[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Lidé

Ing. Pavlína Hájková, Ph.D.

Ing. Pavlína Hájková, Ph.D.

Pavlina.Hajkova (zavináč) fs.cvut.cz

informační manažer / ústav materiálového inženýrství / Fakulta strojní
správce subsítě / ústav materiálového inženýrství / Fakulta strojní

(22 435) 7444

místnost: A-445, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2014

 • Material Criteria for Parts Exposed to Liquid Medium Loading – Pešlová, F. - Ďurovcová, M. - Holec, J. - Hájková, P., - Pavúčková, A., 2014
 • Corrosion Properties of Selected Materials for Blades of Water Turbines – Pešlová, F. - Liptáková, T. - Bukovina, M. - Ďurovcová, M., - Hájková, P., 2014

2013

 • Causes and Mechanisms of Service Failure of Turbine Blades – Siegl, J. - Nedbal, I. - Janovec, J. - Hájková, P., - Kober, J., 2013

2012

 • Causes of Inconel 622 Weld Cracking – Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E., - Rybníček, J., 2012

2011

 • Diagnostics of Defects in the Forged Blades Used in Power Industry – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B., - Vyroubalová, M., 2011
 • Iniciace a šíření únavy v chromových turbínových ocelích – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J., - Smola, B., 2011

2010

 • Influence of delta-ferrite on fatigue resistance of blade materials – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B. - Vyroubalová, M., - Tůmová, D., 2010

Stať ve sborníku

2017

 • The Analysis of Causes of the Damage of a Turbine Blade Made of Ti-6Al-4V Alloy – Krčil, J. - Holec, J. - Horník, J. - Hájková, P. - Čižmárová, E., - Mára, V., 2017
 • Failures of Engineering Structures Caused by Weld Imperfections – Mára, V. - Horník, J. - Čižmárová, E. - Krčil, J., - Hájková, P., 2017

2014

 • Material Criteria for Parts Exposed to Liquid Medium Loading – Pešlová, F. - Ďurovcová, M. - Hájková, P. - Holec, J., - Pavúčková, A., 2014

2013

 • Heterogenní svarové spoje (T23-T92; 15CH1M1F-P91) – Ducháček, P. - Janovec, J. - Poláchová, D., - Hájková, P., 2013

2012

 • Comparison of mechanical properties of P91 steel depending on temperature and annealing time – Poláchová, D. - Svobodová, M. - Hájková, P., - Uzel, J., 2012
 • Analýza příčin a mechanismů provozního porušování turbínových lopatek – Siegl, J. - Nedbal, I. - Janovec, J. - Hájková, P., - Kober, J., 2012
 • Využití PVD povlaků pro funkčně gradované materiály – Horník, J. - Hájková, P., - Anisimov, E., 2012
 • Comparison of Hardness, Tensile Stress and Yield Stress, Depending on Temperature and Annealing Time of Degradation of P91 Steel – Tůmová, D. - Hájková, P., - Uzel, J., 2012
 • Evaluation of properties of CrN PVD coating for functionally graded materials – Horník, J. - Rybníček, J. - Rund, M. - Hájková, P. - Anisimov, E., - Tondl, D., 2012

2011

 • Causes and propagation of fatigue cracks in turbine blades – Janovec, J. - Hájková, P., - Siegl, J., 2011
 • Vznik trhlin na výkovcích turbínových lopatek – Janovec, J. - Hájková, P., - Siegl, J., 2011
 • Causes of Inconel 622 weld cracking – Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E., - Rybníček, J., 2011
 • Vliv cyklického zatěžování na pórovitost laminátu – Janovec, J. - Hájková, P., 2011

2010

 • Sledování kinetiky strukturních změn během dlouhodobého žíhání přechodových svarů ocelí P91 – Tůmová, D. - Svobodová, M. - Čmakal, J., - Hájková, P., 2010
 • Vliv delta feritu a precipitátů na vznik únavových trhlin turbínových lopatek – Janovec, J. - Hájková, P. - Siegl, J. - Smola, B., - Tůmová, D., 2010
 • Diagnostika svarových spojů safe-endu JETE (nedestruktivní metody) – Tůmová, D. - Janovec, J. - Hájková, P. - Čmakal, J., - Douda, J., 2010
 • Vliv mikrostruktury na únavovou odolnost Cr martenzitických ocelí používaných v energetice – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B., - Tůmová, D., 2010

2009

 • The influence of δ-ferrite on fatigue resistance of blade materials – Hájková, P. - Janovec, J. - Siegl, J. - Smola, B. - Tůmová, D., - Vyroubalová, M., 2009
 • Provozně bezpečnostní diagnostika svarových spojů safe-endu JETe – Janovec, J. - Tůmová, D. - Hájková, P. - Čmakal, J., - Douda, J., 2009
 • Duplexní povlakování nástrojových ocelí - struktura, vlastnosti a zařízení – Hájková, P. - Jurči, P. - Lodererová, M., - Horník, J., 2009
 • Duplexní povlakování nástrojových ocelí - struktura, vlastnosti a zařízení – Hájková, P. - Jurči, P. - Lodererová, M., - Horník, J., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Přípravek pro zkoušky pevnosti svarů na T vzorcích – Horník, J. - Tondl, D. - Cejp, J., - Hájková, P., 2011

Zpráva

2014

 • Summary Research Report 2014 (Engineering) – Horník, J. - Holec, J. - Krum, S. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., 2014
 • Annual Research Report 2014 (Manufacturing) – Horník, J. - Krum, S. - Holec, J. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., 2014
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_M – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., 2014
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_N – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., 2014
 • Ověření kvality odlitků brzdových destiček 14 -07-50_C – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Holec, J., - Krum, S., 2014

2013

 • Material analysis of Carrier Cast Motor – Horník, J. - Krum, S. - Čižmárová, E. - Sachr, P., - Hájková, P., 2013
 • Material analysis of Shaft Axle 0755 – Horník, J. - Hájková, P. - Krum, S. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., 2013
 • Analýza vzorků pro zkoušku tahem – Krum, S. - Horník, J. - Hájková, P., - Pešlová, F., 2013
 • Material analysis of Carrier Cast Motor – Horník, J. - Čižmárová, E. - Hájková, P., - Krum, S., 2013
 • Material analysis of Pins and Bushings – Horník, J. - Krum, S. - Hájková, P., - Sachr, P., 2013
 • Material analysis of Shaft Axle – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Krum, S. - Holec, J., - Čižmárová, E., 2013
 • Analýza porušeného šroubu – Hájková, P. - Pešlová, F. - Horník, J. - Sachr, P., - Janovec, J., 2013
 • Material analysis of Bracket Alternator – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P., - Krum, S., 2013
 • Material analysis of damaged pump bearing – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Holec, J. - Krum, S., - Pešlová, F., 2013
 • Material analysis of Housing Pump Casting – Horník, J. - Hájková, P., - Sachr, P., 2013
 • Material analysis of the chain Part 1 – steel core – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P., - Krum, S., 2013
 • Material analysis of Carrier Cast Motor – Horník, J. - Hájková, P., - Sachr, P., 2013
 • Material analysis of Aluminum samples – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Rund, M., - Anisimov, E., 2013
 • Microstructural analysis of material IN738LC – Hájková, P. - Sachr, P. - Anisimov, E., - Horník, J., 2013
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Eisenwerk – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., 2013
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Eurometal – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., 2013
 • Analýza brzdových špalíků - výrobce Estate – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., 2013
 • Sprocket machined – Horník, J. - Hájková, P. - Krum, S. - Holec, J. - Puchnin, M., - Sachr, P., 2013
 • Hodnocení pórovitosti – Hájková, P. - Holec, J. - Říhová, Z. - Sachr, P., - Horník, J., 2013
 • Casting Nose – Horník, J. - Krum, S. - Holec, J. - Hájková, P., - Sachr, P., 2013
 • Swing cast – Horník, J. - Krum, S. - Hájková, P., - Čižmárová, E., 2013
 • Croskil - ověření kvality odlitků – Holec, J. - Krum, S., - Hájková, P., 2013

2012

 • Znalecký posudek – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P. - Ducháček, P. - Rund, M., - Kamenská, M., 2012
 • Housing samples material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Holec, J. - Sachr, P., - Čižmárová, E., 2012
 • Casting nose material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Ducháček, P. - Čižmárová, E., - Rund, M., 2012
 • LH and RH Stop Liftarm Cast material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Krum, S. - Čižmárová, E., - Holec, J., 2012
 • Examination of damaged conveyor belt – Pešlová, F. - Janovec, J. - Horník, J. - Rybníček, J. - Hájková, P., - Anisimov, E., 2012
 • Cracked arm cylinder analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P. - Ducháček, P., - Rund, M., 2012
 • Chassis axle material analysis – Horník, J. - Hájková, P. - Krum, S., - Sachr, P., 2012
 • Shaft Axle material analysis – Horník, J. - Sachr, P. - Hájková, P. - Ducháček, P., - Rund, M., 2012
 • Shaft Axle (S130) material analysis – Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., 2012
 • Material analysis of Sprocket S100 – Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., 2012
 • Percussive rock drilling tools – Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Krum, S. - Sachr, P., - Ducháček, P., 2012
 • Analýza kolíku – Horník, J. - Anisimov, E. - Hájková, P., - Ducháček, P., 2012
 • Analýza příčin praskání kolíků – Horník, J. - Sachr, P. - Anisimov, E. - Hájková, P., - Ducháček, P., 2012
 • Material analyses of shaft – Anisimov, E. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Celba, P., - Holec, J., 2012
 • Analysis of Sprocket Machined – Anisimov, E. - Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Celba, P., - Holec, J., 2012
 • Comparison of quality of delivered parts of tooth pump – Čižmárová, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., 2012
 • Zjištění příčiny lomu nožů - metalografické rozbory – Horník, J. - Sachr, P. - Čižmárová, E. - Krum, S. - Hájková, P. - Holec, J., - Celba, P., 2012
 • Analyses of alluminium parts – Anisimov, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Rund, M., - Sachr, P., 2012
 • Material analyses of parts HUB WHEEL S130 – Horník, J. - Hájková, P. - Pešlová, F. - Ducháček, P. - Sachr, P. - Holec, J., - Celba, P., 2012
 • Material analyses of Shaft Axle (S130) – Krum, S. - Hájková, P. - Horník, J., - Sachr, P., 2012
 • Material analyses Shaft Axle (S100) – Hájková, P. - Horník, J. - Krum, S. - Sachr, P. - Ducháček, P., - Zajíček, P., 2012

2011

 • Problem with Nickel Alloy 622 Closure Welds – Rybníček, J. - Janovec, J. - Pešlová, F. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P., - Tondl, D., 2011
 • Problem with Nickel Alloy 686 Closure Welds – Rybníček, J. - Janovec, J. - Pešlová, F. - Horník, J. - Hájková, P. - Anisimov, E. - Sachr, P., - Tondl, D., 2011
 • Sprockets - quality evaluation – Horník, J. - Hájková, P. - Sachr, P., - Gavrilová, T., 2011
 • Analysis of Sirius Nose cast 7177405 – Horník, J. - Hájková, P. - Čižmárová, E. - Anisimov, E. - Krum, S., - Sachr, P., 2011
 • Analysis of castings – Horník, J. - Sachr, P. - Hájková, P., - Sobotová, J., 2011
 • Příčina vzniku trhlin a jejich šíření v lopatkách č. 480/NT2/3, 509/NT2/3, 459/NT2/3a a 485/NT2/3a – Janovec, J. - Siegl, J. - Nedbal, I. - Haušild, P. - Smola, B. - Hájková, P. - Adámek, J., - Kovářík, O., 2011

2010

 • Hodnocení porezity laminátu po cyklické pulsaci – Janovec, J. - Cejp, J., - Hájková, P., 2010
 • Příčiny vzniku trhlin a jejich charakter na výkovcích lopatek NT 3A TG 1000MW – Janovec, J. - Siegl, J. - Nedbal, I. - Smola, B. - Hájková, P. - Malkovský, J. - Voňková, V., - Kubík, Emil, 2010
 • Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT dílů turbíny Temelín (část 1) – Janovec, J. - Siegl, J. - Hájková, P. - Cejp, J. - Nedbal, I., - Smola, B., 2010

2009

 • Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT3 a NT1 TG1 ETE na 1. HVB (část 3) – Janovec, J. - Siegl, J. - Cejp, J. - Hájková, P. - Smola, B., - Nedbal, I., 2009

2008

 • Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT3 a NT1 TG1 ETE na 1. HVB (část 1) – Janovec, J. - Hájková, P. - Cejp, J. - Smola, B., - Nedbal, I., 2008

Kapitola v knize

2015

 • Wear of Water Turbine Blades from the Aspect of Materials Science – Pešlová, F. - Hájková, P., - Puchnin, M., 2015

2011

 • Quality of weld joints on the basis of inconel alloys for power industry – Anisimov, E. - Hájková, P. - Horník, J. - Janovec, J., - Pešlová, F., 2011

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2011

 • Metalografická laboratoř pro přípravu kovových a nekovových vzorků – Janovec, J. - Horník, J., - Hájková, P., 2011