[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Bakalářské

zkratkakódnázevzakončenírozsahodkazy
BP 2113999 Bakalářská práce Z 0P+8C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2113985 Bakalářská práce Z 0P+6C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
BP 2113992 Bakalářská práce Z 0P+8C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
BP 2113981 Bakalářská práce Z 0P+6C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2113991 Bakalářská práce - Odbor pružnosti a pevnosti, Odbor biomechaniky Z 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
BPR 2112299 Bakalářský projekt KZ 0P+4C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116013 Biomechanika Z 2P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116038 Creep a teplotní napětí Z 2P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2113998 Diplomová práce Z 0P+10C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2111031 Dynamická pevnost a životnost Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
DPŽ 2111079 Dynamická pevnost a životnost Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116003 Experimentální analýza konstrukcí Z 2P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2111052 Experimentální metody a certifikace strojů Z,ZK 3P+0C+4L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
EMCS 2111080 Experimentální metody a certifikace strojů Z,ZK 3P+0C+4L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
EXT 2112002 Experimentální technika KZ 2P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
FVM 2111092 Fenomenlogické vlastnosti materiálu Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
KVK 2111091 Konstrukce výrobků z kompozitů Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116037 Konstrukční optimalizace a návrh inteligentních konstrukcí Z 2P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
MKM 2111085 Mechanika kompozitních materiálů Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116006 Mechanika kompozitních materiálů Z 3P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2111706 Mechanika kompozitních materiálů Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116022 Mechanika kontinua Z 2P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2111083 Mechanika kontinua ZK 3P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2111019 Mechanika kontinua ZK 3P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116040 Mechanika kosterního svalstva Z 1P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
MEP 2116045 Mechanika polymerů Z 2P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
MPFB 2116039 Mechanismy poranění a základy forenzní biomechaniky Z 2P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
MKP1 2111057 Metoda konečných prvků I. Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116034 Metoda konečných prvků I. Z 3P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
MKP1 2111058 Metoda konečných prvků I. Z,ZK 3P+1C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116035 Metoda konečných prvků II. Z 2P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2111035 Metoda konečných prvků II. ZK 2P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
MKP0 2112008 Metoda konečných prvků 0 KZ 1P+3C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
MKP0 2111059 Metoda konečných prvků 0 Z,ZK 1P+3C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116032 Modelování konstrukcí metodou konečných prvků Z 1P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2112092 Oborový projekt KZ 0P+6C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2112091 Oborový projekt - Odbor pružnosti a pevnosti, Odbor biomechaniky KZ 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
OP1 2113121 Oborový projekt I. Z 0P+4C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
OP1 2112121 Oborový projekt I. KZ 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
OP2 2112122 Oborový projekt II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
OPRO2 2112222 Oborový projekt II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116710 Patobiomechanika srdečněcévního systému Z 2P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116019 Pevnost a životnost částí strojů a konstrukcí Z 3P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2111077 Pevnost letadel a motorů Z,ZK 3P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PLKT 2111110 Pevnost letadlové a kosmické techniky Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PC 2113018 Plasticita a creep Z 1P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PD 2113020 Prezentační dovednosti Z 1P+1C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2113111 Projekt I. Z 0P+5C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2113112 Projekt II. Z 0P+5C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2113113 Projekt III. Z 0P+10C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PP1 2111051 Pružnost a pevnost I. Z,ZK 3P+2C+1L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PP1 2111101 Pružnost a pevnost I. Z,ZK 3P+2C+1L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PP1A 211A051 Pružnost a pevnost I. A ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PP1A 211A101 Pružnost a pevnost I.A ZK 0P+0C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PP2 2111103 Pružnost a pevnost II Z,ZK 3P+3C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PP2A 211A103 Pružnost a pevnost II A ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PPTE 2111018 Pružnost a pevnost pro technology Z,ZK 4P+3C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116062 Seminář z pružnosti a pevnosti II. (B) Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116052 Seminář z pružnosti a pevnosti II. (1.zápis) Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116051 Seminář z pružnosti a pevnosti I.(1.zápis) Z 0P+3C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116061 Seminář z pružnosti a pevnosti I.(2.zápis) Z 0P+3C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
SPPT 2116053 Seminář z pružnosti a pevnosti pro technology Z 0P+3C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116033 Šíření akustických vln v pevných látkách Z 2P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116020 Technická plasticita a creep Z 2P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2111049 Teorie pružnosti ZK 3P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
VSF 2111506 Vybrané statě z pružnosti a pevnosti Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
VSPP 2111505 Vybrané statě z pružnosti a pevnosti Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2116036 Výpočty tenkostěnných konstrukcí Z 2P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2113017 Základy inženýrského experimentu Z 2P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
KVK 2112019 Konstrukce výrobků z kompozitů KZ 2+1 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
VNK 2111055 Vícekriteriální navrhování konstrukcí Z,ZK 2+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
BP1 E113992 Bachelor´s Thesis Z 0P+8C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
OP2 E112122 Branch Project II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E111083 Continuum Mechanics ZK 3P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E111069 Design Against Fatigue Z,ZK 1P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
DTE E113000 Diploma Thesis Z 0P+10C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
EMCS E111052 Experimental Methods and Certification Engines ZK 3P+4L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
FEM1 E111057 Finite Element Method I. Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E111706 Mechanics of Composite Materials Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PDEN E113020 Presentation Skills Z 1P+1C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E112091 Project KZ 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
OP E112121 Project I. KZ 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E113091 Project Presentation Z 4/sem [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
VSPP E111505 Selected Items of Strenght of Materials Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
VSPPEN E111506 Selected Items of Strenght of Materials Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PP1EN E111101 Strength of Materials I. Z,ZK 3P+2C+1L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
SMI E111051 Strength of Materials I. Z,ZK 3P+3C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
SM1A E11A051 Strength of Materials I. A ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PP1AEN E11A101 Strength of Materials I.A ZK 0P+0C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
SMII E111103 Strength of Materials II Z,ZK 3P+3C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
SMIIA E11A103 Strength of Materials II A ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E113991 Thesis Z 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]