[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Lidé

Ing. František Denk

Ing. František Denk

Frantisek.Denk (zavináč) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TH04020224  
  Příprava práškové slitiny na bázi TiNbTa pro výrobu kloubních náhrad s osteointegračním trabekulárním povrchem technologií 3D tisku. – Denk, F. (2019-2022)

Článek v periodiku

2019

 • Effect of the specific surface topography on surface wettability of chromium-based coatings – Krum, S. - Cvrček, L. - Krčil, J. - Denk, F., - Sachr, P., 2019

2017

 • The release kinetics, antimicrobial activity and cytocompatibility of differently prepared collagen/hydroxyapatite/vancomycin layers: Microstructure vs. nanostructure – Suchý, T. - Šupová, M. - Klapková, E. - Adámková, V. - Závora, J. - Žaloudková, M. - Rýglová, Š. - Ballay, R. - Denk, F. - Pokorný, M. - Sauerová, P. - Hubálek Kalbáčová, M. - Horný, L. - Veselý, J. - Voňavková, T., - Průša, R., 2017

Stať ve sborníku

2017

 • Comparation of mechanical responses of dental implants manufactured by 3D printing and machining – Jíra, A. - Denk, F., 2017

2016

 • TiNb coating for development of antibacterial nanostructured surface composed from oxide nanotubes and nanosilver particles – Cvrček, L. - Denk, F. - Krum, S. - Málek, J. - Starý, V., - Tolde, Z., 2016

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Antibakteriální vícevrstevný povlak ortopedických implantátů z kovových biomateriálů – Cvrček, L. - Denk, F. - Gallo, J. - Kolář, M. - Panáček, A. - Prucek, R. - Kriegová, E. - Galandáková, A. - Fojt, J. - Joska, L., - Průchová, E., 2018
 • Antibakteriální vícevrstevný povlak ortopedických implantátů z titanu nebo titanových slitin – Cvrček, L. - Denk, F. - Gallo, J. - Kolář, M. - Panáček, A. - Prucek, R. - Kriegová, E. - Galandáková, A. - Fojt, J. - Joska, L., - Průchová, E., 2018
 • Kovový substrát s elektrostaticky naneseným bioaktivním nanokompozitním nosičem antibiotik na bázi kolagenu a kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Ballay, R. - Sucharda, Z. - Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2018

2017

 • Dřík dentálního implantátu – Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F., 2017
 • Dřík dentálního implantátu – Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F., 2017

2016

 • Dřík dentálního implantátu – Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F., 2016
 • Dřík dentálního implantátu – Denk, F. - Denk, F., - Jíra, A., 2016
 • Dřík dentálního implantátu – Denk, F. - Denk, F., - Lerach, AL, 2016
 • Bioaktivní nanokompozitní nosič antibiotik na bázi kolagenu, kalcium fosfátu a gentamicinu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Rýglová, Š. - Sucharda, Z. - Žaloudková, M. - Ballay, R. - Horný, L. - Veselý, J., - Chlup, H., 2016

2015

 • Bioaktivní nanokompozitní vrstva na bázi kolagenových nanovláken s integrovanými kalcium fosfátovými částicemi pro aplikace v ortopedii – Sedláček, R. - Suchý, T. - Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Šupová, M. - Rýglová, Š. - Sucharda, Z. - Balík, K. - Braun, M. - Denk, F., - Žaloudková, M., 2015

2014

 • Dřík dentálního implantátu – Denk, F. - Denk, F., - Lerach, A., 2014
 • Dřík dentálního implantátu – Denk, F. - Denk, F., - Jíra, A., 2014

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Ortopedická náhrada hlavice kyčelního kloubu – Cvrček, L. - Denk, F. - Čejka, Z. - Unucka, P. - Gallo, J., - Joska, L., 2017
 • Ortopedická náhrada ramenní hlavice SOSNA – Cvrček, L. - Denk, F. - Čejka, Z. - Unucka, P. - Gallo, J., - Joska, L., 2017
 • Ortopedická náhrada kolenního kloubu VEKTOR – Cvrček, L. - Denk, F. - Čejka, Z. - Unucka, P. - Gallo, J., - Joska, L., 2017
 • Endoprotéza s mikrostrukturovaným povrchem a bioaktivní terapeutickou nanokompozitní vrstvou na bázi kolagenu, kalcium fosfátu a antibiotik – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2017

2015

 • Dentální implantát - čtyřlístek betatitan – Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Bodlák, DB, 2015
 • Dentální implantát - čtyřlístek 3D tisk – Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Bodlák, DB, 2015
 • Dentální implantát - žebrovaný – Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Bodlák, DB, 2015
 • Zubní vrtáček – Michal, P. - Unucka, P. - Denk, F. - Cvrček, L. - Gallo, J., - Joska, L., 2015
 • Endodontické nástroje Wizard – Michal, P. - Unucka, P. - Denk, F. - Cvrček, L. - Gallo, J., - Joska, L., 2015
 • Zkušební tibiální plato s a bez náhrady kostní tkáně – Čejka, Z. - Unucka, P. - Denk, F. - Cvrček, L. - Gallo, J., - Joska, L., 2015
 • Fréza na opracování dřeňového kanálu – Čejka, Z. - Unucka, P. - Denk, F. - Cvrček, L. - Gallo, J., - Joska, L., 2015
 • Kostní vrtáky průměr 2,9x190 mm – Michal, P. - Unucka, P. - Denk, F. - Cvrček, L. - Gallo, J., - Joska, L., 2015
 • Díly cíliče pro aplikaci nitrodřeňových hřebů – Michal, P. - Unucka, P. - Denk, F. - Cvrček, L. - Gallo, J., - Joska, L., 2015
 • Polymerová povrchová vrstva z COC zubního implantátu – Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F., 2015
 • Biodegradabilní povrchová vrstva dentálního implanátu – Jíra, A. - Denk, F., - Denk, F., 2015

2009

 • PLIF meziobratlový implantát – Denk, F. - Bouda, T., - Tichý, P., 2009
 • Náhrada obratlového těla – Denk, F. - Bouda, T., - Sedláček, R., 2009
 • TLIF meziobratlový implantát – Denk, F. - Bouda, T., - Tichý, P., 2009
 • ACIF krční meziobratlový implantát – Denk, F. - Bouda, T., - Tichý, P., 2009
 • TLIF meziobratlový implantát paralelní – Denk, F. - Bouda, T., - Tichý, P., 2009
 • ALIF meziobratlový implantát – Denk, F. - Bouda, T., - Tichý, P., 2009

Zpráva

2018

 • Analýza technologických a strukturních vlastností polymeru PEEK vyrobeného metodou 3D tisku – Krum, S. - Denk, F., - Růžička, P., 2018
 • Optimalizace aktivovaného povrchu pro osteointegraci – Cvrček, L. - Krčil, J. - Denk, F., - Růžička, P., 2018

2017

 • Analýza vlivu obrábění a sterilizačních procesů na mechanické vlastnosti extrudovaného polymeru PEEK – Krum, S. - Denk, F., - Růžička, P., 2017
 • Vývoj metody aktivace povrchu polymeru pro osteointegraci – Cvrček, L. - Krčil, J., - Denk, F., 2017
 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v oblasti dentálních implantátů – Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F. - Goldmann, T., - Bodlák, D, 2017

2016

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v oblasti dentálních implantátů – Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F. - Bodlák, D.B., - Goldmann, T., 2016

2015

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v oblasti dentálních implantátů – Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Bodlák, D.B., 2015

2014

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích v oblasti dentálních implantátů – Jíra, A. - Denk, F. - Denk, F., - Lerach, A., 2014