[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12132/logo_umi_zakladni.jpg]
CZ  /EN

Výuka

pracoviste/12132/ZnO.jpgCílem studia na Ústavu materiálového inženýrství je:

  • seznámit se s materiály používanými ve strojírenství (kovové materiály, polymery, keramické materiály, kompozity),
  • získat přehled o základních strukturních a mechanických vlastnostech materiálů, fázových přeměnách a rovnovážných diagramech,
  • poznat způsoby a metody testování jednotlivých materiálových charakteristik,
  • seznámit se s technologickými procesy výroby a dalšího zpracování materiálů.

Studenti mohou na našem ústavu studovat v rámci bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia.

V bakalářském studiu si mohou vybrat mezi programy Výroba a ekonomika ve strojírenství a Teoretický základ strojního inženýrství. V navazujícím magisterském studiu potom studijní program  Výrobní inženýrství. Každoročně také vypisujeme témata disertačních prací v akreditovaném doktorském oboru Materiálové inženýrství.