[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Lidé

prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c.

prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng. h. c.

Petr.Zuna (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2865
(22 435) 7271

místnost: B-110, Karlovo náměstí
místnost: A1-506b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FR-TI2/132  
  Výzkum příčin výrobních vad hmotných výkovků a odlitků s nejvyššími jakostními parametry pro parní, větrné a jaderné elektrárny – Zuna, P. (2010-2013)
 • FR-TI1/490  
  Zvýšení konkurence schopnosti hutních válců – Zuna, P. (2009-2011)
 • FT-TA3/083  
  Výzkum příčin výrobních vad hmotných výkovků pro lodní a energetický průmysl – Zuna, P. (2006-2009)

Článek v periodiku

2010

 • Influence of processing conditions on the final structure of carbon steels in dependence on Al and N content – Zuna, P. - Horník, J., - Jandoš, F., 2010

2009

 • Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření – Horník, J. - Zuna, P. - Dytrt, K., - Jandoš, F., 2009
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., 2009

2008

 • Cavitation and grain boundary sliding during creep of Mg-Y-Nd-Zn-Mn alloy – Janík, V. - Hnilica, F. - Zuna, P. - Očenášek, V., - Stulíková, I., 2008
 • Cavitation and Grain Boundary Sliding During Creep of Mg-Y-Nd-Zn-Mn Alloy – Janík, V. - Hnilica, F. - Zuna, P. - Očenášek, V., - Stulíková, I., 2008

2007

 • Effect of Simulated Rolling Conditions on Properties of X6CrNiTi18-10 Austenitic Steel – Pechmanová, J. - Zuna, P., - Fiala, J., 2007
 • Infuence of Continuous Casting Billets Structure, Consequential Heating and Deformation on Final Properties of Rolled Semiproducts from Carbon and Microalloyed Steels – Horník, J. - Zuna, P., 2007
 • Liability of Grade C35E Steel to Grain Growth in Forging Heating Conditions – Zuna, P. - Pechmanová, J. - Horník, J. - Dytrt, K., - Hnilica, F., 2007

2004

 • Modification of Structure and Properties of Semiproducts Fabricated from Continuous Casting Billets by Conditions of Their Processing – Zuna, P. - Horník, J. - Řehoušek, M., - Hnilica, F., 2004

2002

 • Reverzní procesy při rekrystalizaci – Kasl, J. - Fiala, J., - Zuna, P., 2002

2001

 • Influence of Chemical Composition and Treatment Condicions on Precipitation Phenomena and Final Structure in the Continnously Cast Low Carbon Steels – Zuna, P. - Hnilica, F. - Dytrt, K. - Horník, J. - Moráfková, A., - Vašek, Z., 2001

1994

 • The Influence of Large Boride Particles on Microstructural Evolution in AISI 304 Steel – Čížek, P. - Parker, B. - Bijok, M., - Zuna, P., 1994
 • Užití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy v materiálovém výzkumu – Hnilica, F. - Kořínek, Z. - Starý, V., - Zuna, P., 1994

1993

 • Vysoké školy technické a věda – Zuna, P., 1993
 • The Influence of Deformation Rate on Recrystallization Kinetics of Austenitic Alloys – Zuna, P., 1993

Stať ve sborníku

2017

 • Analysis of Corrosion Attack on Kaplan Turbine Blades – Horník, J. - Zuna, P. - Zoubek, M. - Svobodová, M., - Chmela, T., 2017
 • ROZBOR KOROZNÍHO NAPADENÍ LOPAT KAPLANOVY TURBÍNY MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY – Kasl, J. - Horník, J. - Pecharová, J. - Matějová, M. - Krum, S., - Zuna, P., 2017
 • Evaluation of Changes of Mechanical Properties of Selected Cr-Ni-Mo Steels for Heavy Forgings during Long Time Annealing – Horník, J. - Zuna, P., - Málek, J., 2017

2015

 • Influence of Annealing Temperature and Time on the Mechanical Properties of Selected Steels for Heavy Forgings – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J. - Jetmar, T. - Kasl, J. - Matějová, M., - Jandoš, F., 2015

2014

 • Influence of Long Time Annealing on Embrittlement of Steel 26NiCrMoV 14-5 – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J. - Jandoš, F., - Jetmar, T., 2014
 • Influence of Annealing Temperature and Time on the Mechanical Properties of Selected Steels for Heavy Forgings – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J. - Jetmar, T. - Kasl, J. - Matějová, M., - Jandoš, F., 2014
 • Kinetics of Austenite Recrystallization of Selected Steels Used for Heavy Forgings – Horník, J. - Zuna, P. - Málek, J., - Jandoš, F., 2014

2013

 • Evaluation of Kinetics of Austenite Graingrowth of Selected Steels used for Heavy Forgings – Zuna, P. - Horník, J. - Málek, J., - Jandoš, F., 2013

2012

 • Recrystallization behaviour of steels SA-508 and 3,5Ni-1,5Cr – Horník, J. - Zuna, P. - Anisimov, E., - Jandoš, F., 2012
 • Kinetika růstu zrna ocelí pro hmotné výkovky C35E, SA- 508 A 3,5Ni-1,5Cr – Horník, J. - Sobotová, J. - Zuna, P., - Jandoš, F., 2012
 • Kinetics of Grain Growth and Recrystallization during Forming Modes for Processing of Steel SA 508 – Zuna, P. - Horník, J. - Jandoš, F., - Málek, J., 2012

2011

 • Vliv rekrystalizačních procesů na finální strukturu a vlastnosti oceli DHQ1 a DHQ3M – Horník, J. - Zuna, P., - Jandoš, F., 2011
 • Influence of heating conditions on the final structure of steel DHQ1 and DHQ3 used for the produstion of metallurgical cylinders – Horník, J. - Zuna, P., - Jandoš, František, 2011
 • Změny v českém výzkumu a postavení TAČR – Zuna, P., 2011

2010

 • Current problems in engineering education of nuclear power generation – Zuna, P., 2010

2009

 • Influence of Treating Conditions on Structure of Forged Pieces from the Steel Grade C35E – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., 2009
 • Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření – Horník, J. - Zuna, P. - Dytrt, K., - Jandoš, F., 2009
 • Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření – Horník, J. - Zuna, P. - Dytrt, K., - Jandoš, F., 2009
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., 2009
 • Ovlivnění struktury výkovků z oceli typu C35E podmínkami kovářského zpracování – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Dytrt, K. - Macek, K. - Hnilica, F. - Jandoš, F., - Hrubý, M., 2009

2008

 • Engineering Education Assesement of Caets Questionnaire – Zuna, P., 2008
 • Vliv podmínek deformace na rekrystalizační chování austenitické oceli X6CrNiTi18-10 – Sobotová, J. - Zuna, P. - Bořuta, J. - Schindler, J., - Fiala, J., 2008
 • Využití metalografických metod při studiu creepového chování progresivních hořčíkových slitin – Janík, V. - Hnilica, F. - Zuna, P. - Smola, B., - Uhlíř Jaromír, J., 2008
 • Vliv podmínek zpracování na strukturu hmotných výkovků z oceli typu C35E – Zuna, P. - Sobotová, J. - Horník, J. - Macek, K. - Dytrt, K., - Hnilica, F., 2008
 • Vliv podmínek zpracování na finální vlastnosti válcovaných polotovarů z uhlíkových a mikrolegovaných ocelí – Horník, J. - Zuna, P., 2008

2007

 • Technické vzdělání a inovace – Zuna, P., 2007
 • Technické vzdělání, výzkum a vývoj z pohledu IA ČR – Zuna, P., 2007

2005

 • Hodnocení dynamické rekrystalizace austenitické oceli X6CrNiTi18-10 – Pechmanová, J. - Zuna, P., 2005
 • Vliv žíhacích a deformačních režimů na strukturu a vlastnosti válcovaných polotovarů vyrobených z kontislitků – Horník, J. - Zuna, P. - Janík, V. - Dytrt, K., - Hnilica, F., 2005
 • Sledování vlivu teploty a deformace na strukturu a vlastnosti uhlíkových a mikrolegovaných ocelí – Horník, J. - Zuna, P. - Janík, V. - Dytrt, K., - Hnilica, F., 2005

2004

 • Monitoring the Structure Characteristic and Properties of Microalloyed Carbon Steel Roled Products in Relationship on Continuous Casted Billets – Horník, J. - Zuna, P. - Hnilica, F., - Řehoušek, M., 2004

2003

 • Studium vlivu následných ohřevů uhlíkových a mikrolegovaných ocelí vyrobených kontilitím na strukturu a vlastnosti kontislitků – Horník, J. - Zuna, P. - Hnilica, F., - Dytrt, K., 2003

2002

 • Národní program orientovaného výzkumu z pohledu materiálového výzkumu – Zuna, P., 2002
 • Vliv následného ohřevu na strukturu a vlastnosti kontislitků ocelí mikrolegovaných niobem – Zuna, P. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Horník, J. - Moráfková, A. - Pechmanová, J., - Vašek, Z., 2002

2001

 • Structure of the Continnouly Cast Low Carbon Microalloyes Steels – Zuna, P. - Dytrt, K. - Horník, J. - Hnilica, F. - Moráfková, A., - Vašek, Z., 2001

1999

 • Vliv předchozího zpracování na kinetiku rekrystalizace a precipitace slitin AlLiCuZr – Zuna, P. - Hnilica, F. - Macek, K., - Smola, B., 1999

1998

 • Podpora technického výzkumu a vývoje z pohledu grantové agentury ČR – Zuna, P., 1998
 • Opinions of Students on Present State and Perspectives of Technical Study – Dobrovská, D. - Pokorný, A., - Zuna, P., 1998
 • Trends in Education and Scientific Activities at the Czech Technical University in Prague at the Turn of the Milenium – Zuna, P., 1998
 • The Influence of Thermomechanical Treatment Parameters on AlLi2Cu3Zr0,1 Alloy Properties – Zuna, P. - Starka, P., - Hnilica, F., 1998
 • Poslání technických univerzit – Zuna, P., 1998
 • Perspectives and Options of Students on the Present State of Technical Study – Dobrovská, D. - Pokorný, A., - Zuna, P., 1998
 • Teacher and Students : Partners or Rivals? – Dobrovská, D. - Pokorný, A., - Zuna, P., 1998

1997

 • The Effect of Plastic Flow during Hot Deformation on Structure and Properties of Aluminium Alloys – Macek, K. - Sedláček, V., - Zuna, P., 1997
 • New Bachelor Technical Teachers Study at CTU in Prague – Pokorný, A. - Medřický, J. - Dobrovská, D., - Zuna, P., 1997

1996

 • Grantové projekty v technických vědách – Zuna, P., 1996
 • Současné podmínky pro výchovu konstruktérů – Zuna, P., 1996
 • Odpevňovací a vytvrzovací procesy v litých a lisovaných slitinách AL-Li tvářených za tepla vysokou rychlostí – Zuna, P. - Hnilica, F., - Starka, P., 1996
 • Výuka materiálových věd a materiálového inženýrství v České republice – Zuna, P., 1996
 • Podpora materiálového výzkumu GA ČR – Zuna, P., 1996
 • Vliv vysokých deformačních rychlostí na odpevňovací procesy v kovových materiálech – Zuna, P. - Starka, P., - Hnilica, F., 1996

1995

 • Rekrystalizační a precipitační procesy ve slitinách AlLi tvářených za tepla vysokou rychlostí – Zuna, P. - Hnilica, F., - Macek, K., 1995
 • Komplexní projekty a priority v grantovém systému České republiky – Zuna, P., 1995
 • Influence of the Deformation Conditions on the Dynamic and Postdynamic Dehardening Processes – Zuna, P. - Hnilica, F. - Starka, P., - Starý, V., 1995
 • The Development of Gradient Coating SiNx by IBAD Method for Improving Properties of Metal Bioimplants – Konvičková, S. - Černý, F. - Valenta, F. - Kvasnička, I. - Zuna, P. - Michalec, J. - Hnatowicz, V., - Svoboda, P., 1995
 • Microstructure and Properties of Steel AISI 321 Formed by High Deformation Rate – Zuna, P. - Starka, P., - Hnilica, F., 1995
 • The Effect of Small Plastic Deformation on the Microstructure of Artificially Aged Al-3,3Cu-1,9Li-0,1Zr Alloy – Hnilica, F. - Macek, K. - Očenášek, V., - Zuna, P., 1995
 • Podpora výzkumu a vývoje v oblasti materiálu a metalurgie GA ČR – Zuna, P., 1995

1994

 • Ovlivnění dynamických a postdynamických odpevňovacích procesů podmínkami deformace – Zuna, P. - Hnilica, F. - Starka, P., - Postler, M., 1994
 • Progresivní austenitická ocel a možnosti jejího použití – Jandoš, F. - Zuna, P., 1994
 • Materiálový výzkum na českých vysokých školách – Zuna, P., 1994
 • Některé zvlášnosti slitin typu Al-Li – Očenášek, V. - Zuna, P., 1994
 • Development of New Curricula at the Faculty of Mechanical Engineering of the CTU in Prague – Zuna, P. - Šubrt, L., - Kvasnička, I., 1994
 • The Influence of High Deformation Rate on Recrystallization of Austenic Alloys – Zuna, P., 1994

1993

 • Vyhodnocení užitných vlastností slitinových povlaků – Jeník, J. - Kreibich, V., - Zuna, P., 1993
 • Vliv rychlosti deformace na dynamické odpevňovací procesy oceli 17 247 – Zuna, P. - Hnilica, F., - Mikovec, P., 1993

Zpráva

2016

 • Hodnocení dodaných zkušebních vzorků metodou EBSD – Zuna, P. - Horník, J., - Málek, J., 2016
 • EBSD analýza tepelně ovlivněné oblasti svarového spoje ocelí COST F a COST FB2 – Zuna, P. - Horník, J., - Málek, J., 2016

2014

 • Hodnocení mikrostruktury vzorků po zkouškách únavy metodou EBSD – Zuna, P. - Horník, J., - Málek, J., 2014

2013

 • Hodnocení kinetiky růstu austenitického zrna a elektronová mikroskopie oceli pro hmotné výkovky 22 CrMoNiWV8-8 – Zuna, P. - Horník, J. - Málek, J., - Puchnin, M., 2013

2006

 • Výzkum a vývoj výrobních vad hmotných výkovků pro lodní a energetický průmysl – Zuna, P., 2006

1996

 • Účelové financování výzkumu a vývoje v ČR – Zuna, P., 1996
 • The Role of the Engineering Academy of the Czech Republic in the Sphere of Science and Technology – Zuna, P., 1996

1995

 • Engineering Academy of the Czech Republik – Zuna, P., 1995
 • Grantový systém – Zuna, P., 1995

1994

 • Česká vysoké učení technické – Zuna, P., 1994
 • Uzdravovací procesy – Zuna, P., 1994

1993

 • The Influence of Deformation Rate on Recrystallization Kinetics of Austenitic Alloys – Zuna, P., 1993

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2004

 • Fyzikální metalurgie – Janovec, J. - Macek, K., - Zuna, P., 2004

1996

 • Nauka o materiálu – Macek, K. - Zuna, P., 1996

1993

 • Tepelné úpravy kovových materiálů – Macek, K. - Zuna, P., - Janovec, J., 1993

Sborník

2014

 • Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů – Kasl, J. ed. - Zuna, P. ed., 2014
 • Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů – Kasl, J. ed. - Zuna, P. ed., 2014

2008

 • Proceedings of the International Workshop "The Role of Engineering Education in the Knowledge Society" – Zuna, P. ed., 2008

1998

 • Perspektivy technického vzdělávání – Zuna, P. ed., 1998

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2010

 • 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Zítek, P. org. - Zuna, P. org. - Vyhlídal, T. org. - Fišer, J. org., - Simeunovič, G. org., 2010

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2006

 • Engineering Education and the Bologna Declaration – Zuna, P., 2006
 • Engineering Education from the Viewpoint of the Bologna Declaration – Zuna, P., 2006
 • Engineering Education in the Czech Republic – Zuna, P., 2006

2002

 • Materiálové inženýrství v trojstupňovém vysokoškolském studiu na fakultě strojní ČVUT v Praze – Steidl, J. - Zuna, P., 2002

2001

 • Progresivní materiály pro nové tisíciletí – Zuna, P., 2001
 • Struktura kontislitků ocelí mikrolegovaných niobem – Zuna, P. - Dytrt, K. - Horník, J. - Moráfková, A., - Vašek, Z., 2001
 • Integrované inženýrství-vyzvaná úvodní přednáška – Zuna, P., 2001

1998

 • Historie a poslání technických univerzit – Zuna, P., 1998
 • Czech Technical University and Engineering Academy of the Czech republic – Zuna, P., 1998

1997

 • Does Technical University Stimulate Intellectual Potential of Students? – Dobrovská, D. - Vobořilová, J. - Pokorný, A., - Zuna, P., 1997