady http://cvut-test.preview.nux.cz/test/tags/


Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'io_umap.OSOBY.PRIJMENI' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
Ve fisovském číselníku osob nejsou všechny osoby, když jsou potřeba tak je tam dávají lidi s rolí T-SFIS-12000-PREVOD-OSOB, ( to je v IDM.cvut.cz identity Manager)

Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'io_umap.OSOBY.PRIJMENI' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

https://dms.fs.cvut.cz/12922_Public/Bílá kniha
tak to prej nejde nemají tam být nabodeníčka dej tam to co se ukazuje když chceš poslat odkaz mailem

zkouška vložení z DMS

procesy