[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Magisterské

Magisterské

 • Mechanický model umělé buňky - více
  N071TBIO - Biomechanika, Matej Daniel, téma k dispozici
 • Uložení rotačních optických prvků s aktivním ofukováním optických ploch - více
  N071TBIO - Biomechanika, Petr Tichý, téma k dispozici
 • Uložení rotačních optických elementů do mechanické sestavy - více
  N071TBIO - Biomechanika, Petr Tichý, téma k dispozici
 • Justáž rotačních optických prvků v opto-mechanické podsestavě - více
  N071TBIO - Biomechanika, Petr Tichý, téma k dispozici
 • Způsoby posuvu opto-mechanických podsestav v axiálním směru - více
  N071TBIO - Biomechanika, Petr Tichý, téma k dispozici
 • Řízení dopravníku v systému automatického rozvrhování výroby - více
  2301T034 - Přístrojová a řídicí technika, Jakub Jura, téma k dispozici
 • Optimalizace skladby vláknových kompozitů - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Mareš, téma k dispozici
 • Optimalizace prutových konstrukcí - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Tomáš Mareš, téma k dispozici
 • Zvyšování tuhosti mechanických struktur pomocí lanových mechanismů - více
  3906T001 - Mechatronika, Jan Pelikán, téma k dispozici
 • Analýza mechanických vlastností měřicího mechanismu pro kalibraci obráběcích strojů - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Václav Bauma, téma k dispozici
 • Funkčně odstupňované nosníky - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Tomáš Mareš, téma k dispozici
 • Výpočetní modelování únavových zkoušek v podmínkách frettingu - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Martin Nesládek, téma k dispozici
 • Tvorba modelu robota, 2D (3D) - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Vlastnosti kooperujících robotů - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Model kontaktní tuhosti boků zubů - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Model záběru čelního evolventního ozubení pro dynamické simulace - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Napěťová analýza vybraných vinutých kompozitních den pro tlakové nádoby zatížených teplotním gradientem - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Zdeněk Padovec, téma k dispozici
 • Napěťová analýza vinuté válcové nádoby zatížené teplotním gradientem - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Zdeněk Padovec, téma k dispozici
 • Analýza termoelastických napětí ve styku válec/dno v integrálně vinutých nádobách z kompozitů - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Zdeněk Padovec, téma k dispozici
 • Detekce vibrační únavy desek tištěných spojů pomocí 3D laserového vibrometru - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Pavel Steinbauer, téma k dispozici
 • Detekce zbytkových napětí pomocí měření vibrací laserovým vibrometrem - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Pavel Steinbauer, téma k dispozici
 • Lanové sférické mechanismy - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Michael Valášek, téma k dispozici
 • Sestavení modelu leteckého motoru integrující dva nezávislé pohony v programovém prostředí jazyka NPSS - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Tomáš Vampola, téma k dispozici
 • Modelování nepřesností ve vazbách - více
  N071TAME - Aplikovaná mechanika, Jan Zavřel, téma k dispozici
 • MKP modelování delaminace tepenné stěny - více
  N071TBIO - Biomechanika, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Identifikace materiálového modelu tepenné stěny - více
  N071TBIO - Biomechanika, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Mechanika a modelování biodegradabilních polymerů - více
  N071TBIO - Biomechanika, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Vliv předpětí na odezvu membrány z Gentova materiálu - více
  N071TBIO - Biomechanika, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Konstitutivní modelování 3D tištěných materiálů na bázi polymerů - více
  N071TBIO - Biomechanika, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Konstitutivní modelování nelineárních materiálů s aktivními vlastnostmi - více
  N071TBIO - Biomechanika, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Analýza mechanických vlastností bioserbovatelných materiálů pro aditivní výrobu - více
  N071TBIO - Biomechanika, Radek Sedláček, téma k dispozici
 • Vlnové řízení multibody systémů - více
  N071TMCH - Mechatronika, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Systém automatického skladu deskového materiálu - více
  N071TMCH - Mechatronika, Jan Pelikán, téma k dispozici
 • Adaptivní řízení modálních budičů pro laserový vibrometr Polytec - více
  N071TMCH - Mechatronika, Pavel Steinbauer, téma k dispozici
 • Detekce poškození vibračního zkušebního stroje pomocí výpočetní intelïgence - více
  N071TMCH - Mechatronika, Pavel Steinbauer, téma k dispozici
 • Mechatronický kompozitový nosník - více
  N071TMCH - Mechatronika, Pavel Steinbauer, téma k dispozici
 • Pasivní, poloaktivní a aktivní řízení aktuátoru v pneumatice - více
  N071TMCH - Mechatronika, Michael Valášek, téma k dispozici
 • Měření polohy laser trackerem s nadbytečnými odražeči - více
  N071TMCH - Mechatronika, Michael Valášek, téma k dispozici
 • Vlnové řízení multibody systémů - více
  N071TROB - Robotika, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Vlastnosti kooperujících robotů - více
  N071TROB - Robotika, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Kráčející robot s akustickou kamerou - více
  N071TROB - Robotika, Pavel Steinbauer, téma k dispozici
 • Soft robotika – zachycení předmětu podle kamery - více
  N071TROB - Robotika, Michael Valášek, téma k dispozici
 • KRITICKÁ ROVINA PŘI ÚNAVOVÉM POŠKOZOVÁNÍ - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dispozici
 • KUMULACE ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dispozici
 • Digitální dvojče průmyslového výrobního systému - více
  3906T001 - Mechatronika, Jan Pelikán, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12105/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-06-24 (17:16)