[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

Lidé

doc. Ing. Jiří Cejp, CSc.

doc. Ing. Jiří Cejp, CSc.

Jiri.Cejp (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7515

místnost: B-117, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2014

 • Advantages of Express-Methods in Investigation of Mechanical and Physical Properties of Aluminum Alloys – Anisimov, E. - Puchnin, M. - Cejp, J. - Kunka, I., - Vicens, S., 2014
 • The Abrasive Wear of Materials for Functional Parts of Water Turbines – Holec, J. - Cejp, J. - Krum, S., - Pešlová, F., 2014

2011

 • Metallurgical Aspects of Laser Surface Processing of PM Cr-V Ledeburitic Steel – Cejp, J. - Brajer, J., - Jurči, P., 2011

2007

 • Changes of the Fracture Behaviour of Medium-Alloyed Ledeburitic Tool Steel after Plasma Nitriding – Jurči, P. - Hnilica, F., - Cejp, J., 2007

2005

 • Study of erosion wear of pitched blade impellers in a solid-liquid suspension – Fořt, I. - Jirout, T. - Cejp, J. - Čuprová, D., - Rieger, F., 2005

2003

 • Test Technology Analysis of the Composite Materials Used in Airplane Design – Jeřábek, I. - Cejp, J. - Kábrt, M., - Theiner, R., 2003
 • Experimentální vyšetřování charakteristik kompozitních materiálů používaných v konstrukci malých sportovních letounů – Cejp, J. - Jeřábek, I. - Kábrt, M. - Theiner, R., - Kohoutek, J., 2003

2002

 • Výskyt hrubozrnné struktury u výkovků z hliníkové slitiny AlCu4Mg – Cejp, J. - Jelínek, M., 2002

1997

 • Studium laserem povrchově přetavené oceli ledeburitického typu – Cejp, J. - Jurči, P., 1997

Stať ve sborníku

2015

 • Graphite cast irons suitable for applications in the area of hydraulic machines – Holec, J. - Cejp, J., 2015
 • Detection of Cracks in the Production of Shafts – Holec, J. - Morávek, M., - Cejp, J., 2015
 • Influence of Heat Treatment Conditions on Properties of High-Speed P/M Steel Vanadis 30 – Sobotová, J. - Kuřík, M., - Cejp, J., 2015

2014

 • Detection of cracks in the gearbox shaft production – Holec, J. - Morávek, M., - Cejp, J., 2014
 • Influence of heat treatment conditions on properties of high-speed P/M steel Vanadis 30 – Sobotová, J. - Kuřík, M., - Cejp, J., 2014

2013

 • Změna struktury a vlastností při nekonvenčním zpracování tvářené litiny – Holec, J. - Cejp, J., 2013
 • Structure and Properties of sub-zero Processed Ledeburitic Tool Steels – Sobotová, J. - Cejp, J. - Jurči, P. - Salabová, P., - Prikner, O., 2013

2011

 • Structure and properties of sub-zero processed VANADIS 6 P/M ledeburitic tool steel – Sobotová, J. - Jurči, P. - Cejp, J. - Salabová, Petra, - Prikner, Otakar, 2011
 • Struktura a vlastnosti povrchu oceli typu VANADIS 6 po laserovém tepelném přepracování – Cejp, J. - Brajer, J., - Jurči, P., 2011

2010

 • Thermal laser treatment of selected materials – Škarohlíd, Martin - Cejp, J., 2010
 • Non-destructice testing high temperature hydrogen Attack – Víšek, Jaroslav - Cejp, J., 2010
 • Detekce skrytých vad u hliníkové slitiny pomocí počítačové tomografie – Cejp, J. - Plešinger, Petr, 2010
 • Povrchové kalení kovových materiálů laserem – Švábek, R. - Cejp, J., 2010
 • Effect of sub-zero treatment on mechanical properties of vanadis 6 PM ledeburitic tool steel – Jurči, P. - Sobotová, J. - Cejp, J. - Salabová, P., - Prikner, O., 2010

2009

 • X-ray Computed Tomography Utilization for Flow detection in Materials – Cejp, J. - Plešinger, P., 2009
 • Optimalization of Laser Parameters for Heat Treatment of Selected Types of Materials – Cejp, J. - Švábek, R., 2009
 • Využití počítačové tomografie při stanovení porezity hliníkové slitiny – Cejp, J. - Plešinger, P., 2009
 • Zpracování povrchu ocelí laserem – Cejp, J. - Švábek, R., 2009
 • Zpracování povrchu ocelí laserem – Cejp, J. - Švábek, R., 2009

2008

 • Creep Properties of Base Material and Weldments of P23 Steel – Cejp, J. - Talík, M., - Vlasák, T., 2008
 • Preparation and Characteristics of TiN Layers from Sputron Device – Cejp, J. - Kopáček, O., - Miřejovský, J., 2008
 • Vliv legování Sc a Zr na strukturu a mechanické vlastnosti čistého hliníku připraveného klasickým litím a P/M – Cejp, J. - Kolář, M., - Očenášek, V., 2008
 • Svařování titanového plechu laserem a metodou TIG – Cejp, J. - Kinter, Z., 2008
 • Svařování titanu komerční čistoty používaného v letecké výrobě – Cejp, J. - Kinter, Z., - Prajer, J., 2008
 • Struktura povrchu hliníkové sitiny po zpracování laserem – Cejp, J. - Pavlásková, I., 2008
 • Základní způsoby tepelného zpracování a řízené ochlazování mikrolegovaných ocelí na odlitky – Macek, K. - Cejp, J., 2008

2007

 • Laser Surface Treatment of 2024 - T3 Aluminium Alloy – Pavlásková, I. - Cejp, J., 2007
 • Zpracování povrchu hliníkové slitiny laserem – Cejp, J. - Pavlásková, I., 2007
 • Welding of Commercially Pure Titanium – Kinter, Z. - Prajer, J., - Cejp, J., 2007
 • Effect of Austenitizing Parameters on Structural Characteristics of Steels Type HSLACS – Cejp, J. - Macek, K., 2007
 • Zpracování povrchu hliníku laserem – Cejp, J. - Pavlásková, I., 2007

2006

 • Studium erozivního opotřebení lopatek míchadla - vliv materiálu lopatekmíchadla na jejich erozivní opotřebení – Jirout, T. - Fořt, I. - Čuprová, D. - Cejp, J., - Rieger, F., 2006
 • Změny lomového chování na nástrojové oceli pro práci za studena vlivem plasmové nitridace – Jurči, P. - Hnilica, F., - Cejp, J., 2006
 • Mikrolegované oceli pro tenkostěnné odlitky se zvýšenými mechanickými vlastnostmi – Cejp, J. - Macek, K., - Pluphrach, G., 2006
 • Nedestruktivní detekce intenzity zcitlivění k mezikrystalické korozi u korozivzdorných ocelí – Cejp, J. - Ovesná, V. - Hořejší, J., - Horník, J., 2006
 • Vliv rozpouštěcího žíhání na vlastnosti mikrolegované nízkouhlíkové lité oceli – Cejp, J. - Macek, K., - Pluphrach, G., 2006
 • Lité oceli se zvýšenými pevnostními vlastnostmi – Cejp, J. - Macek, K., 2006
 • Vliv tepelného zpracování na vlastnosti jemnozrnných svařitelných ocelí pro tenkostěnné odlitky – Cejp, J. - Macek, K., - Pluphrach, G., 2006

2005

 • Detection of Microstructure of Steel by Eddy Current – Hořejší, J. - Cejp, J., - Pitter, J., 2005
 • Influence of Materials on Wear of Blade Impellers – Čuprová, D. - Fořt, I. - Cejp, J., - Jirout, T., 2005
 • Yield Strength of Low Carbon Cast Steels – Macek, K. - Cejp, J., - Pluphrach, G., 2005
 • Mechanické vlastnosti a velikost zrna mikrolegovaných litých ocelí – Cejp, J. - Macek, K., - Pluphrach, G., 2005
 • Vlastnosti PVD povlaků pro řezné nástroje – Cejp, J. - Miřejovský, J., 2005
 • Hodnocení struktury ocelí pomocí vířivých proudů – Hořejší, J. - Cejp, J., 2005
 • Mikrostruktura lopatek turbíny leteckého motoru – Hořejší, J. - Cejp, J., 2005

2004

 • Influence of Thickness Bilayer Period and Substráte Bias on Microhardness of Multilayer System TiN/TaN – Holdová, M. - Cejp, J., - Miřejovský, J., 2004
 • Mechanicko - tribologické vlastnosti komerčních PVD povlaků pro řezné nástroje – Cejp, J. - Miřejovský, J., 2004
 • Příprava a testování miniaturních vzorků PVD povlaků – Šmíd, M. - Cejp, J., 2004
 • Velikost austenitického zrna a mechanické vlastnosti litých ocelí 19MnTi5 a 20MnNbV5 – Cejp, J. - Macek, K., - Pluphrach, G., 2004
 • Tribological Behaviour of Plasma Coatings – Cejp, J. - Dubský, J., 2004
 • Yield Strength of Microalloyed Steels after Heat Treatment – Cejp, J. - Macek, K., 2004
 • Structure of Turbine Blades of Jet Engine – Cejp, J. - Miřejovský, J., 2004
 • Structure of Turbine Blades of Jet Engine – Hořejší, J. - Cejp, J., 2004
 • Measurement of Modulation Transfer Function of Non-Destructive Testing Systems – Švinger, M. - Cejp, J., 2004

2003

 • Strain-Hardening Exponent of High Strength Steel Sheets under Tensile Deformation – Ziegelheimová, J. - Janovec, J., - Cejp, J., 2003
 • High Temperature Oxidation of Thermally Sprayed Coatings – Cejp, J. - Nop, P., - Voleník, K., 2003
 • Assessment of Carburizing Potential of Furnace Atmosphere by Lambda Probe – Hodousek, L. - Cejp, J., - Honzík, O., 2003
 • Preparation of Multilayered Coatings by PVD – Miřejovský, J. - Cejp, J., - Novák, R., 2003
 • Possibility of Intercritical Heat Treatment of Cast Alloyed Steels – Cejp, J. - Macek, K., 2003
 • Příprava a vlastnosti vícevrstvých PVD TiN/TaN povlaků – Miřejovský, J. - Cejp, J., - Kuběnka, J., 2003
 • Composit Material Testing for Design of Small Sport Aircraft – Jeřábek, I. - Cejp, J. - Kábrt, M., - Theiner, R., 2003
 • Experimental Investigation of Composite Material Propeties of Aircraft Structures – Jeřábek, I. - Cejp, J. - Čenský, T., - Theiner, R., 2003
 • Příprava vícevrstvých povlaků metodou PVD – Cejp, J. - Miřejovský, J., - Novák, R., 2003

2002

 • The Project "Research and Development of Aircraft Composite Structures" of the CAR Programme in 2001 – Slavík, S. - Cejp, J. - Janko, L. - Jeřábek, I. - Kořínek, Z. - Růžička, M. - Růžička, P. - Steidl, J., - Theiner, R., 2002
 • Praskání mosazi CuZn30 po korozních zkouškách – Janovec, J. - Schambergerová, J. - Faltus, J., - Cejp, J., 2002
 • Mikrostruktura a mechanické vlastnosti litých mikrolegovaných ocelí po interkritickém tepelném zpracování – Cejp, J. - Macek, K., 2002
 • Vliv tepelného zpracování na formování hrubozrnné struktury při zápustkovém kování hliníkových slitin – Cejp, J. - Jelínek, M., 2002
 • Vliv plasmové nitridace na houževnatost P/M Cr-V ledeburitické oceli – Jurči, P. - Cejp, J., - Hnilica, F., 2002
 • Vliv úpravy substrátu na vlastnosti povlaků vytvořených metodou PVD – Šmíd, M. - Cejp, J., - Urbanová, A., 2002
 • Problem of the Coarse Grains Structure at Die Forging of Heat Treatable Aluminim Alloy – Cejp, J. - Jelínek, M., 2002
 • Mechanical Properties of Low Alloyed Steels after Various Heat Treatment – Cejp, J. - Macek, K., 2002
 • Influence of Substrate Preparation on Mechanical Properties of PVD Coating – Cejp, J. - Šmíd, M., - Urbanová, A., 2002
 • Furnace Atmosphere Control by Lambda Probe – Cejp, J. - Petula, R., - Honzík, O., 2002
 • Vliv tepelného zpracování na houževnatost litých mikrolegovaných nízkouhlíkových ocelí – Cejp, J. - Macek, K., 2002

2001

 • Dislocation Emission From the Crack Tip in bcc Iron – Rosecký, Z. - Machová, A., - Cejp, J., 2001
 • Atomární simulace křehce tvárného chování a-Fe – Rosecký, Z. - Machová, A., - Cejp, J., 2001
 • Atomistic Simulation of Ductile versus Brittle Behaviour of Cracks in bcc Iron – Rosecký, Z. - Machová, A., - Cejp, J., 2001
 • Výskyt hrubozrnné struktury u výkovků z hliníkové slitiny AlCuMg – Cejp, J. - Jelínek, M., 2001
 • Troughness and Yield Strength of Cast Steels Microalloyed with Vanadium – Macek, K. - Cejp, J., - Smíd, M., 2001
 • Influence of Alloying Elements on Mechanical Properties of Low Carbon Cast Steel – Cejp, J. - Macek, K., 2001
 • Toughness of Cast Microalloyed Steels – Macek, K. - Cejp, J., 2001
 • Formation of Course-Grained Structure during Hot Forging of Aluminum Alloys – Cejp, J. - Jelínek, M., 2001
 • Atomistic Simulation of Ductile versus Brittle Behaviour of Cracks in BCC Iron – Rosecký, Z. - Machová, A., - Cejp, J., 2001
 • Vliv interkritického žíhání na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti litých mikrolegovaných ocelí – Cejp, J. - Macek, K., - Hnilica, F., 2001

2000

 • Distorbion of Gear Wheels Caused by Heat Treatment – Rosecký, Z. - Cejp, J., - Stolař, P., 2000
 • Comparison Methods of Determination Carbon Potencial by Lambda and Oxygen Probe – Kos, T. - Cejp, J., - Honzík, O., 2000
 • Influence of Normalizing on Microstructure and Properties of Cast Microalloyed Steels – Cejp, J. - Macek, K. - Kadlec, J., - Smola, B., 2000
 • Structure and Properties of High Alloy Ledeburitic Steel Produced by Powder Metallurgy of Rapidly Solidified Particles – Cejp, J. - Jurči, P., 2000
 • Vliv normalizačního žíhání na strukturu a vlastnosti litých nízkolegovaných manganových ocelí – Cejp, J. - Macek, K. - Kadlec, J., - Smola, B., 2000
 • Mikrostruktura a mechanické vlastnosti litých mikrolegovaných ocelí po normalizačním žíhání – Cejp, J. - Macek, J. - Kadlec, J., - Smola, B., 2000

1999

 • The High Vanadium Ledeburitic Steel Produced by Rapid Solidification Technique – Cejp, J. - Jurči, P., - Suchánek, J., 1999

1998

 • Laser Heat Treatment of High Alloy Ledeburitic Type Steel – Cejp, J. - Jurči, P., 1998
 • Vliv vybraných parametrů na ochlazování v kalících médiích – Cejp, J. - Honzík, O., - Stolař, P., 1998

1997

 • Laser Affected Layers on HIP Consolidated Ledeburitic P/M Steels – Cejp, J. - Jurči, P., - Stolař, P., 1997
 • Laser Heat Treatment and Problem of Reproducibility – Cejp, J., 1997

1996

 • Influence of Laser Heat Treatment on Surface Properties of High-Speed Steel Type 6-5-2 – Cejp, J. - Jurči, P., 1996
 • Laserové zpracování povrchu rychlořezných ocelí typu 6-5-1 – Cejp, J. - Jurči, P., - Stolař, P., 1996

1995

 • Influence of the Surface Layer and of the Non-local Effect on the Strength of Bodies – Květ, V. - Kafka, V. - Cejp, J. - Starý, V. - Hnilica, F., - Jeník, J., 1995

1994

 • Vztah mezi vlastnostmi a obsahem austenitu u ocelí typů O2Cr10Ni10Mo2TiAl a O2Cr6Ni11Mo3TiAl – Cejp, J., 1994
 • Povrch a povrchová vrstva kovů a slitin – Cejp, J., 1994
 • Některé problémy povrchového kalení ocelí laserem – Cejp, J. - Honzík, O., - Stolař, P., 1994

Patent, užitný a průmyslový vzor

2013

 • Systém instrumentovaného měření parametrů vtlačování indentoru (kryt s akustickým senzorem) – Anisimov, E. - Puchnin, M. - Horník, J. - Pešlová, F., - Cejp, J., 2013

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Přípravek pro zkoušky pevnosti svarů na T vzorcích – Horník, J. - Tondl, D. - Cejp, J., - Hájková, P., 2011

Zpráva

2016

 • Evaluation of materials characteristics of composite with nanofiller – Horník, J. - Čižmárová, E. - Cejp, J., - Krum, S., 2016
 • Analýza použitého materiálu, svarů, postupů-řešení HS 168308301613B001 – Petr, K. - Dub, M. - Dynybyl, V. - Kanaval, J. - Starý, F., - Cejp, J., 2016

2014

 • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to CSN EN ISO – Janovec, J. - Cejp, J. - Horváth, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., 2014
 • Test reports of weldability of P355NL2 and S690QL steels according to AWS – Janovec, J. - Horváth, J. - Cejp, J. - Junek, M. - Voňková, V., - Krum, S., 2014

2012

 • Material specification - comparasion – Čižmárová, E. - Cejp, J., - Puchnin, M., 2012
 • Tensile test – Cejp, J. - Čižmárová, E., - Horník, J., 2012
 • Tahová zkouška – Cejp, J. - Čižmárová, E., - Krum, S., 2012

2010

 • Hodnocení porezity laminátu po cyklické pulsaci – Janovec, J. - Cejp, J., - Hájková, P., 2010
 • Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT dílů turbíny Temelín (část 1) – Janovec, J. - Siegl, J. - Hájková, P. - Cejp, J. - Nedbal, I., - Smola, B., 2010

2009

 • Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT3 a NT1 TG1 ETE na 1. HVB (část 3) – Janovec, J. - Siegl, J. - Cejp, J. - Hájková, P. - Smola, B., - Nedbal, I., 2009

2008

 • Příčiny porušení lopatek 3. oběžných kol NT3 a NT1 TG1 ETE na 1. HVB (část 1) – Janovec, J. - Hájková, P. - Cejp, J. - Smola, B., - Nedbal, I., 2008

2001

 • Mechanické vlastnosti a mikrostruktura mikrolegovaných litých ocelí – Macek, K. - Cejp, J. - Hnilica, F., - Smola, B., 2001

1996

 • Aplikace korozivzdorných ocelí na stavbách metra – Cejp, J., 1996

1995

 • Studie likvidace kontejnerů na vyhořelé palivo CASTOR 440 – Klik, F. - Daliba, J. - Dunovský, J. - Novotný, J. - Macek, K., - Cejp, J., 1995

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

1995

 • Perspektivní materiály – Janovec, J. - Cejp, J., - Steidl, J., 1995

Kapitola v knize

2015

 • Perspective Material-Technological Process to Increase the Lifetime of the Blades of Hydraulic Machines – Cejp, J. - Holec, J., - Krum, S., 2015

Certifikovaná metodika, památkový postup

2014

 • Metodika ověřování kvality brzdových špalíků – rozšíření stávající dokumentace ČD-O12/TDPP 3120/I – Horník, J. - Pešlová, F., - Cejp, J., 2014