[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Lidé

doc. RNDr. Vladimír Starý, CSc.

doc. RNDr. Vladimír Starý, CSc.

Vladimir.Stary (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7226
(22 435) 7273

místnost: B-118, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GAP108/10/1858  
  Stabilita a biokompatibilita povrchu oxidické vrstvy jednofátové slitiny TiNb – Starý, V. (2010-2012)
 • 1828/A  
  Rozvoj laboratoře elektronové mikroskopie a mikroanalýzy – Starý, V. (2009)
 • KAN101120701  
  Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace – Starý, V. (2007-2011)
 • MSM6840770012  
  Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II – Starý, V. (2005-2011)
 • GA202/02/0237  
  Elektronový transport při površích pevných látek – Starý, V. (2002-2004)
 • GA106/99/0626  
  Studium vlivu povrchových vlastností kompozitních materiálů na jejich biokompatibilitu – Starý, V. (1999-2001)

Článek v periodiku

2018

 • The analysis of thermal and anodic oxide layers on selected biocompatible titanium alloys – Krčil, J. - Rafaj, Z. - Mára, V. - Krum, S. - Starý, V. - Nehasil, V., - Sobotová, J., Surface and Interface Analysis. 2018, 50(11), 1007-1011. ISSN 0142-2421.
 • The correlation between substrate and deposited biocompatible layer microstructures on different substrates – Málek, J. - Starý, V., Applied Surface Science. 2018, 459 114-119. ISSN 0169-4332.

2017

 • BaTiO3 FILMS DEPOSITED ONTO TiNb AND Ti SUBSTRATES - AMOUNT AND STABILITY OF BARIUM – Moriová, K. - Tolde, Z. - Vaněk, P. - Starý, V., - Nehasil, V., Biomaterials and Surfaces. 2017, 8(1), 14-16. ISSN 2336-5382.
 • Growth of a TiNb adhesion interlayer for bioactive coatings – Tolde, Z. - Starý, V. - Cvrček, L. - Vandrovcová, M. - Remsa, J. - Daniš, S. - Krčil, J. - Bačáková, L., - Špatenka, P., Materials Science and Engineering C, Biomimetic and Supramolecular Systems. 2017, 80 652-658. ISSN 0928-4931.

2016

 • Nanostructure Formation in Anodic Films Prepared on a β Alloy Ti39Nb PVD Layer – Tolde, Z. - Starý, V., - Kozák, P., Mechanics, Materials Science & Engineering Journal. 2016, 6 1-11. ISSN 2414-6935.

2014

 • Interaction of Human Osteoblast-Like Saos-2 and MG-63 Cells with Thermally Oxidized Surfaces of a Titanium- Niobium Alloy – Vandrovcová, M. - Jirka, I. - Novotná, K. - Lisa, V. - Frank, O. - Kolská, Z. - Starý, V., - Bačáková, L., PLoS ONE. 2014, 9(6), ISSN 1932-6203.
 • Influence of surface roughness of carbon materials on human osteoblast-like cell growth – Starý, V. - Douděrová, Margita, - Bačáková, Lucie, Journal of Biomedical Materials Research Part A. 2014, 102 1868-1879. ISSN 1549-3296.

2013

 • On the role of Nb-related sites of an oxidized β-TiNb alloy surface in its interaction with osteoblast-like MG-63 cells – Jirka, Ivan - Vandrovcová, Marta - Frank, Otakar - Tolde, Z. - Plšek, Jan - Luxbacher, Thomas - Bačáková, Lucie, - Starý, V., Materials Science and Engineering C, Biomimetic and Supramolecular Systems. 2013, 33(3), 1636-1645. ISSN 0928-4931.

2012

 • A study of the structure and surface properties of nanostructured biocompatible coating on Ti alloys – Říhová, Z. - Starý, V., - Bačáková, L., Vacuum. 2012, 86(6), 630-633. ISSN 0042-207X.

2011

 • Local Electron Microanalysis in Microprobe and Electron Microscopes – Starý, V., Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2011, 18(3), 163-168. ISSN 1211-5894.

2009

 • Properties of tin/plasma polymer nanocomposites – Matoušek, J. - Pavlík, J. - Stryhal, Z. - Pippig, F. - Kovačík, L., - Starý, V., Vacuum. 2009, 84(1), 86-89. ISSN 0042-207X.

2008

 • Tribological Properties of Carbon-Carbon Composite and of a Surface Layer of Pyrolytic Carbon – Tolde, Z. - Starý, V., - Kubart, T., Ceramics - Silikaty. 2008, 52(1), 37-44. ISSN 0862-5468.

2007

 • Angular and Energy Distribution of Backscattered Electrons Simulated by Monte-Carlo-Assessment by Experiment I – Starý, V. - Zemek, J., - Pavluch, J., Vacuum. 2007, 82(1), 121-124. ISSN 0042-207X.
 • Human Osteoblast-Like MG 63 Cells in Cultures on Carbon Fibre-Reinforced Carbon Composites Coated with Zirconium Nitride – Paul, J. - Bačáková, L. - Douděrová, M. - Starý, V. - Vyskočil, J. - Lisá, V. - Slosarczyk, A., - Zima, A., Inžynieria Biomaterialów. 2007, 10(67-68), 5-8. ISSN 1429-7248.

2006

 • 3D Evaluation of Surface Roughness using Stereo Images Made in SEM - Influence on Osteoblast Cell Growth – Douděrová, M. - Starý, V. - Tolde, Z., - Bačáková, L., Inžynieria Biomaterialów. 2006, 9(58-60), 13-14. ISSN 1429-7248.
 • Adhesion, Gowth and Differentiation Markers in Human Osteoblast-like Cells Cultured on Surface-modified Metallic Materials Designed for Bone Implants – Bačáková, L. - Kabátová, J. - Lisá, V. - Starý, V., - Fencl, J., Inžynieria Biomaterialów. 2006, 9(58-60), 1-3. ISSN 1429-7248.
 • Použití skenovací elektronové mikroskopie při detekci povýstřelových částic – Havel, J. - Vajtr, D. - Starý, V. - Vrána, J. - Zelenka, K., - Adámek, T., Česko - slovenská patologie, Soudní Lékařství. 2006, 51(3), 42-46. ISSN 1210-7875.
 • Adhese cévních a kostních buněk na umělé materiály vyvíjené – Bačáková, L. - Nosková, L. - Filová, E. - Švorčík, V. - Koutná, E. - Starý, V. - Horník, J., - Glogar, P., Československý časopis pro fyziku. 2006, 56(5), 74-79. ISSN 0009-0700.

2004

 • Cell Adhesion on Artificial Materials for Tissue Engineering – Bačáková, L. - Švorčík, V., - Starý, V., Physiological Research. 2004, 1(53), S35-S45. ISSN 0862-8408.
 • Low Emergy Electron Elastic Reflection from Solid Surfaces – Starý, V. - Zemek, J., Surface Science. 2004, 566-568(5), 1206-1210. ISSN 0039-6028.

2003

 • Monte Carlo Simulation of Electron Interaction with a Thin Film – Starý, V., Thin Solid Films. 2003, 433(6), 326-331. ISSN 0040-6090.
 • Bio-Compatibility of the Surface Layer of Pyrolytic Graphite – Starý, V. - Bačáková, L. - Horník, J., - Chmelík, V., Thin Solid Films. 2003,(2), 191-198. ISSN 0040-6090.
 • Studium vlivu povrchových vlastností kompozitních materiálů na jejich biokompatibilitu – Starý, V. - Glogar, P., - Bačáková, L., Acta Montana. 2003, 128(11), 91-107. ISSN 0365-1398.
 • A Study of Surface Properties of Composite Materials and Their Influence on the Biocompatibility – Starý, V. - Glogar, P., - Bačáková, L., Acta Montana. 2003, 128(11), 19-36. ISSN 0365-1398.

2002

 • X-Ray Emission from Thin Films on a Substrate - Calculation and Experiments – Starý, V. - Jurek, K., Mikrochimica Acta. 2002, 139(1), 179-184. ISSN 0026-3672.
 • X-Ray Structure Analysis and Elastic Properties of a Fabric Reinforced Carbon/Carbon Composite – Dobiášová, L. - Starý, V. - Glogar, P., - Valvoda, V., Carbon. 2002, 40(12), 1419-1426. ISSN 0008-6223.

2001

 • Engineering Properties of Pyrolytic Graphite Surfaces – Horník, J. - Chmelík, V. - Nevoralová, M., - Starý, V., Inžynieria Biomaterialów. 2001, 4(17), 13-14. ISSN 1429-7248.
 • Osteoblast-Like MG63 Cells in Cultures on Carbon Fibre-Reinforced Carbon Composites – Bačáková, L. - Starý, V. - Horník, J. - Glogar, P. - Lisá, V., - Kofronová, O., Inžynieria Biomaterialów. 2001, 4(17), 11-12. ISSN 1429-7248.
 • Polishing and Coating Carbon Fiber-Reinforced Carbon Composites with a Carbon-Titanium Layer Enhances Adhesion and Growth of Osteoblast-Like MG63 Cells and Vascular Smooth Muscle Cells in vitro – Bačáková, L. - Starý, V. - Kofronová, O., - Lisá, V., Journal of Biomedical Materials Research. 2001, 54(4), 567-578. ISSN 0021-9304.
 • Measurement of Surface Properties of Pyrolytic Graphite for Biomedical Applications – Starý, V. - Bačáková, L. - Glogar, P. - Horník, J. - Jirka, I., - Svorčík, V., Inžynieria Biomaterialów. 2001, 4(17), 10-11. ISSN 1429-7248.

1999

 • Analysis of Carbon Fibres and Carbon Composites by Asymmetric X-ray Diffraction Technique – Dobiášová, L. - Starý, V. - Glogar, P., - Valvoda, V., Carbon. 1999, 37(1), 421-425. ISSN 0008-6223.

1998

 • Improved Biocompatibility of Carbon-Fibre-Reinforced Carbon Composites in Vitro after their Poloshing and Coating with a Carbon-Titanium Layer – Bačáková, L. - Starý, V., - Kofrooová, O., Inžynieria Biomaterialów. 1998, 1(4), 22-24. ISSN 1429-7248.
 • Composition US. Size Distribution of Intermetallic Phases in Al Alloys (Al-Cu-Li-Zr) – Starý, V. - Macek, K., Journal of Computer Assisted Microscopy. 1998, 9(1), 45-46.
 • Adhesion and Growth of Cells in Culture on Caron-Caron Composited with Diffrent Surface Propeerties – Bačáková, L. - Starý, V., - Glogar, P., Inžynieria Biomaterialów. 1998, 2(2), 3-5. ISSN 1429-7248.
 • Assesment of the Inelastic Scattering Model in Monte-Carlo Simulations – Starý, V., Mikrochimica Acta. 1998, 15(2), 341-349. ISSN 0026-3672.
 • Influence of High Temperature Treatment on Microstructure Features of Carbon-Carbon Composites a Transmissionss Electron Microscopy Study – Hnilica, F. - Glogar, P., - Starý, V., Journal of Materials Science Letters. 1998, 17(1), 751-755. ISSN 0261-8028.

1997

 • Assessment of the inelastic scattering model in Monte-Carlo simulations – Starý, V., Mikrochimica Acta. 1997, 341-349. ISSN 0026-3672.

1996

 • The Check of the Elastic Scattering Model in Monte-Carlo Simulation – Starý, V., Mikrochimica Acta. 1996, 559-572. ISSN 0026-3672.

1994

 • SIGNAL-TO-BACKGROUND IN EPMA - MEASUREMENT AND MONTE-CARLO CALCULATION – Starý, V., Mikrochimica Acta. 1994, 114 463-474. ISSN 0026-3672.
 • Data Handling in Quantitative Mikroalalysis in Biology – Starý, V., Scanning Microscopy. 1994, 203-217. ISSN 0892-953X.
 • Signal-to-background in EPMA: Measurement and Monte-Carlo Calculation – Starý, V., Mikrochimica Acta. 1994, 463-474. ISSN 0026-3672.
 • Užití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy v materiálovém výzkumu – Hnilica, F. - Kořínek, Z. - Starý, V., - Zuna, P., Maschinenmarkt. 1994, 38.

Stať ve sborníku

2017

 • Characterization of TiNb films on Ti alloys for hard tissue replacement – Starý, V. - Cvrček, L. - Daniš, S. - Krčil, J. - Málek, J., - Tolde, Z., In: Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII. Curich: Trans Tech Publications, 2017. p. 345-349. Solid State Phenomena. vol. 258. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-03835-626-4.

2016

 • TiNb coating for development of antibacterial nanostructured surface composed from oxide nanotubes and nanosilver particles – Cvrček, L. - Denk, F. - Krum, S. - Málek, J. - Starý, V., - Tolde, Z., In: 15th International Conference on Plasma Surface Engineering. Garmisch-Partenkirchen: European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering, 2016.
 • Electroactive Films on Titanium Alloys as Bioactive Coatings for Hard Tissue Replacement – Špatenka, P. - Cvrček, L. - Krčil, J. - Málek, J. - Tolde, Z., - Starý, V., In: International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films. 2016. pp. 101.

2015

 • Posouzení tribologických a mechanických vlastností materiálu a povrchu ortopedických implantátů – Cvrček, L. - Starý, V., - Kronek, J., In: Biomateriály a jejich povrchy VIII. Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin, Akademie věd České republiky, 2015. ISBN 9788001057957.

2014

 • Tribologické metody testování povrchu biomateriálů – Tolde, Z. - Cvrček, L., - Starý, V., In: Biomateriály a jejich povrchy VII. 2014. ISBN 978-80-01-05579-3.

2011

 • Vlastnosti biokompatibilních povlaků nC a DLC na kovových materiálech – Starý, V. - Dohnal, L. - Hlavatý, M. - Říhová, Z., - Tolde, Z., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, pp. 173-176. ISBN 978-80-01-04822-1.
 • Drsnost a její charakterizace pro povrch biomateriálů – Starý, V. - Kunka, I. - Suchý, T., - Podaný, J., In: Biomateriály a jejich povrchy 11. Praha: AV ČR, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011, pp. 10-12.
 • The Study of Biocomaptibile TiO2 Coatings – Říhová, Z. - Starý, V. - Bačáková, L., - Kužel, R., In: 24th European Conference Biomaterials. Galway: National University of Ireland, 2011. pp. 540.
 • Influence of Roughness of Several Carbon Materials on their Biocompatibility – Starý, V. - Douděrová, M. - Bačáková, L., - Cvrček, L., In: 24th European Conference Biomaterials. Galway: National University of Ireland, 2011. pp. 313.

2010

 • Studium struktury a mechanických vlastností nanostrukturních biokompatibilních povlaků na Ti a Ti slitinách – Říhová, Z. - Starý, V., In: Studentská tvůrčí činnost 2010. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2010, pp. 1-13. ISBN 978-80-01-04533-6.
 • Study of the structure and surface properties of nanostructured biocompatible coatings on Ti alloys – Říhová, Z. - Starý, V. - Bačáková, L., - Jirků, J., In: 13th Joint Vaccuum Conference, Book of Abstracts. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2010, pp. 86. ISBN 978-80-7399-969-8.
 • Studium struktury a mechanických vlastností nanostrukturních biokompatibilních povlaků na Ti slitinách – Říhová, Z. - Starý, V., - Bačáková, L., In: Biomateriály a jejich povrchy III. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2010, pp. 17-18.
 • Studium distribuce prvků slitiny Ti-39Nb – Anisimov, E. - Tolde, Z. - Pešlová, F., - Starý, V., In: Biomateriály a jejich povrchy III. Praha: ČVUT v Praze, FS, 2010, pp. 20.

2009

 • Structure and mechanical properties of biocompatible ZrN film on various substrates – Paul, J. - Bačáková, L. - Starý, V. - Cvrček, L., - Daniš, S., In: Nanoworkshop 2009. Praha: UK MFF, 2009, pp. 32. ISBN 978-80-7378-097-5.
 • Study of DLC-like Layers on Biocompatible Ti Alloys by Nuclear Analytical Methods – Starý, V. - Peřina, V. - Havel, R. - Kadlec, J. - Fencl, J., - Jurek, K., In: ECASIA 09 - Book of Abstracts. Bilkent: University Bilkent, 2009, pp. 9.

2008

 • Elektronová mikroskopie povlaků pro biomateriály – Tolde, Z. - Douděrová, M. - Starý, V., - Lacný, M., In: Mikroskopie 2008. Praha: Československá mikroskopická společnost, 2008. p. 25.
 • DLC layers on biocompatibile Ti alloys – Starý, V. - Kadlec, R. - Havel, R. - Jurek, K. - Gregora, I. - Vorlíček, V., - Fencl, J., In: Book of Abstracts European Conference on X-Ray Spectrometry. Zagreb: Ruder Boskovic Institute, 2008. pp. PC18. ISBN 978-953-6690-73-2.
 • Materiálové charakteristiky titanových slitin a jejich vliv na kvalitu povlakování – Anisimov, E. - Horník, J. - Tolde, Z. - Krum, S. - Pešlová, F., - Starý, V., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008. pp. 343-348. ISBN 978-80-01-04039-3.
 • Struktura a mechanické vlastnosti biokompatabilní vrstvy ZrN na různých typech podložky – Paul, J. - Bačáková, L. - Starý, V. - Cvrček, L., - Daniš, S., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008. pp. 308-312. ISBN 978-80-01-04039-3.
 • DLC vrstvy na kompatabilních slitinách titanu – Havel, R. - Starý, V. - Kadlec, J. - Jurek, K. - Peřina, V., - Fencl, J., In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2008. pp. 321-324. ISBN 978-80-01-04039-3.
 • Contrast of carbon in low-voltage electron microscopy - Monte-Carlo simulation – Starý, V. - Nebesářová, J., In: Journal of Physics. London: Institut of Physics, 2008, pp. 12062. ISSN 1742-6588.
 • Characterization of electro-eroded surface of Ti alloys – Starý, V. - Petřina, V. - Bačáková, L. - Jirka, I. - Vorlíček, V., - Fencl, J., In: Journal of Physics. London: Institut of Physics, 2008. pp. 101-104. ISSN 1742-6588.
 • Elektronová mikroskopie povlaků pro biomateriály – Tolde, Z. - Starý, V. - Lacný, M., - Douděrová, M., In: Mikroskopie 2008. Praha: Československá mikroskopická společnost, 2008. p. 25.

2006

 • The Study of the Surface Properties of Biomaterials – Douděrová, M. - Tolde, Z. - Starý, V., - Bačáková, L., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, ISBN 80-86059-44-8.
 • Dependence of the Pyrolitic Graphite Biocompatibility on the Surface Roughness – Douděrová, M. - Starý, V., - Bačáková, L., In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 53-54. ISBN 80-01-03439-9.

2005

 • Biokompatibilita povrchové vrstvy pyrolitického grafitu – Douděrová, M. - Horník, J. - Starý, V., - Bačáková, L., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005, ISBN 80-01-03201-9.

2004

 • Vliv povrchových vlastností uhlíkových materiálů na rozprostření buněk – Douděrová, M. - Bačáková, L. - Starý, V., - Glogar, P., In: Otázky aplikací vláknových kompozitů jako biomateriálů a žáruvzdorných mazeriálů. Praha: Ústav mechaniky hornin AV ČR, 2004, pp. 12-13.
 • Postexplosive Particles Detection Using the Raster Electronmicroscopy in Experiment – Vajtr, D. - Starý, V. - Havel, J. - Vrána, J. - Zelenka, K., - Adámek, T., In: Zborník prednášok - IV. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva. Martin: JLF UK, 2004. pp. 12.

2002

 • Ultracytochemical Evidence of Golgi Functions in Microvesicles at all Phases of Cell Cycle in Saccharomyces Cerevisiae – Voříšek, J. - Kalachová, L., - Starý, V., In: Protein Secretion and Glycosylation in Yeast and Filamentous Fungi. Warsaw: institute of Biochemistry, 2002, pp. 19.
 • Monte-Carlo Simulation of Electron Interaction with a Thin Film – Starý, V., In: ICTF 12 - Book of Abstracts. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Informatics, 2002, pp. 204. ISBN 80-224-0737-2.
 • Biocompatibility of the Surface Layer of Pyrolytic Graphite – Starý, V. - Bačáková, L. - Horník, J., - Chmelík, V., In: ICTF 12 - Book of Abstracts. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Informatics, 2002. pp. 70. ISBN 80-224-0737-2.

2001

 • Comparison of Monte Carlo Simulation and Measurement of Electron Reflection from Solids – Starý, V., In: Advanced Monte-Carlo for Radiation Physics, Particle Transport Simulation and Applications. Berlin: Springer, 2001, pp. 369-376. ISBN 3-540-41795-8.
 • Mechanical Properties of Fabric Reinforced Carbon-Carbon Composites – Starý, V. - Cerný, M. - Glogar, P. - Houška, L. - Kotek, J., - Nevoralová, M., In: International Conference on Composites in Material and Structural Engineering. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, 2001. pp. 153-156. ISBN 80-01-02378-8.

1999

 • Monte-Carlo calculation and experimental measurement of electron backscattering from solids – Starý, V. - Zemek, J., In: Electron Microscopy and Analysis. Bristol: Institute of Physics Publishing, 1999, pp. 231-234. ISBN 0-7503-0577-0.
 • Microstructure and Anisotropy in Model Extrudates of Aluminium Alloys – Macek, K. - Starý, V., - Hnilica, F., In: Technológia '99. Bratislava: STU, Strojnícka fakulta, KSML, 1999, pp. 135-141. ISBN 80-227-1255-8.
 • Mechanické vlastnosti tenkých vrstev – Starý, V., In: Škola vakuové techniky. Bratislava: STU v Bratislave, 1999, pp. 84-96. ISBN 80-227-1192-6.

1998

 • Fitting a Simple Model of Inelastic Scattering in Monte-Carlo Code to Experimental Data – Starý, V., In: Emas 98. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1998. pp. 364.
 • Analysis of Carbon Fibres and Composites by Asimetric X-Ray Diffraction Technique – Dobiášová, L. - Valvoda, V. - Starý, V., - Glogar, P., In: Eurocarbon 98. Strasbourg: AKK-DKG, 1998. pp. 489-490.

1997

 • Monte Carlo Simulation of Electron Transmission trough Thin Films. Check of Elastic and Inelastic Scattering Models – Starý, V., In: Book of Abstracts. 1997, pp. 359.
 • Electron Microscope Study of Carbon Fibre Reinforced Carbon Composite with Phenol-Formaldehyde Resin as Matric Precursor – Hnilica, F. - Glogar, P., - Starý, V., In: Proceedings of 5th European Conference on Advanced Materials and Processes and Applications. Vol. 2. Polymers and Ceramics. Maastricht: Netherlands Society for Materials Science, 1997, pp. 119-122. ISBN 90-803513-2-6.
 • Composition vs. Size Distribution of Intermetallic Phases in AL Alloys (Al-Cu-Li-Zr and Al-Cu-Mg) – Starý, V. - Macek, K., In: Proceedings of Multinational Congress on Electron Microscopy MCEM 97. Ljubljana: Institute Jozef Stefan, 1997, pp. 237-238.
 • Microstructure of Unidirectional C/C Composite – Hnilica, F. - Glogar, P., - Starý, V., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 665-666.
 • The Growth of Cells in Culture on C/C Composites – Starý, V. - Bačáková, L., - Glogar, P., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1055-1056.

1996

 • Intermetalické fáze a zrna matrice ve slitinách Al-Cu-Li-Zr – Macek, K. - Hnilica, F., - Starý, V., In: Pokroky fyzikální metalurgie 96. Brno: Hessel, 1996, pp. 63-66. ISBN 80-214-0757-3.
 • Intermetalic Phases in an Al-Li-Cu-Zr Alloy – Starý, V. - Macek, K., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 549-550.
 • Size Distribution vs. Composition of Intermetalic Phases in an Al-Li-Cu-Zr Alloy – Starý, V. - Macek, K., In: Proceedings of EMAS 96 - Second Regional Workshop on Elektron Probe Microanalysis of Materials Today - Practical Aspects. Budapest: Kossuth Lajos University, 1996, pp. 1-229. ISBN 963-472-121-4.
 • Preliminary Tem Study of Carbon/Carbon Composite – Hnilica, F. - Glogar, P., - Starý, V., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 579-580.

1995

 • Influence of the Surface Layer and of the Non-local Effect on the Strength of Bodies – Květ, V. - Kafka, V. - Cejp, J. - Starý, V. - Hnilica, F., - Jeník, J., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 485-486.
 • Applications of EPMA in Material Science - Al-Li Alloys and Surface Films – Starý, V., In: Proceedings Multinational Congress on Electron Microscopy. Bratislava: Slovac Academic Press, 1995, pp. 207-208.
 • The Check of the Elastic Scattering Model in Monte-Carlo Simulation – Starý, V., In: Book of Abstracts - EMAS 95, 4th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis. ???: Association Nationale de la Recherche Technique, 1995, pp. 407.
 • Influence of the Deformation Conditions on the Dynamic and Postdynamic Dehardening Processes – Zuna, P. - Hnilica, F. - Starka, P., - Starý, V., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 443-444.
 • The Search for a Prospective Biomaterial - Structure and Mechanical Testing – Starý, V. - Dytrt, K. - Hnilica, F. - Kotek, J. - Kořínek, Z. - Steidl, J. - Bačáková, L. - Kofroňová, O., - Glogar, P., In: Carbon and Carbonaceous Composite Materials: Structure-Property Relationships - Abstracts. Carbondale: Materials Technology Center, 1995, pp. 11.
 • Simultaneous Measurment of Composition and Thickness of Quaternary Compound Films on Bulk Substrate by EMPA – Lábár, J. - Starý, V., - Jurek, K., In: Proceedings Multinational Congress on Electron Microscopy. Bratislava: Slovac Academic Press, 1995, pp. 205-206.
 • Monte Carlo Simulation in Electron Probe X-ray Microanalysis – Starý, V., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 425-426.

1994

 • Note on the measurement of thin film composition and thickness by EPMA – Starý, V. - Procházková, O. - Jurek, K., - Kohout, J., In: Nonometrology, scanning probe microscopy and related techniques. Brno: PC-DIR, 1994, pp. 80-83. ISBN 80-85895-02-1.

1993

 • Comparison of Signal-to-background Ratio in EPMA - Measurement and Monte-Carlo Calculation – Starý, V., In: Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis. Bologna: CNR, 1993, pp. 265.
 • Note of Evaluation of EPMA Area Maps in Cell Biology – Starý, V., In: Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis. Bologna: CNR, 1993, pp. 266.

Zpráva

2002

 • Stanovení mechanických vlastností C-C kompozitů při tlakové zkoušce – Sedláček, R. - Starý, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2002. Report no. 2051/02/25.

1998

 • Strukturně podmíněné vlastnosti slitin hliníku po modelovém tváření – Macek, K. - Hnilica, F. - Smola, B., - Starý, V., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství, 1998. Report no. Ú 232-11/98.

1997

 • Growth of Cells in Culture on Surface of C/C Composite – Bačáková, L. - Starý, V., - Glogar, P., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
 • Monte Carlo Simulation of Electron Transmission through Thin Films – Starý, V., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.
 • Composition vs. Size Distribution of Intermetallic Phases in Al Alloys (Al-Cu-Li-Zr and Al-Cu-Mg) – Starý, V. - Macek, K., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.

1996

 • O možnosti současného měření složení a tlouštky tenkých polovodičových vrstev Gax/n1-x Asy P1-y/nP – Starý, V. - Peřina, V. - Jurek, K., - Kohout, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Monte-Carlo modelování interakce elektronů s tenkou vrstvou – Starý, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Size Distribution VS Composition of Intermatallic Phases in an Al-Li-Cu-Zr Alloy – Starý, V. - Macek, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Note on the Simultaneous Measurement of Composition an Thickness of Surface Thin Films of Gax/n1-x Asy/P1-y on/nP – Starý, V. - Olšovec, P. - Labar, J., - Jurek, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.
 • Monte-Carlo Simulation of Electron Transmission through the Thin Films: Check of the Inelastic Scattering Models – Starý, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996.

1995

 • Search for a Perspective Biomaterial - Biocompatibility and Structure Testing – Bačáková, L. - Hnilica, F. - Starý, V., - Glogar, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Preparation and Study of GaInAsP Layers by Liquid Phase Epitaxy in System Ga-In-As-P-Sb – Procházková, O. - Kohout, J., - Starý, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Note on the Measurment of Composition and Thickness of Surface Layers by EPMA (Electron Probe X-ray Microanalysis) – Starý, V. - Jurek, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Strukturální a fraktografický rozbor oceli ČSN 14220 modifikované přísadou B (ocel ZF6) – Hnilica, F. - Jeník, J. - Kadlec, J. - Macek, K., - Starý, V., [Technical Report] 1995.

1994

 • Simultaneous Measurement of Composition and Thickness of Quaternary Compound Films by EPMA – Starý, V. - Procházková, O., - Kohout, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • Posouzení vad na osách oběžných kol vodoměrů typu MINOMESS – Hnilica, F. - Starý, V., [Technical Report] 1993.
 • Fázová analýza amalgamu typu AgCuSn – Hnilica, F. - Starý, V., [Technical Report] 1993.
 • Data Handling in Quantitative Microanalysis in Biology – Starý, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.

Kapitola v knize

2016

 • Growth and Characterization of Thermal Oxide Layers on Beta TiNb Alloys – Starý, V. - Kunka, I., - Tolde, Z., In: Novel Biomaterials in Regenerative Medicine. Jindřichův Hradec: Epika, 2016. p. 49-66. ISBN 978-80-88113-69-0.

2012

 • Surface Structure Study of Beta Titanium Alloy Ti-39Nb – Anisimov, E. - Tolde, Z. - Pešlová, F. - Starý, V. - Horník, J. - Tůmová, D. - Petelová, P., - Kunka, I., In: New Trends in the Field of Materials and Technologies Engineering. Czestochowa: Oficyna Wydawnicza STOWARZYSZENIA MENEDZERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI, 2012. p. 28-41. ISBN 978-83-934225-2-4.

2011

 • Nanocomposite and Nanostructured Carbon-Based Films as Growth Substrates for Bone Cells – Bačáková, L. - Vacík, J. - Kromka, A. - Biederman, H., - Starý, V., In: Nanocomposite Materials, Theory and Applications. Vienna: InTech - Open Access Publisher, 2011. p. 399-435. ISBN 978-953-307-202-9.
 • Monte-Carlo simulation in electron microscopy and spectroscopy – Starý, V., In: Applications of Monte Carlo Method in Science and Engineering. Rijeka: InTech, 2011. p. 195-230. ISBN 978-953-307-691-1.

Sborník

2015

 • Biomateriály a jejich povrchy VIII. – Starý, V. ed. - Balík, K. ed., - Suchý, T. ed., Herbertov, Horní Mlýn, 2015-09-15/2015-09-18. Praha: ČVUT FS, Katedra materiálů, 2015. ISBN 978-80-01-05795-7.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2010

 • Seminář Biomateriály a jejich povrchy – Starý, V. org., [Conference Hosting] 2010.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2011

 • Monte-Carlo Simulation and an Experimental Measurement of Electron Transport in Solids – Starý, V., [Unpublished Lecture] UPT, AV ČR v. v. i.. 2011-05-04.
 • Charakterizace a optimalizace povrchu biomateriálů – Starý, V. - Kunka, I., - Podaný, J., [Unpublished Lecture] Český metrologický institut. 2011-03-22.
 • Local Electron Microanalysis in Microprobe and Electron Microscopes – Starý, V., [Unpublished Lecture] Krystalografická společnost. 2011-06-20.

2009

 • Vliv drsnosti a chemického stavu povrchu uhlíkových materiálů na biokompatibilitu – Starý, V., [Unpublished Lecture] Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR v.v.i.. 2009-09-09.

2008

 • SEM in materials science, analyses and education – Horník, J. - Starý, V., [Unpublished Lecture] COMTES FHT a.s.. 2008-11-04.

2007

 • Contrast in Low-Voltage Electron Microscopy - Monte-Carlo Simulation – Starý, V. - Nebesářová, J., [Unpublished Lecture] Glasgow Caledonian University. 2007-09-03.
 • Human Osteoblast-Like MG 63 Cells in Cultures on Carbon Fibre-Reinforced Carbon Composites Coated with Zirconium Nitride – Paul, J. - Bačáková, L. - Douděrová, M. - Starý, V. - Vyskočil, J. - Lisá, V. - Slosarczyk, A., - Zima, A., [Unpublished Lecture] Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. 2007-10-11.
 • Monte-Carlo Simulation of the Image Contrast Dependence in Low Voltage Electron Microscope – Nebesářová, J. - Starý, V., [Unpublished Lecture] Československá mikroskopická společnost.. 2007-06-17.
 • Study of Electroeroded Implant Surfaces and Characterisation of Surface Layer – Starý, V. - Bačáková, L. - Jirka, I. - Peřina, V. - Sajdl, J. - Fencl, J., - Vorlíček, V., [Unpublished Lecture] International Union for Vacuum Science, Technique, and Applications. 2007-07-03.
 • Characterization of Composite Sn/hydrocarbon Plasma Polymer Films Prepared by RF Magnetron Deposition – Pavlík, J. - Matoušek, J. - Stryhal, Z. - Vágner, T. - Zoulavá, A. - Hedbavý, P., - Starý, V., [Unpublished Lecture] International Union for Vacuum Science, Technique, and Applications. 2007-07-02.
 • Study of Morphology and Electrical Properties of Nanocomposite Films – Novák, S. - Hrach, R. - Pavlík, J. - Švec, M. - Matoušek, J. - Vágner, T., - Starý, V., [Unpublished Lecture] New perspectives of plasma science and technology, International workshop for students and young researchers. 2007-08-23.

2006

 • Characterization of Layer on Electroeroded Implant Surface – Peřina, V. - Havránek, V. - Starý, V. - Bačáková, L. - Zemek, J. - Jirka, I. - Jehlička, J. - Vorlíček, V., - Fencl, J., [Unpublished Lecture] 11th Joint Vacuum Conference, Czech Vacuum Society. 2006-09-25.
 • Využití SEM ve výuce Nauky o materiálu – Horník, J. - Starý, V., [Unpublished Lecture] Ústav materiálového výskumu SAV. 2006-11-07.
 • Biomateriály a jejich aplikace v ortopedii – Starý, V. - Douděrová, M. - Kabátová, J. - Tolde, Z. - Horník, J. - Bačáková, L., - Fencl, J., [Unpublished Lecture] Československá mikroskopická společnost. 2006-02-16.
 • Využití SEM ve výuce Nauky o materiálu – Horník, J. - Starý, V., [Unpublished Lecture] Ústav materiálového výskumu SAV. 2006-11-07.

2005

 • Úloha plastů a kompozitů v rozvoji strojírenství – Horník, J. - Starý, V., - Douděrová, M., [Unpublished Lecture] ÚPT AV ČR. 2005-02-24.

2004

 • Detekce povýstřelových částic v experimentu s užitím rastrovací elektronové mikroskopie – Starý, V. - Vrána, J., [Unpublished Lecture] Lékařská fakulta UK. 2004-06-10.
 • Monte-Carlo Simulation of Low-energy Electron Elastic Reflection by Solids-Assessment by Experiment – Starý, V. - Zemek, J., [Unpublished Lecture] IUVSTA. 2004-07-04.
 • Vliv povrchových vlastností uhlíkových materiálů na rozprostření tkáňových buněk – Douděrová, M. - Bačáková, L. - Starý, V. - Horník, J., - Glogar, P., [Unpublished Lecture] Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. 2004-11-25.
 • Mikroskopické studium C-C kompozitů – Starý, V. - Horník, J., [Unpublished Lecture] Československá mikroskopická společnost. 2004-03-12.

1998

 • X-Ray Difraction Analysis of Carbon Fibres and Composites – Dobiášová, L. - Starý, V., - Glogar, P., [Unpublished Lecture] The British Carbon Group. 1998-06-15.
 • Structure VS.Mechanical Properties of UD C/C Composites – Olšovec, P. - Daven, M. - McEnaney - Starý, V. - Kořínek, Z., - Glogar, P., [Unpublished Lecture] The British Carbon Group. 1998-04-15.

...

2008

 • Characterization of Electro-Eroded Surface of Ti Alloys – Starý, V. - Peřina, V. - Bačáková, L. - Jirka, I. - Vorlíček, V., - Fencl, J., In: Journal of Physics. London: Institut of Physics, 2008. pp. 101-104. ISSN 1742-6588.
 • Contrast of Carbon in Low-Voltage Electron Microscopy - Monte-Carlo Simulation – Starý, V. - Nebesářová, J., In: Journal of Physics. London: Institut of Physics, 2008, pp. 51-54. ISSN 1742-6588.