CZ / EN

Výpočetní servery

Na výpočetních serverech běží operační systém Linux (distribuce Centos 5 nebo 6). Lze se na ně přihlásit standardním fakultním uživatelským jménem.  Celkový počet momentálně dostupných procesorových jader je 128 (15.10.2015), 712 GB paměti RAM a cca 13 TB celkové diskové kapacity.

Konfigurace jednotlivých serverů

 • ELF - HP ProLiant DL560 G8, 4 procesory Intel Xeon E5-4620 v2, 8-jádrové, 2.60 GHz, paměť 256 GB RAM
 • ELE - HP ProLiant DL580 G7, 4 procesory Intel Xeon E7-4830, 8-jádrové, 2.13 GHz, paměť 256 GB RAM
 • ELD - HP ProLiant DL785 G5, 8 procesorů AMD Opteron 8378, 4-jádrové, 2.4 GHz, paměť 128 GB RAM
 • ELC - HP ProLiant DL785 G5, 8 procesorů AMD Opteron 8354, 4-jádrové, 2.2 GHz, paměť 64 GB RAM
 • ELB - Supermicro H8DAR-T, 2 dvoujádrové procesory AMD 270, 2.0 GHz, 8 GB RAM
[elc.jpg]

Domovské adresáře, scratch adresáře

Na všech výpočetních serverech jsou sdílené domovské adresáře, které jsou v současné době fyzicky umístěny na počítači ELC. Cesta k nim vede přes

 • /home/elc/uzivatelske_jmeno

Na ostatních počítačích jsou tyto adresáře sdíleny po síti pomocí NFS, což může zpomalovat přístup k datům. Navíc je u nich aplikována poměrně restriktivní kvóta na množství dat, protože hlavní domovské adresáře mají uživatelé na úložiště FSH - ty jsou i na těchto (výpočetních) serverech přístupné pod cestou

 • /home/fsh/uzivatelske_jmeno

a nebo na ně vede z domovského adresáře každého uživatele odkaz (link) FSH.

Na všech počítačích jsou lokálně přístupné tzv. scratch adresáře, kam si uživatelé mohou data dočasně přesunout a po dobu nezbytně nutnou je tam schraňovat. Cestu ke scratch adresářům získate složením názvu scratch a názvu (hostname) příslušného počítače, tedy

 • /scratch/ela
 • /scratch/elc
 • ...

Tyto adresáře mají přístupová práva odpovídající dočasným adresářům (/tmp) a tak si v nich každý může vytvořit svůj vlastní adresář, do kterého si může ukládat data. Vytvářejte si adresář, jehož název odpovídá Vašemu uživatelskému jménu, např. na počítači ELC to lze udělat následujícím příkazem

 • mkdir /scratch/elc/vase_uzivatelske_jmeno

Pokud nechcete, aby Vám ostatní uživatelé "viděli" do Vašich adresářů (mazat Vaše soubory nemůžou), tak si nastavte jejich přístupová práva následujícím příkazem

 • chmod 700 /scratch/elc/petera

Upozornění: data ve /scratch adresářích nejsou zálohována! Berte je skutečně jen jako dočasné adresáře.  

Přístup k výpočetním serverům

V počítačových učebnách lze vybrat příslušnou pložku v menu po naběhnutí počítače (ELC, ELD, ...), z jiných počítačů se lze připojit některým z následujících způsobů:

Pro OpenNX je nutné použít certifikát, který lze najít na kterémkoliv z výpočetních serverů ELC, ELD, ... v souboru /etc/nxserver/client.id_dsa.key. 

Zátěž výpočetních serverů