[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2024

 • Complex Design and Analysis of Filament Wound Composite Pressure Vessels Using Data Driven Evolutionary Algorithms – Vondráček, D. - Padovec, Z. - Mareš, T., - Chakraborti, N., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. 2024, 1-10. ISSN 2041-3009.
 • A continuum damage coupled unified viscoplastic model for simulating the mechanical behaviour of a ductile cast iron under isothermal low-cycle fatigue, fatigue-creep and creep loading – Bartošák, M. - Horváth, J., International Journal of Plasticity. 2024, 173 ISSN 0749-6419.
 • Isothermal low-cycle fatigue and fatigue–creep behaviour of 2618 aluminium alloy – Bartošák, M. - Šulák, I. - Horváth, J. - Jambor, M., - Pilsová, L., International Journal of Fatigue. 2024, 179 ISSN 0142-1123.
 • A probabilistic stress-life model supported by weakest link principle and highly-stressed volume/surface area concepts – Enzveiler Marques, J. - Mžourek, M. - Papuga, J. - Růžička, M., - Benasciutti, D., International Journal of Fatigue. 2024, 178 ISSN 1879-3452.

2023

 • Structural integrity and durability of engineering materials and components – Benasciutti, D. ed. - Correia, J.A.F.O. ed. - Abdullah, S. ed., - Papuga, J. ed., Frontiers in Mechanical Engineering. 2023, 8 ISSN 2297-3079.
 • A method for designing filament-wound composite frame structures using a data-driven evolutionary optimisation algorithm EvoDN2 – Malá, A. - Padovec, Z. - Mareš, T., - Chakraborti, N., Philosophical Magazine Letters. 2023, 103(1), 1-19. ISSN 0950-0839.
 • Isothermal low-cycle fatigue, fatigue–creep and thermo-mechanical fatigue of SiMo 4.06 cast iron: Damage mechanisms and life prediction – Bartošák, M. - Horváth, J., Engineering Fracture Mechanics. 2023, 288 ISSN 0013-7944.
 • Using hybrid physics-informed neural networks to predict lifetime under multiaxial fatigue loading – Halamka, J. - Bartošák, M., - Španiel, M., Engineering Fracture Mechanics. 2023, 289 ISSN 0013-7944.
 • Application of machine learning models for estimating the material parameters for multiaxial fatigue strength calculation – Nagode, M. - Papuga, J., - Oman, S., Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures. 2023, 46(11), 4142-4160. ISSN 8756-758X.
 • Analysis and Optimization of Junction between Cylindrical Part and End Dome of Filament Wound Pressure Vessels Using Data Driven Evolutionary Algorithms – Vondráček, D. - Padovec, Z. - Mareš, T., - Chakraborti, N., Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. 2023, ISSN 2041-2983.
 • Investigation of the size effect on 42CrMo4 + QT steel in the high-cycle fatigue domain part I: Experimental campaign – Papuga, J. - Mžourek, M. - Matušů, M. - Mára, V., - Čapek, J., International Journal of Fatigue. 2023, 175 ISSN 0142-1123.
 • Reasons for different fatigue lives of riveted double-shear lap joints manufactured by two producers – Papuga, J. - Stejskal, J., Engineering Failure Analysis. 2023, 150 ISSN 1873-1961.
 • Evolutionary multi-objective optimization of truss topology for additively manufactured components – David, P. - Mareš, T., - Chakraborti, N., Materials and Manufacturing Processes. 2023, 38(15), 1922-1931. ISSN 1042-6914.
 • Uncertainty of Estimated Rainflow Damage in Stationary Random Loadings and in Those Stationary per partes – Enzveiler Marques, J. - Benasciutti, D. - Papuga, J., - Růžička, M., Applied Sciences. 2023, 13(5), ISSN 2076-3417.
 • Energy-based method for analyzing fatigue properties of additively manufactured AlSi10Mg – Matušů, M. - Dimke, K. - Šimota, J. - Papuga, J. - Rosenthal, J. - Mára, V., - Beránek, L., Journal of Mechanical Science and Technology. 2023, 37(3), 1131-1137. ISSN 1738-494X.
 • Optimization of Dome Shape for Filament Wound Pressure Vessels Using Data-Driven Evolutionary Algorithms – Vondráček, D. - Padovec, Z. - Mareš, T., - Chakraborti, N., Materials and Manufacturing Processes. 2023, 38(15), 1899-1910. ISSN 1042-6914.

Stať ve sborníku

2024

 • A probabilistic fatigue model based on nonlinear Kohout-Věchet function: Application to 42CrMo4+QT steel – Enzveiler Marques, J. - Papuga, J. - Růžička, M., - Benasciutti, D., In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2024. vol. 2692. ISSN 1742-6596.

2023

 • The effect of various heat treatments on fatigue life of additively manufactured specimens from AlSi10Mg – Matušů, M. - Šimota, J. - Papuga, J. - Rosenthal, J. - Beránek, L., - Džuberová, L., In: Proceedings of the 44th International Conference on Materials Mechanics. TU DARMSTADT, 2023. p. 103-109. ISBN 978-3-939195-74-0.
 • Methods of permeation measurment in composite materials – Uher, O. - Růžička, M., In: Konference studentské tvůrčí činnosti 2023. Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2023.
 • Identification of the bending moment on the paddle of a kayaker – Kropík, B. - Doubrava, K., - Mareš, T., In: EAN 2023 61st conference on experimental stress analysis BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Košice: Technical University of Košice, 2023. ISBN 978-80-553-4383-9.
 • Post-processing the results of the topology optimization with the level set technique – Ježek, O. - Kopačka, J., - Gabriel, D., In: 33rd Workshop of Applied Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 27-30. 1. ISBN 978-80-01-07267-7.
 • Optimizing car tailgate design through truss topology optimization – David, P. - Mareš, T., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2023. Plzeň: University of West Bohemia, 2023. p. 25-28. ISBN 978-80-261-1177-1.
 • Efficient methods for calculating equivalent stiffness of circular composite tubes: Insights for structural design optimisation – Malá, A. - Padovec, Z., - Mareš, T., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2023. Plzeň: University of West Bohemia, 2023. p. 112-115. ISBN 978-80-261-1177-1.
 • Calculation of stresses in filament-wound dome/cylinder joint using influence coefficients – Padovec, Z. - Vondráček, D., - Mareš, T., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2023. Plzeň: University of West Bohemia, 2023. p. 143-146. ISBN 978-80-261-1177-1.
 • Influence of Fiber Material on Shape and Stress State in Various Domes for Composite Pressure Vessels – Padovec, Z. - Vondráček, D., - Mareš, T., In: 24th International Scientific Conference APPLIED MECHANICS 2023 BOOK OF ABSTRACTS. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2023. p. 89-92. ISBN 978-80-227-5294-7.
 • Způsoby měření permeace kompozitních materiálů – Uher, O. - Teichman, J. - Kučera, J., - Růžička, M., In: Konference MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2023. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2023. ISBN 978-80-261-1150-4.
 • ANALYSIS OF AN AXIALLY LOADED COMPOSITE TUBE MEASURED BY DISTRIBUTED FIBER OPTIC SENSORS – Blaha, D. - Dvořák, M. - Schmidová, N., - Růžička, M., In: Konference MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2023. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2023. p. 11-16. ISBN 978-80-261-1150-4.
 • Hybridní termobariéra s využitím dlouhovláknového uhlíkového kompozitu – Kropík, B. - Zámečníková, T. - Malá, A. - Matušů, M. - Doubrava, K. - Novotný, C. - Růžička, M., - Mareš, T., In: Konference MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2023. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2023. p. 22-24. ISBN 978-80-261-1150-4.
 • Koncová dna kompozitních tlakových nádob navržená pomocí minimalizace pevnostních kritérií – Vondráček, D. - Padovec, Z., - Mareš, T., In: Konference MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 2023. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2023. p. 65-68. ISBN 978-80-261-1150-4.
 • Evolutionary multi-objective optimization of truss topology for additively manufactured components – David, P. - Mareš, T., - Chakraborti, N., In: KomPlasTech 2023 - extended abstracts. Krakow: Academica, 2023.
 • Dome Shape Optimization of Composite Pressure Vessels Using Data-Driven Evolutionary Algorithms – Vondráček, D. - Padovec, Z. - Mareš, T., - Chakraborti, N., In: KomPlasTech 2023 - extended abstracts. Krakow: Academica, 2023.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2023

 • Kompozitové táhlo s koncovkami – Dvořák, M. - Chromý, J. - Novotný, C. - Blaha, D. - Schmidová, N. - Kropík, B. - Uher, O., - Růžička, M., Czechia. Utility Model CZ 36801. 2023-01-31.

Zpráva

2023

 • Mechanické zkoušky humerálních hřebů – statika, únava, MKP a predikce životnosti – Sedláček, R. - Kratochvíl, A. - Drátovská, V. - Padovec, Z. - Růžička, P., - Kubášová, K., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. Report no. 12105/23/07.
 • Mechanobiologický model hojení zlomeniny kosti – Sedláček, R. - Daniel, M. - Kratochvíl, A. - Zach, L., - Padovec, Z., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. Report no. 12105/23/08.
 • Static Tests of Composite Samples Subjected to Chemical Bath – Padovec, Z. - Doubrava, K., [Technical Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2023. Report no. 12105/23/03.

Kapitola v knize

2024

 • Shallow and Deep Evolutionary Neural Networks Applications in Solid Mechanics – Malá, A. - Padovec, Z. - Mareš, T., - Chakraborti, N., In: Advanced Machine Learning with Evolutionary and Metaheuristic Techniques. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2024. ISSN 2510-1765. ISBN 978-981-99-9717-6.

Sborník

2023

 • 32ndWORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS – Kubášová, K. ed. - Padovec, Z. ed., Praha, 2023-06-16. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. ISBN 978-80-01-07185-4.
 • POLYMER COMPOSITES 2023 – Proceedings – Kubášová, K. ed. - Padovec, Z. ed., - Sedláček, R. ed., Tábor, 2023-05-24/2023-05-25. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. ISBN 978-80-01-07151-9.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2023

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2023 - FKM-Guideline Non-Linear – Papuga, J. org., [Workshop Hosting] 2023.
 • pyLife 2023 Workshop – Papuga, J. org., [Workshop Hosting] 2023.
 • 1st Workshop on Thermodynamics of Fatigue Process – Papuga, J. org., [Workshop Hosting] 2023.
 • 32nd Workshop of Applied Mechanics – Padovec, Z. org. - Kubášová, K. org., [Workshop Hosting] 2023.
 • Polymer Composites 2023 – Kubášová, K. org. - Padovec, Z. org., - Sedláček, R. org., [Conference Hosting] 2023.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2024

 • Simulace výpočtu dlouhovláknového kompozitu – Padovec, Z., [Invited unpublished scientific lecture] Želevčice, Slaný: LINET Tech Summit 2024, Linet spol. s r.o.. 2024-01-24.

2023

 • Responsible Fatigue Design of Components under Multiaxial Loading – Papuga, J., [Invited unpublished scientific lecture] Senlis: Fatigue Design 2023, CETIM. 2023-11-30.
 • Výpočetní metody a optimalizace navíjených kompozitních tlakových nádob – Padovec, Z. - Vondráček, D. - Mareš, T., - Chakraborti, N., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Seminář Kompozity v Energetice, Česká společnost pro mechaniku. 2023-11-23.