CZ / EN

WYSIWYG

Bakalářské programy

Kratší forma vysokoškolského vzdělání orientovaná jak na praktičtější odborný profil absolventů tak na přípravu studentů k postupu do navazujícího magisterského studijního programu.

Studijní program je jak v prezenční tak kombinované formě studia. První tři roky studia jsou společné pro bakalářský program „Strojírenství“ a program „Teoretický základ strojního inženýrství“

Po úspěšném vykonání státní bakalářské zkoušky a obhajobě bakalářské diplomové práce absolventi získají titul „bakalář“ (zkráceně „Bc.“ – psáno před jménem), který je celosvětově uznávaný.
 

test cokoli kdykoli
první záznam druhý záznam třetí záznam
první záznam druhý záznam třetí záznam

Absolventi bakalářského studijního programu mohou pokračovat ve studiu v jednom z navazujících magisterských studijních programech, musejí však vykonat přijímací zkoušku. Absolventi bakalářského studijního programu „Teoretický základ strojního inženýrství“ přijímací zkoušku vykonávat nemusejí.

[sm_img.png][sm_img.png]

[sm_img.png]
[sm_img.png]