CZ / EN

Vyberte si studijní program

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.)

MAGISTERSKÉ STUDIUM (Ing.)

DOKTORSKÉ STUDIUM (PhD.)

FORMY STUDIA

Studium na naší fakultě je strukturované, třístupňové

PREZENČNÍ STUDIUM
(dříve též „denní studium“)
KOMBINOVANÉ STUDIUM
(obdoba „dálkového studia“)

Výuka probíhá během semestru v areálech fakulty podle každodenního rozvrhu, v pondělí až pátek.

Ve zkouškovém období zde získávají zápočty a skládají zkoušky.

Výuka je soustředěna během semestru do jednoho dne v týdnu.

Studenti uloženou látku studují individuálním způsobem. Na fakultě si mohou vyžádat konzultace.

Ve zkouškovém období zde získávají zápočty a skládají zkoušky.

Termíny pro návštěvu Fakulty strojní ČVUT v Praze najdete zde.

Studium na naší fakultě je strukturované, třístupňové:

Bakalářské studijní programy (Bc.)

Magisterské studijní programy (Ing.)

Doktorský studijní program (PhD.)

 Formy studia

Prezenční studium
(dříve též „denní studium“)
Kombinované studium
(obdoba „dálkového studia“)

Výuka probíhá během semestru v areálech fakulty podle každodenního rozvrhu, v pondělí až pátek.

Ve zkouškovém období zde získávají zápočty a skládají zkoušky.

Výuka je soustředěna během semestru do jednoho dne v týdnu.

Studenti uloženou látku studují individuálním způsobem. Na fakultě si mohou vyžádat konzultace.

Ve zkouškovém období zde získávají zápočty a skládají zkoušky.

Termíny pro návštěvu Fakulty strojní ČVUT v Praze najdete zde.