[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav materiálového inženýrství

CZ  /EN

Přístroje

Metalografická laboratoř

Metalografická laboratoř nabízí rychlou a kvalitní přípravu vzorků pro následnou makro a mikrostrukturní analýzu jak na světelném, tak na elektronovém mikroskopu.

 • Brusky/leštičky LECO GPX 300 a MTH Kompakt 103
 • Pila LECO MSX 255
 • Lisy LECO PR-4 a MTH Standard 30
 • Lapovačka Swiss Tool
 • Mikrotom pro přípravu tenkých vzorků

Laboratoř elektronové mikroskopie

Laboratoř nabízí komplexní kvalitativní a kvantitativní strukturní, chemickou a fázovou analýzu materiálů.

 • Transmisní elektronový mikroskop JEOL JEM 2000
 • Napařovačka JEOL JEE 4X
 • Řádkovací elektronový mikroskop JEOL JSM 5410
 • Řádkovací elektronový mikroskop JSM 7600F s EDX analyzátorem Oxford Inca
 • Iontová ztenčovačka JEOL EM-09100IS

Technologie povlakování

Laboratoř nabízí  metodu povlakování a duplexního povlakování. Tato metoda slouží k přípravě vrstev a povlaků na bázi kovů a keramiky pomocí plazmové nitridace s možnou kombinací magnetronového naprašování (PVD, PACVD)

 • Čistící linka
 • Povlakovací zařízení Flexicoat 850 Hauzer

Světelná mikroskopie

Laboratoř světelné mikroskopie nabízí diagnostiku a strukturní analýzu kovových i nekovových materiálů a povlaků.

 • Metalografický mikroskop Neophot 32 vybavený CCD kamerou
 • Stereomikroskop Nikon SMZ 1500 vybavený CCD kamerou
 • Polarizační světelný mikroskop Nikon vybavený CCD kamerou a Nomarskiho kontrastem
 • Světelný mikroskop MTH

Mechanické zkoušky

Laboratoř nabízí široké spektrum měření statických mechanických vlastností jak kovových, tak i nekovových materiálů v rozsahu zatížení až do 50 tun a to i při nízkých a zvýšených teplotách (do 1100°C)

 • Univerzální trhací stroj Instron 5582 (10 t) s vysokoteplotní pecí do 1100 °C
 • Trhací stroje WEB (30 t a 50 t)
 • Instrumentované rázové kladivo PH 300/450 Charpy (do 300J)
 • Instrumentované rázové kladivo Ceast (do 25J)
 • Trhací stroj Walter Baiag pro polymerní vzorky

Zkoušky tvrdosti

Pracoviště zajišťuje komplexní analýzu měření tvrdosti v rozsahu 1 mN – 500 N a pokrývá oblast makro, mikro a nanotvrdosti.

 • Nanotvrdoměr Nanotest
 • Mikrotvrdoměr LECO M-400-G1, univerzální tvrdoměr Emcotest M4C 075/750 a tvrdoměr LECO V-100-C

Laboratoř tribologie

Laboratoř tribologie nabízí hodnocení kvality povrchu materiálů, povlaků a vrstev. Klíčové vlastnosti pro průmyslovou praxi jsou: koeficient tření, otěr a adheze povlaků.

 • Tribometr THT-S-CE 0000 (Pin-on-disc) do 800 °C
 • Scratch-tester Revetest Xpress RSX+

Chemická analýza

Laboratoř nabízí komplexní analýzu chemického složení pomocí analytického setu Bruker a elektronového skenovacího mikroskopu s EDX detektorem.

 • Spalovací analyzátor G4 Icarus
 • Elementární analyzátor G8 Galileo
 • Jiskrový optický spektrometr Q4 Tasman

Termická analýza

Laboratoř termické analýzy umožňuje komplexní diagnostiku především polymerních materiálů metodou DSC (diferenční snímací kalorimetrie), která identifikuje všechny tepelně ovlivněné děje probíhající v materiálu.

 • Zařízení pro termickou analýzu a termogravimetrii DCS Netzsch STA 409PG LUXX

Laboratoř kavitačního a erozivního opotřebení

Laboratoř kavitace provádí modelování vlivu kavitačního a erozivního působení na různé typy materiálu.

 • Vysokofrekvenční dezintegrátor
 • Zařízení pro určení erozivního opotřebení

Laboratoř tepelného zpracování

Pracoviště zajišťuje procesy tepelného zpracování materiálů. Kromě toho se zabývá rovněž odolností objemových materiálů nebo povlaků vůči tepelnému zatížení.

 • Nádoby na kalicí média
 • Jedna z řady pecí