[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Odbor

Úlohou pružnosti a pevnosti ve strojírenství je podpora při návrhu a dimenzování částí strojů a při posuzování jejich provozuschopnosti a životnosti v reálných podmínkách.
Odbor pružnosti a pevnosti se zabývá výukou v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studiu. Věnuje se zejména tématům mechaniky kontinua (pružnost a pevnost, plasticita, únavové poškozování, creep). Značná pozornost ve výuce je věnována moderním výpočtovým metodám (počítačová mechanika, metoda konečných prvků).

Výzkum odboru pružnosti a pevnosti je zaměřen zejména na procesy únavového porušování konstrukcí, výzkum kompozitních materiálů, výzkum tvárného porušování kovových materiálů, lomovou mechaniku, fretting, pitting a další. Mezi významné partnery spolupracující na řešení aktuálních inženýrských problemů patří Doosan Škoda Power, ČZ - divize Turbo, Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i. a další.