CZ / EN

Globální třídy

Globální třídy např. (class="external"):

.external                                            [označení externích odkazů]
 
.no-bg                                                 [bez pozadí]               
.no-border                                        [bez okraje]               
.no-padding                                      [bez vnitřního odsazení]
.no-margin                                        [bez vnějšího odsazení]
 
.f-right, .float-right                         [obtékání ostatních elementů k tomuto zleva]
.f-left .float-left                                              [obtékání ostatních elementů k tomuto zprava]
.f-none, .float-none                      [bez obtékání]
 
.t-left                                                   [zarovnání textu doleva]
.t-right                                                 [zarovnání textu doprava]  
.t-center                                             [zarovnání textu na střed] 
.t-justify                                             [zarovnání textu do bloku] 
 
.t-upper                                              [všechna písmena velká]    
.t-lower                                              [všechna písmena malá]     
.t-italic                                                 [všechna písmena zkosená]  
.t-bold                                                 [všechna písmena tučná]   
.t-normal                                            [všechna písmena netučná]  
 
.width-100                                         [plná šířka]               
.width-50                                           [1/2 šířky]                
.width-25                                           [1/4 šířky]      
 

.shadow-7-7

.p-l-0
.p-r-0
.f-none
.f-left
.f-right
.m-auto          
 
 
.c-square
Varianty:
class="c-square"
class="c-square c-square160" (výška 160px)
class="c-square c-square180" (výška 180px)
class="c-square c-square200" (výška 200px)
 
Příklad použití: