[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Lidé

Ing. Elena Čižmárová, Ph.D.

Ing. Elena Čižmárová, Ph.D.

Elena.Cizmarova (zavináč) fs.cvut.cz

tajemník / inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů / Fakulta strojní

(22 435) 7249

místnost: A-441, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FV40159  
  Inteligentní textílie na bázi gragenu – Čižmárová, E. (2019-2021)
 • 7AMB12SK025  
  Měření deformačních charakteristik automobilových plechů a termoplastů nestandardními metodami – Čižmárová, E. (2012-2013)

Článek v periodiku

2018

 • Characteristics of silver nanoparticles in different pH values – Mražíková, A. - Velgosová, O. - Kavuličová, J. - Matvija, M. - Čižmárová, E., - Willner, D., 2018
 • Green synthesis of Ag nanoparticles: Effect of algae life cycle on Ag nanoparticle production and long-term stability – Velgosova, O. - Mražíková, A. - Čižmárová, E., - Málek, J., 2018

2017

 • Effect of storage conditions on long-term stability of Ag nanoparticles formed via green synthesis – Velgosová, O. - Čižmárová, E. - Málek, J., - Kavuličova, J., 2017

2014

 • Analysis degradation of polystyrene with nanofillers – Miháliková, M. - Német, M., - Čižmárová, E., 2014

2011

 • Vplyv rýchlosti deformácie na zmenu mechanických vlastnosti mikrolegovaných ocelí. – Čižmárová, E. - Mihaliková, M., - Német, M., 2011

2007

 • Degradation selected type polymers PC, HIPS – Čižmárová, E. - Mihaliková, M., 2007
 • Local Strains Depending on Microstructure of Thermoplasics Polyamide and Polypropylene Composite – Čižmárová, E. - Jeníková, Z., 2007

2005

 • The Effect of Strain Rate on Mechanical Properties in Microalloyed Steels, Drade S 315 MC and S 460 MC – Čižmárová, E. - Jeníková, Z., 2005

Stať ve sborníku

2017

 • The Analysis of Causes of the Damage of a Turbine Blade Made of Ti-6Al-4V Alloy – Krčil, J. - Holec, J. - Horník, J. - Hájková, P. - Čižmárová, E., - Mára, V., 2017
 • The Influence of Microstructure on the Fracture Development in Engineering Parts – Horník, J. - Čižmárová, E. - Krum, S. - Krčil, J., - Mára, V., 2017
 • Failures of Engineering Structures Caused by Weld Imperfections – Mára, V. - Horník, J. - Čižmárová, E. - Krčil, J., - Hájková, P., 2017

2014

 • Steel KODUR 460MC under Creep Condition – Miháliková, M. - Čižmárová, E., 2014

2012

 • Tungsten-steel composites and FGMs produced by hot pressing – Matějíček, J. - Boldyryeva, H. - Brožek, V. - Čižmárová, E., - Pala, Z., 2012
 • Influence montmorillonite nanocomposites on deformation properties of polystyrene krasten 171 – Miháliková, M. - Čižmárová, E., 2012

2008

 • Slitina Al-Cr připravená rychlým tuhnutím – Jurči, P. - Čižmárová, E., - Šuštaršič, B., 2008
 • PA and PP Nano-composites: Durability, Deformation and Fracture Behaviour – Rybníček, J. - Jeníková, Z. - Čižmárová, E. - Hrouda, P. - Horník, J., - Steidl, J., 2008

2007

 • Creepové a rázové vlastnosti polypropylenového nanokompozitu s plnivem na bázi vrstevnatých jílů – Čižmárová, E. - Válek, R., - Hell, J., 2007
 • Analýza lokálneho deformačného chovania termoplastického kompozitu – Čižmárová, E. - Pešek, L., - Gazdag, Š., 2007
 • Effect of Nanofillers on Damage and Durability of Thermoplastic Composites – Rybníček, J. - Steidl, J. - Jeníková, Z. - Čižmárová, E., - Horník, J., 2007

Zpráva

2016

 • Evaluation of materials characteristics of composite with nanofiller – Horník, J. - Čižmárová, E. - Cejp, J., - Krum, S., 2016
 • Annual Research Report - 2016 – Horník, J. - Čižmárová, E. - Mára, V. - Krčil, J., - Krum, S., 2016
 • Summary Research Report - 2016 – Horník, J. - Čižmárová, E. - Mára, V. - Krčil, J., - Krum, S., 2016

2015

 • Annual Research Report – Horník, J. - Čižmárová, E. - Holec, J., - Krum, S., 2015

2014

 • Summary Research Report 2014 (Engineering) – Horník, J. - Holec, J. - Krum, S. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., 2014
 • Annual Research Report 2014 (Manufacturing) – Horník, J. - Krum, S. - Holec, J. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., 2014
 • Quality improvement of the housing for electronics equipment – Horník, J. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Jeníková, Z., 2014
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_M – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., 2014
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_N – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., 2014
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_C – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., 2014

2013

 • Material analysis of Carrier Cast Motor – Horník, J. - Krum, S. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., 2013
 • Material analysis of Shaft Axle 0755 – Horník, J. - Hájková, P. - Krum, S. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., 2013
 • Material analysis of Carrier Cast Motor – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P., - Krum, S., 2013
 • Měření povrchové tvrdosti vzorků ložiska C3180 – Horník, J. - Čižmárová, E., 2013
 • Material analysis of Shaft Axle – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Krum, S. - Holec, J., - Čižmárová, E., 2013
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Eisenwerk – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., 2013
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Eurometal – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., 2013
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Estate – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., 2013
 • Microscopic measurement of EBSD – Horník, J. - Krum, S. - Holec, J., - Čižmárová, E., 2013
 • Swing cast – Horník, J. - Krum, S. - Hájková, P., - Čižmárová, E., 2013
 • Analýza použitých elektroměrů – Horník, J. - Sachr, P. - Jeníková, Z. - Čižmárová, E., - Puchnin, M., 2013

2012

 • Hub wheel hardness measurement – Čižmárová, E. - Puchnin, M., 2012
 • Material specification - comparasion – Čižmárová, E. - Cejp, J., - Puchnin, M., 2012
 • Housing samples material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., 2012
 • Casting nose material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Ducháček, P. - Čižmárová, E., - Rund, M., 2012
 • LH and RH Stop Liftarm Cast material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Krum, S. - Čižmárová, E., - Holec, J., 2012
 • Tensile test – Cejp, J. - Čižmárová, E., - Horník, J., 2012
 • Změření tvrdosti HART - COAT – Čižmárová, E. - Horník, J., 2012
 • Material analyses of shaft – Anisimov, E. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Celba, P., - Holec, J., 2012
 • Analysis of Sprocket Machined – Anisimov, E. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Celba, P., - Holec, J., 2012
 • Změření tvrdosti HART - COAT – Čižmárová, E. - Sachr, P., 2012
 • Comparison of quality of delivered parts of tooth pump – Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., 2012
 • Měření nanotvrdosti v specifikovaných oblastech – Čižmárová, E. - Sachr, P., 2012
 • Tahová zkouška – Cejp, J. - Čižmárová, E., - Krum, S., 2012
 • Zjištění příčiny lomu nožů - metalografické rozbory – Horník, J. - Sachr, P. - Čižmárová, E. - Krum, S. - Hájková, P. - Holec, J., - Celba, P., 2012
 • Material analysis of Sprocket S100 – Čižmárová, E. - Horník, J. - Krum, S., - Ducháček, P., 2012

2011

 • Analysis of Sirius Nose cast 7177405 – Horník, J. - Hájková, P. - Čižmárová, E. - Anisimov, E. - Krum, S., - Sachr, P., 2011

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2016

 • Nauka o materiálu I. a II. cvičení – Sobotová, J. - Čižmárová, E. - Horník, J., - Jeníková, Z., 2016

2014

 • Nauka o materiálu I. a II. cvičení – Sobotová, J. - Čižmárová, E. - Horník, J., - Jeníková, Z., 2014

Kapitola v knize

2016

 • Composite NDT Testing – Mára, V. - Čižmárová, E., 2016
 • Composite Materials Test Methods – Čižmárová, E. - Mára, V., 2016
 • Composites in Biomaterials Engineering – Mára, V. - Čižmárová, E., 2016