[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Stručně

Jak se stát špičkovým inženýrem ve strojírenských oborech?

Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní profil POČÍTAČOVÁ A EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA,
který nahrazuje předchozí bakalářský studijní profil APLIKOVANÁ MECHANIKA.
Prohlub znalosti v navazujícím magisterském studijním programu: APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ.

Specializace Aplikovaná mechanika v navazujícím magisterském programu AVSI ti umožní:

  • Získat hlubší znalosti v oblastech dynamiky soustav, aerodynamiky, termodynamiky, mezních stavů moderních materiálů, automatického řízení strojů, sběru a vyhodnocení dat a pochopit, jak spolu tyto oblasti souvisí. 
  • Seznámit se se současnými trendy a simulačními a experimentálními metodami, které se používají při návrhu strojů.
  • Díky získaným znalostem a dovednostem se můžeš stát se vůdčím pracovníkem v akademických výzkumných týmech i komerčních vývojových odděleních v ČR i v zahraničí.

Odbor pružnosti a pevnosti se podílí na výuce ve studijních programech:

Navazující magisterské studijní programy nabízejí v rámci jednotlivých programů specializace. U bakalářských studijních programů je možné profilování.

Bakalářské studijní programy:

Navazující magisterské programy:

Jak se přihlásit ke studiu?

Návod, jak se krok za krokem přihlásit k bakalářskému studiu najdeš zde.