[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

CZ  /EN

Lidé

prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc.

prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc.

(22 435) 2607

místnost: B1-120, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • 3111/F1  
  Inovace předmětů "Projektování výrobních systémů" a "Modelování výrobních procesů a systémů" – Zelenka, A. (2011)

Článek v periodiku

2008

 • Návrh systémů managementu jakosti v týmové spolupráci útvaru technické přípravy výroby – Vašta, F. - Zelenka, A., Strojírenská technologie. 2008, XIII(4), ISSN 1211-4162.
 • Technická příprava výroby a komunikace mezi odděleními – Vašta, F. - Zelenka, A., Strojírenská technologie. 2008, XIII(4), ISSN 1211-4162.
 • Technická příprava výroby a management jakosti – Vašta, F. - Zelenka, A., Automobil Industry : pro výrobce a dodavatele. 2008, 4(4), ISSN 1802-5196.
 • Technická příprava výroby a komunikace mezi oddělěními – Vašta, F. - Zelenka, A., Automobil Industry : pro výrobce a dodavatele. 2008, 4(3), 119-121. ISSN 1802-5196.
 • Management jakosti a jeho systémové pojetí – Vašta, F. - Zelenka, A., Strojárstvo. 2008, XII(7-8), 108-110. ISSN 1335-2938.
 • Technická příprava výroby a komunikace ve firmě – Vašta, F. - Zelenka, A., Strojárstvo. 2008, XII(6), 96-97. ISSN 1335-2938.

2003

 • Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství – Preclík, V. - Zelenka, A., Strojař. 2003, 7(1,2), 9-15. ISSN 1213-0591.

2001

 • Recyklace starých automobilů – Zelenka, A. - Hanus, R., Technik. 2001, 9(9), 66-67. ISSN 1210-616X.
 • Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství – Preclík, V. - Zelenka, A., Strojař. 2001, 19(4), 1-5.

2000

 • Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství – Preclík, V. - Zelenka, A., Strojař. 2000, 9(4), 2-5.

1997

 • Expertní systémy projektování interních montáží – Preclík, V. - Kvasnička, I. - Nevečeřalová, J., - Zelenka, A., Strojírenská výroba. 1997, 45 12-15. ISSN 0039-2456.

1996

 • Vliv strategie štíhlé výroby na rozvoj výroby – Zelenka, A., Technik. 1996, 4 17-18. ISSN 1210-616X.

1994

 • Strojírenské výrobní systémy – Zelenka, A. - Preclík, V., - Haninger, M., Technik. 1994, 2 14-15. ISSN 1210-616X.

1993

 • Počítačová podpora rozboru vstupních dat při projektování výrobních systémů – Zelenka, A., Strojírenská výroba. 1993, 41 9-16. ISSN 0039-2456.
 • Produkčně plánovací systémy PPS1 a 2 – Zelenka, A. - Saak, V. - Leeder, E., - Basl, J., Strojírenská výroba. 1993, 41 4-7. ISSN 0039-2456.
 • Počítačově integrovaná výroba jako přirozená vývojová etapa integrace výrobních procesů – Zelenka, A. - Saak, V. - Leeder, E., - Basl, J., Strojírenská výroba. 1993, 41 14-18. ISSN 0039-2456.
 • Důležitost správné volby nejvhodnějšího systému PPS - 1 – Zelenka, A. - Saak, V. - Leeder, E., - Basl, J., Strojírenská výroba. 1993, 41 4-8. ISSN 0039-2456.
 • Stavebnicová koncepce systémů CIM – Zelenka, A. - Saak, V. - Leeder, E., - Basl, J., Strojírenská výroba. 1993, 41 14-17. ISSN 0039-2456.

Stať ve sborníku

2010

 • Využití počítačové simulace při optimalizaci montáží – Beránek, L. - Volf, L., - Zelenka, A., In: Reliability quality estimation 09. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010, pp. 24-30. ISBN 978-80-7372-619-5.

2009

 • Počítačová podpora při optimalizaci montážních linek – Volf, L. - Beránek, L., - Zelenka, A., In: Výrobní systémy dnes a zítra. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2009, pp. 27-33. první. ISBN 978-80-7372-541-9.
 • Využití simulačního modelování pro návrh nové koncepce svařovacích linek – Volf, L. - Beránek, L., - Zelenka, A., In: Modelování a optimalizace podnikových procesů 2009. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009, pp. 0-7. ISBN 978-80-7043-844-2.
 • Simulační modelování a jeho využití při návrhu nového rozmístění svařovacích linek – Volf, L. - Beránek, L., - Zelenka, A., In: Výrobní systémy dnes a zítra. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2009, pp. 0-6. první. ISBN 978-80-7372-541-9.
 • Optimalizace linky pro výrobu kontejnerových vozů – Beránek, L. - Volf, L., - Zelenka, A., In: Modelování a optimalizace podnikových procesů 2009. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009, pp. 1-8. ISBN 978-80-7043-844-2.
 • Návrh dispozičního řešení montážní linky podsestav kontejnerových vozů – Beránek, L. - Volf, L., - Zelenka, A., In: Výrobní systémy dnes a zítra. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2009, první. ISBN 978-80-7372-541-9.

2004

 • Realisation of the LEONARDO Project - Effective Production Management – Zelenka, A. - Kavan, M., - Preclík, V., In: Proceedings 6th International Conference MITIP 2004. Prague: Czech Technical University, 2004. p. 122-125. ISBN 80-01-03059-8.
 • Research Conception Technical-Organizational Preparation of Production with Reference to Integrated Engineering – Němec, P. - Zelenka, A., In: 2nd International conference "Management and Engineering ´04". Sofia: TU Sofia, 2004. p. 388-389. ISSN 1310-3946.

2000

 • Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného inženýrství – Preclík, V. - Zelenka, A., In: Integrated Engineering Approach in Enterprise Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000. pp. 88-93. ISBN 80-01-02248-X.
 • Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného stojního inženýrství – Preclík, V. - Zelenka, A., In: Integrated Engineering Approach in Enterprise Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000. pp. 88-93. ISBN 80-01-02248-X.
 • Racionalizace práce a normování výkonu – Zelenka, A. - Preclík, V., In: Racionalizace práce a normování výkonu. Praha: Eduka, 2000. pp. 1-17.
 • Racionalizace práce a normování výkonu – Zelenka, A. - Preclík, V., In: Racionalizace práce a normování výkonu. Praha: Eduka, 2000. pp. 1-17.
 • Modernizace technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., In: Modernizece technické přípravy výroby. Praha: Eduka, 2000. pp. 1-41.
 • Technicko-organizační předpoklady pro efektivní recyklaci starých výrobků – Zelenka, A. - Binger, G., In: Výrobní nástroje, automatizace a robotizace ve strojírenství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2000. pp. 1-7. ISBN 80-238-5540-9.

1999

 • Technisch-organisatorische Voraussetzungen fur das effiziente Recycling eines Altproduktspektrums – Zelenka, A. - Kaldos, A. - Santochi, M. - Takacs, J., - Binger, G., In: DPK'99. Dresden: TU Dresden, 1999. pp. 31-46.

1998

 • Základy technického normování ve strojírenství – Preclík, V. - Zelenka, A., In: Základy technického normování. Praha: Institut INPRO, 1998, pp. 5-10.
 • Základy racionalizace práce a montážních výkonů – Preclík, V. - Zelenka, A., In: Základy racionalizace práce -normování výkonů. Praha: Eduka, 1998, pp. 2-16.
 • Racionalizace montážních procesů – Preclík, V. - Zelenka, A., In: Racionalizace montážních procesů. Praha: Eduka, 1998, pp. 2-26.
 • Zdroje rezerv ve výrobě a jejich využití – Zelenka, A., In: Zdroje rezerv ve výrobě a jejich využití. Praha: Institut INPRO, 1998. pp. 1-9.
 • Základy technického normování ve strojírenství – Preclík, V. - Zelenka, A., In: Racionalizace a normování strojírenské výroby. Praha: Institut INPRO, 1998, pp. 10-27.

1997

 • Racionalizace výrobních procesů – Zelenka, A. - Preclík, V., In: Základy racionalizace práce a normování výkonu. Praha: Eduka, 1997, pp. 1-19.
 • Racionalizace montážních procesů – Zelenka, A. - Preclík, V., In: Racionalizace montážních procesů. Praha: Eduka, 1997, pp. 1-26.

1996

 • Vliv strategie štíhlé výroby na snižování spotřeby výrobních zdrojů – Zelenka, A., In: Snižování nákladů. Praha: Infocentrum, 1996, pp. 5-7.

1995

 • Nové tendence v projektování strojírenských výrobních procesů a systémů – Zelenka, A., In: Mezinárodní vědecká konference. Ostrava: VŠB-TUO, 1995, pp. 135-138.
 • Tendence rozvoje strojírenských výrobních procesů a systémů – Zelenka, A., In: Sborník z mezinárodní konference TECHNOLOG 95. Praha: VUSTE-APIS, 1995, pp. 1-2.

Zpráva

2013

 • Technicko-ekonomická analýza inovace výrobního procesu technologie Urea_2. část – Zelenka, A. - Beránek, L., - Freiberg, F., [Research Report] 2013. Report no. VZP - 12134_2/2013.

2012

 • Technicko-ekonomická analýza inovace výrobního procesu technologie Urea – Zelenka, A. - Freiberg, F. - Voženílek, P. - Beránek, L. - Bradna, J., - Volf, L., [Research Report] 2012. Report no. VZP - 12134_3/2012.
 • Optimalizace výrobních procesů společnosti – Beránek, L. - Volf, L., - Zelenka, A., [Research Report] 2012. Report no. VZP - 12134_2/2012.
 • Analýza tržních příležitostí využití těžké kartonáže – Beránek, L. - Zelenka, A., [Research Report] 2012. Report no. VZP - 12134_1/2012.

2009

 • Zpráva o provedení instrumentované rázové zkoušky a stanovení koeficientu délkové teplotní roztažnosti u vybraných materiálů – Beránek, L. - Volf, L. - Zelenka, A., - Tatíček, F., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2009. Report no. 1.

1999

 • Návrh expertního systému technologičnosti konstrukce z hlediska montáže – Preclík, V. - Zelenka, A., - Nevečeřalová, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1999. Report no. U223/1999/020.

1997

 • Návrh expertního systému technologičnosti konstrukce z hlediska montáže – Preclík, V. - Kvasnička, I. - Nevečeřalová, J., - Zelenka, A., [Research Report] Praha: GA ČR, 1997.

1996

 • Modulovaný automatický systém přípravy a řízení strojírenských výrobních procesů – Zelenka, A. - Mádl, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra obrábění, 1996.
 • Racionalizace výroby a normování – Zelenka, A. - Preclík, V., [Technical Report] 1996.

Kvalifikační zpráva

2002

 • Methodology of Technical - Economic Evaluation and Recycling Process Design for Discarded Engineering Products (Focused on End-of-Life Vehicles) – Hanus, R. - Zelenka, A. supervisor, Praha: Defense date 2002-12-09. PhD Thesis. ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie. Supervised by A. ZELENKA.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2009

 • Projektování výrobních systémů. Návody na cvičení – Zelenka, A. - Volf, L., - Poskočilová, A., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2009. ISBN 978-80-01-04394-3.

2007

 • Projektování výrobních procesů a systémů – Zelenka, A., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2007. ISBN 978-80-01-03912-0.

2005

 • Racionalizace strojírenských výrobních procesů – Zelenka, A., Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2005.
 • Technologičnost konstrukce – Mádl, J. - Zelenka, A., - Vrabec, M., Praha: CTU. Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03288-4.

2004

 • Teorie a technologie obrábění – Holešovský, F. - Mádl, J. - Prokop, J. - Dušák, K. - Bumbálek, B. - Jersák, J. - Dvořák, R. - Zelenka, A. - Hlavenka, B. - Němejc, J. - Preclík, V., - Pokorný, P., Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 2004. ISBN 80-7044-616-1.
 • Racionalizace výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-02870-4.

1999

 • Projektování procesů obrábění a montáže – Zelenka, A. - Preclík, V., - Haninger, M., 2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02013-4.

1995

 • Projektování výrobních systémů – Král, M. - Zelenka, A., Praha: Czech Technical University in Prague, 1995. ISBN 80-01-01302-2.

1993

 • Projektování výrobních systémů – Zelenka, A. - Preclík, V., - Haninger, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1993. ISBN 80-01-01026-0.

Sborník

2011

 • Technické normování 1 – Preclík, V. ed. - Zelenka, A. ed., - Burešová, A. ed., Benešov u Prahy, 2011-10-04/2011-10-06. Praha: Masarykova akademie práce, strojní společnost na ČVUT, 2011. Technické normování.

2004

 • Modernizace technické přípravy výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Brandýs nad Labem, 2004-01-21. Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka, 2004.

2003

 • Racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Praha, 2003-11-24/2003-11-26. Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka, 2003.
 • Moderní metody technické přípravy výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Praha, 2003-10-30. Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka, 2003.
 • Racionalizace technické přípravy montáží – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Praha, 2003-03-12. Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka, 2003.
 • Racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Praha, 2003-05-26/2003-05-28. Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka, 2003.

2002

 • Racionalizace výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., SK ritma Praha, 2002-05-13/2002-05-15. Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka, 2002.
 • Racionalizace technické přípravy montáží – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Škoda Praha, 2002-11-07. Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka, 2002.
 • Racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., SK Aritma Praha, 2002-11-25/2002-11-27. Praha: Eduka, Ing. Jiří Chvojka, 2002.
 • Racionalizace montážních procesů – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Liberec, 2002-02-26/2002-02-28. Praha: Masarykova akademie práce, strojní společnost na ČVUT, 2002.
 • Moderní metody technické přípravy výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Praha, 2002-03-27. Praha: Eduka, 2002.

2000

 • Zdroje rezerv ve výrobě a jejich využití – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Praha, Praha: Eduka, 2000.
 • Modernizece technické přípravy výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Praha, 2000-11-07. Praha: Eduka, 2000.
 • Racionalizace práce a normování výkonu – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Praha, 2000-10-16/2000-10-18. Praha: Eduka, 2000.
 • Racionalizace práce a normování výkonu – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Praha, 2000-02-21/2000-02-23. Praha: Eduka, 2000.

1999

 • Základy technicko-organizačního uspořádání pracovišť ve strojírenství – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Praha, 1999-11-16. Praha: Eduka, 1999.
 • Technicko-organizační uspořádání pracovišť ve strojírenství – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Praha, 1999-03-09. Praha: Eduka, 1999.
 • Ztráty ve výrobě, ztráty z nevyváženosti linek – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Praha, 1999-05-19. Praha: Eduka, 1999.
 • Základy racionalizace práce a normování výkonů – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Praha, 1999-04-26/1999-04-28. Praha: Eduka, 1999.
 • Nové směry v technické přípravě výroby – Zelenka, A. ed. - Preclík, V. ed., Praha, 1999-05-19/1999-05-20. Praha: Eduka, 1999.
 • Zdroje rezerv ve výrobě a jejich využití – Zelenka, A. ed., Praha, 1999-05-19. Praha: Eduka, 1999.

1998

 • Projektování strojírenské výroby – Zelenka, A. ed., Louny, 1998-10-16/1998-11-06. Praha: Institut INPRO, 1998.
 • Základy technického normování – Zelenka, A. ed., Louny, 1998-04-06/1998-10-17. Praha: Institut INPRO, 1998.
 • Základy racionalizace práce -normování výkonů – Zelenka, A. ed., Praha, 1998-12-07/1998-12-09. Praha: Eduka, 1998.
 • Racionalizace montážních procesů – Zelenka, A. ed., Praha, 1998-05-21. Praha: Eduka, 1998.
 • Zdroje rezerv ve výrobě a jejich využití – Zelenka, A. ed., Louny, 1998-01-06. Praha: Institut INPRO, 1998.
 • Racionalizace a normování strojírenské výroby – Preclík, V. ed. - Zelenka, A. ed., Praha, 1998-01-26/1998-02-04. Praha: Institut INPRO, 1998.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2011

 • Snímky pracovního dne, časové studie – Zelenka, A. - Burešová, A., [Unpublished Lecture] Baest s.r.o.. 2011-10-06.

2007

 • Základy projektování montážních procesů – Zelenka, A., [Unpublished Lecture] Siemens VDO. 2007-01-25.
 • Racionalizace výrobního procesu – Zelenka, A., [Unpublished Lecture] Pramet, s.r.o.. 2007-11-19.

2006

 • Základní kurz racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] EDUKA, Ing. Jiří Chvojka. 2006-05-15.

2005

 • Základní kurz racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] EDUKA, Ing. J. Chvojka. 2005-11-08.
 • Základy racionalizace práce a normování výkonu – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] EDUKA, Ing. J. Chvojka. 2005-05-17.
 • Základní kurz racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] EDUKA, Ing. J. Chvojka. 2005-05-16.
 • Moderní metody technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., - Růžička, T., [Unpublished Lecture] Eduka. 2005-06-08.

2004

 • Základní kurz racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] Eduka. 2004-11-06.
 • Zdroje rezerv ve výrobě a jejich využití – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] Eduka. 2004-06-02.
 • Moderní metody technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] Eduka. 2004-10-14.
 • Modernizace technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] Eduka, Ing. Jiří Chvojka. 2004-01-21.

2003

 • Racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] Eduka, Ing. Jiří Chvojka. 2003-11-24.
 • Moderní metody technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] Eduka, Ing. Jiří Chvojka. 2003-10-30.
 • Racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] Eduka, Ing. Jiří Chvojka. 2003-05-26.
 • Racionalizace technické přípravy montáží – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] Eduka, Ing. Jiří Chvojka. 2003-03-12.

2002

 • Racionalizace montážních procesů – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] Masarykova akademie práce. 2002-02-26.
 • Racionalizace práce a normování výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] Eduka, Ing. Jiří Chvojka. 2002-11-25.
 • Racionalizace technické přípravy montáží – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] Eduka, Ing. Jiří Chvojka. 2002-11-07.
 • Racionalizace výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] Eduka, Ing. Jiří Chvojka. 2002-05-13.
 • Moderní metody technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] Eduka, sdružení podnikatelů. 2002-03-27.

2001

 • Modernizace technické přípravy výroby – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] Eduka, sdružení podnikatelů. 2001-02-06.
 • Tendence rozvoje strojírenských výrobních procesů a systémů – Zelenka, A., [Unpublished Lecture] Kongresové centrum. 2001-09-25.

2000

 • Základy normování výkonu a raciomalizace výrobního procesu – Zelenka, A. - Preclík, V., [Unpublished Lecture] Škoda auto a.s.. 2000-04-10.