[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Lidé

Ing. Stanislav Krum, Ph.D.

Ing. Stanislav Krum, Ph.D.

Stanislav.Krum (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7444

místnost: A-445, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CTU0908212  
  Příprava definovaného základního materiálu pro studium difuzních procesů v systému Fe-C-Cr-V – Krum, S. (2009)

Článek v periodiku

2019

 • Effect of the specific surface topography on surface wettability of chromium-based coatings – Krum, S. - Cvrček, L. - Krčil, J. - Denk, F., - Sachr, P., 2019

2018

 • THE INFLUENCE OF SILVER NANOPARTICLES SYNTHESIS ON THEIR PROPERTIES – Mrazikova, A. - Velgosova, O. - Kavulicova, J. - Krum, S., - Málek, J., 2018
 • The characterization of anodic oxide layers on selected bio-compatible titanium alloys – Krčil, J. - Mára, V. - Krum, S., - Sobotová, J., 2018
 • The analysis of thermal and anodic oxide layers on selected biocompatible titanium alloys – Krčil, J. - Rafaj, Z. - Mára, V. - Krum, S. - Starý, V. - Nehasil, V., - Sobotová, J., 2018

2016

 • Effect of heat load on structural changes of selected corrosive resistant steels – Krum, S. - Pešlová, F., - Kliber, J., 2016

2015

 • Multilayer coatings Ti/TiN, Cr/CrN AND W/WN deposited by magnetron sputtering for improvement of adhesion to base materials – Horník, J. - Krum, S. - Tondl, D. - Puchnin, M. - Sachr, P., - Cvrček, L., 2015

2014

 • Structural Changes of Selected Materials after Thermal Shocks – Pavúčková, A. - Ďurovcová, M. - Pešlová, F., - Krum, S., 2014
 • Functional PVD Coatings for Tool Steel – Horník, J. - Krum, S. - Tondl, D., - Pešlová, F., 2014
 • The Abrasive Wear of Materials for Functional Parts of Water Turbines – Holec, J. - Cejp, J. - Krum, S., - Pešlová, F., 2014

2010

 • Effect of heat treatment on the microstructure and properties of Cr-V ledeburitic steel – Krum, S. - Jurči, P., - Sobotová, J., 2010

Stať ve sborníku

2017

 • Porovnání anodické a termické oxidace na vybraných biokompatibilních slitinách – Krčil, J. - Rafaj, Z. - Mára, V. - Krum, S., - Nehasil, V., 2017
 • Renovation of High Speed Steel by PTA Hardfacing – Rohan, P. - Kuřík, M. - Kovanda, K. - Kramár, T. - Forejtová, L., - Krum, S., 2017
 • The Influence of Microstructure on the Fracture Development in Engineering Parts – Horník, J. - Čižmárová, E. - Krum, S. - Krčil, J., - Mára, V., 2017
 • Structural Changes of Hot Work Tool Steel due to Heat load – Krum, S. - Pešlová, F. - Horník, J., - Puchnin, M., 2017
 • ROZBOR KOROZNÍHO NAPADENÍ LOPAT KAPLANOVY TURBÍNY MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY – Kasl, J. - Horník, J. - Pecharová, J. - Matějová, M. - Krum, S., - Zuna, P., 2017
 • The Influence of Titanium-Nionium Alloys on the Growth of the Oxide Layer – Krčil, J. - Mára, V. - Sobotová, J., - Krum, S., 2017

2016

 • TiNb coating for development of antibacterial nanostructured surface composed from oxide nanotubes and nanosilver particles – Cvrček, L. - Denk, F. - Krum, S. - Málek, J. - Starý, V., - Tolde, Z., 2016

2015

 • Selection of basic input variables for computational modeling of brake shoes – Horník, J. - Pešlová, F., - Krum, S., 2015
 • The surface treatment influence on the occurrence of the critical state relating to the needle as the operating tool – Pešlová, F. - Pavúčková, A. - Ďurovcová, M. - Hajdúchová, L. - Janeková, M. - Koštialiková, D., - Krum, S., 2015

2014

 • Structural Changes of PVD Coated Cr-Ni Steel after Heat Load – Krum, S. - Horník, J. - Pešlová, F. - Puchnin, M., - Anisimov, E., 2014

2010

 • Heat Treatment of Cr-V Ledeburitic Steel Substrate for Plasma Nitriding – Krum, S. - Sobotová, J., - Jurči, P., 2010
 • Heat Treatment of Cr-V Ledeburitic Steel Substrate for Plasma Nitriding – Krum, S. - Jurči, P., - Sobotová, J., 2010

2009

 • Effect of Various Heat Treatment Regimes on Structure and Properties of Cr-V Ledeburitic Steel – Krum, S. - Jurči, P., - Sobotová, J., 2009

2008

 • Materiálové charakteristiky titanových slitin a jejich vliv na kvalitu povlakování – Anisimov, E. - Horník, J. - Tolde, Z. - Krum, S. - Pešlová, F., - Starý, V., 2008

2007

 • Vliv nitridace na houževnatost nástrojové oceli pro práci za tepla – Jurči, P. - Horník, J., - Krum, S., 2007

Zpráva

2018

 • Analýza technologických a strukturních vlastností polymeru PEEK vyrobeného metodou 3D tisku – Krum, S. - Denk, F., - Růžička, P., 2018

2017

 • Analýza vlivu obrábění a sterilizačních procesů na mechanické vlastnosti extrudovaného polymeru PEEK – Krum, S. - Denk, F., - Růžička, P., 2017

2016

 • Evaluation of materials characteristics of composite with nanofiller – Horník, J. - Čižmárová, E. - Cejp, J., - Krum, S., 2016
 • Annual Research Report - 2016 – Horník, J. - Čižmárová, E. - Mára, V. - Krčil, J., - Krum, S., 2016
 • Summary Research Report - 2016 – Horník, J. - Čižmárová, E. - Mára, V. - Krčil, J., - Krum, S., 2016
 • Analýza povlaků matic nerezových šroubových spojů opravných třmenů-1. dílčí VZ – Kanaval, J. - Cézová, E. - Starý, F. - Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., 2016

2015

 • Annual Research Report – Horník, J. - Čižmárová, E. - Holec, J., - Krum, S., 2015

2014

 • Summary Research Report 2014 (Engineering) – Horník, J. - Holec, J. - Krum, S. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., 2014
 • Annual Research Report 2014 (Manufacturing) – Horník, J. - Krum, S. - Holec, J. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., 2014
 • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to CSN EN ISO – Janovec, J. - Cejp, J. - Horváth, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., 2014
 • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to AWS – Janovec, J. - Horváth, J. - Cejp, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., 2014
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_M – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., 2014
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_N – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., 2014
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_C – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., 2014

2013

 • Material analysis of Carrier Cast Motor – Horník, J. - Krum, S. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., 2013
 • Charpy impact test of steel sheet – Horník, J. - Krum, S., 2013
 • Material analysis of Shaft Axle 0755 – Horník, J. - Hájková, P. - Krum, S. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., 2013
 • Analýza vzorků pro zkoušku tahem – Krum, S. - Horník, J. - Hájková, P., - Pešlová, F., 2013
 • Material analysis of Carrier Cast Motor – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P., - Krum, S., 2013
 • Material analysis of Pins and Bushings – Horník, J. - Krum, S. - Hájková, P., - Sachr, P., 2013
 • Material analysis of Shaft Axle – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Krum, S. - Holec, J., - Čižmárová, E., 2013
 • Material analysis of Bracket Alternator – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P., - Krum, S., 2013
 • Material analysis of damaged pump bearing – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Holec, J. - Krum, S., - Pešlová, F., 2013
 • Material analysis of the chain Part 1 – steel core – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P., - Krum, S., 2013
 • Analysis of Flywheel Engine Cast – Horník, J. - Holec, J. - Krum, S., - Sachr, P., 2013
 • Sprocket machined – Horník, J. - Hájková, P. - Krum, S. - Holec, J. - Puchnin, M., - Sachr, P., 2013
 • Microscopic measurement of EBSD – Horník, J. - Krum, S. - Holec, J., - Čižmárová, E., 2013
 • Casting Nose – Horník, J. - Krum, S. - Holec, J. - Hájková, P., - Sachr, P., 2013
 • Swing cast – Horník, J. - Krum, S. - Hájková, P., - Čižmárová, E., 2013
 • Croskil - ověření kvality odlitků – Holec, J. - Krum, S., - Hájková, P., 2013

2012

 • LH and RH Stop Liftarm Cast material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Krum, S. - Čižmárová, E., - Holec, J., 2012
 • Současný stav v oblasti nitridovaných povrchových vrstev s ohledem na technologické možnosti Wikov – Malý, P. - Horník, J. - Krum, S. - Orlický, M., - Petr, K., 2012
 • Chassis axle material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Krum, S., - Sachr, P., 2012
 • Shaft Axle (S130) material analysis – Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., 2012
 • Material analysis of Sprocket S100 – Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., 2012
 • Percussive rock drilling tools – Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Krum, S. - Sachr, P., - Ducháček, P., 2012
 • Plate Slide – Krum, S. - Horník, J. - Sachr, P. - Ducháček, P., - Rund, M., 2012
 • Charpy impact test – Horník, J. - Krum, S., 2012
 • Castings quality verification – Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P., - Voňková, V., 2012
 • Material analyses of shaft – Anisimov, E. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Celba, P., - Holec, J., 2012
 • Sprocket - cluster – Krum, S. - Horník, J. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., 2012
 • Analysis of Sprocket Machined – Anisimov, E. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Celba, P., - Holec, J., 2012
 • Material analysis of castings – Horník, J. - Sachr, P. - Krum, S. - Celba, P. - Holec, J., - Voňková, V., 2012
 • Comparison of quality of delivered parts of tooth pump – Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., 2012
 • Tahová zkouška – Cejp, J. - Čižmárová, E., - Krum, S., 2012
 • Zjištění příčiny lomu nožů - metalografické rozbory – Horník, J. - Sachr, P. - Čižmárová, E. - Krum, S. - Hájková, P. - Holec, J., - Celba, P., 2012
 • Sprocket - cluster – Krum, S. - Horník, J., - Sachr, P., 2012
 • Sprocket - cluster – Krum, S. - Horník, J. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., 2012
 • Material analyses of Grid – Horník, J. - Krum, S., 2012
 • Material analyses of Shaft Axle (S130) – Krum, S. - Hájková, P. - Horník, J., - Sachr, P., 2012
 • Material analysis of Sprocket S100 – Čižmárová, E. - Horník, J. - Krum, S., - Ducháček, P., 2012
 • Material analyses of Shaft Axle (S130) – Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., 2012
 • Material analyses Shaft Axle (S100) – Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Ducháček, P., - Zajíček, P., 2012

2011

 • Analysis of Sirius Nose cast 7177405 – Horník, J. - Hájková, P. - Čižmárová, E. - Anisimov, E. - Krum, S., - Sachr, P., 2011

Kapitola v knize

2015

 • Perspective Material-Technological Process to Increase the Lifetime of the Blades of Hydraulic Machines – Cejp, J. - Holec, J., - Krum, S., 2015