[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Nabídka odborné činnosti

Odbor pružnosti a pevnosti nabízí různé služby včetně materiálových zkoušek, konzultací, kurzů a školení. Vybrané příklady zaměření jsou uvedeny níže. Pro více informací nás kontaktujte zde.


Materiálové zkoušky mohou být silově, nebo deformačně řízené jak pro hladké vzorky tak vzorky s vrubem. Lze využít sledovacích metod, jako například metody digitální korelace obrazu. Indukční ohřívací systém umožňuje zkoušky různých kovových materiálů a kompozitů s kovovou matricí včetně hliníku, mědi a slitin obsahujících nikl za zvýšených a proměnných teplot. Například:
 • Tahové zkoušky pro různé rychlosti deformací a teplot až do 1200 °C
 • Jednoosé ultra-vysokocyklové únavové zkoušky
 • Únavově-creepové zkoušky
 • Axiálně-torzní nízko/vysoko-cyklové únavové zkoušky s teplotou až do 1200 °C
 • Krátkodobé creepové zkoušky s teplotou až do 1200 °C
 • Axiálně-torzní zkoušky teplotně-mechanické únavy v teplotním rozmezí 100 °C - 1200 °C při rychlostech ohřevu a chlazení až do 10 °C/s.

Připravujeme

Připravujeme

Analýza predikce životnosti může být provedena pro izotropní, anizotropní a aditivně vyrobené materiály a kompozity. Lze také využít výsledků analýzy metodou konečných prvků k výpočtu a vizualizaci poškození pro koplexní struktury. Například:
 • Predikce životnosti při multiaxiálním nízko/vysoko-cyklovém namáhání
 • Creep a tvárné porušení
 • Predikce životnosti pro víceoosé termo-mechanické únavové namáhání
 • Predikce životnosti ve frekvenční oblasti

 • Creep, plasticita, viskoplasticita, rozvoj poškození
 • Ustálená a přechodná dynamika
 • Analýza náhodných jevů, vybračně únavová analýza
 • Analýza interakce tekutin se strukturou
 • Lomová mechanika
 • Tvárné porušení

Připravujeme

Připravujeme

Analytické a numerické řešení kompozitních konstrukcí. Experimentální ověření konstrukce. Materiálové zkoušky.

Odbor pružnosti a pevnosti

Fotogalerie zkoušek a zařízení na Odboru pružnosti a pevnosti