[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technologie obrábění,
projektování a metrologie

Lidé

doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc.

doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc.

Rudolf.Dvorak (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2615

místnost: B1-130, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 1766/F1  
  Inovace laboratorní výuky metrologie a řízení jakosti – Dvořák, R. (2009)
 • GA101/06/0226  
  Úpravy povrchů uhlíkových kompozitů pro implantáty do lidského těla – Dvořák, R. (2006-2008)

Článek v periodiku

2015

 • A 3D laser scanner setup for a measuring of geometrical product specifications – Macháček, P. - Dvořák, R., 2015

2008

 • Metrologie geometrických vlastností povrchu: Přímost – Dvořák, R., 2008
 • Metrologie geometrických vlastností povrchu: Úchylky tvaru – Dvořák, R., 2008
 • Human Bone-Derived Cells on C-C Composites Treated by Grinding, a-C:H Coating, Laser Irradiation and Laser Perforation – Bačáková, L. - Beránek, L. - Bačáková, M. - Soukup, D. - Lisa, V., - Dvořák, R., 2008

2007

 • Praktické využití statistických metod navrhování experimentů – Beránek, L. - Dvořák, R. - Bačáková, L., - Černý, F., 2007
 • Praktické využití statistických metod navrhování experimentů – Beránek, L. - Dvořák, R. - Bačáková, L., - Černý, F., 2007

2005

 • Metrologie geometrických vlastností povrchu: Úvod do problematiky – Dvořák, R., 2005

2004

 • Metrologie geometrických vlastností povrchu: Struktura povrchu – Dvořák, R., 2004

2003

 • Modernizace dvousouřadnicového měření – Dvořák, R., 2003

1998

 • Změny drsnosti exponované hlavice cementované totální endoprotézy kyčelního kloubu Poldi – Joska, L. - Štědrý, V. - Chmelík, V., - Dvořák, R., 1998

1996

 • Kalibrace délkového měřícího stroje ZEISS – Dvořák, R., 1996
 • Kontrola přesnosti měřících strojů 2 – Dvořák, R., 1996

1995

 • Kontrola přesnosti měřících strojů 1 – Dvořák, R., 1995

1994

 • Strojírenská metrologie – Chmelík, V. - Marek, M., - Dvořák, R., 1994

1993

 • Brno 1993. Postřehy a tendence v měřící technice – Chmelík, V. - Dvořák, R., - Marek, M., 1993

Stať ve sborníku

2019

 • Influence of setting up of scanning speed of tactile probing CMM systems on the final measurement process capability – Urban, J. - Beránek, L. - Košťák, O. - Šimota, J., - Dvořák, R., 2019

2017

 • Optimierung der Qualitätskontrolle bei Koordinatenmessgeräten hinsichtlich der Messproduktivität – Urban, J. - Dvořák, R. - Beránek, L. - Šimota, J. - Mikeš, P., - Tillinger, K., 2017

2014

 • DEVELOPING METHOD OF MACHINING TURBINE BLADES IN 5-AXIS CNC MILLING MACHINE – Molotovnik, A. - Tomíček, J., - Dvořák, R., 2014

2009

 • Roudness Measurement – Dvořák, R., 2009

2007

 • Navrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE – Beránek, L. - Dvořák, R., - Bačáková, L., 2007
 • Roundness Measurement and Filtering Profile – Dvořák, R. - Beránek, L., 2007
 • Surface Modifications for Potential Carbon Composite Implants – Beránek, L. - Dvořák, R., - Bačáková, L., 2007

2005

 • New Methodology of Surface Profile – Podaný, J. - Dvořák, R., 2005
 • New Methodology of Coordinate Measuring Machines (CMMS) Calibration with a View to Geometrical Product Specifications (GPS) – Hampl, P. - Dvořák, R., 2005
 • Funktion der Maschinenteilen und Einfluss der Filterung auf die Rundheitabweichung – Dvořák, R., 2005

2004

 • Gestaltabweichungen und Funktion der Maschinenteilen – Dvořák, R., 2004
 • Research and Classification of Methods for Measuring Surface Texture – Podaný, J. - Dvořák, R., 2004

2003

 • Metrologie von Oberflächenbeschaffenheit und Einfluss der Filterung – Dvořák, R., 2003
 • Messen der Formabweichungen und Foresssysteme mit Computerauswertung – Dvořák, R., 2003
 • Geometrical Product Specification (GPS) and Their Influence on Quality Management System – Hampl, P. - Podaný, J., - Dvořák, R., 2003
 • Valuation of Surface Profile and Influence on Quality Control by GPS – Podaný, J. - Hampl, P., - Dvořák, R., 2003
 • Měření struktury povrchu součástí dokončených vysoce přesnými technologiemi – Podaný, J. - Hampl, P., - Dvořák, R., 2003
 • Začlenění metrologie do nové koncepce řízení kvality – Hampl, P. - Podaný, J., - Dvořák, R., 2003
 • Geometrical Product Specification (GPS) and Their Influence on Quality Management System – Hampl, P. - Podaný, J., - Dvořák, R., 2003
 • Valuation of Surface Profile and Influence on Quality Control by GPS – Podaný, J. - Hampl, P., - Dvořák, R., 2003

2001

 • Metrologie na FS ČVUT v Praze – Dvořák, R., 2001
 • Measurement of Two Coordinate and Software M2D – Dvořák, R., 2001

2000

 • Modernization of Coordinate Measurement in Metrology Laboratories – Dvořák, R. - Chmelík, V., 2000

1999

 • Application of Residual Stress Analyssis in Machine Engineering – Kafka, J. - Dvořák, R. - Barcal, J., - Urban, J., 1999
 • Some Problems of Quality in Trasition Economies – Chmelík, V. - Dvořák, R., 1999
 • Přesnost měření na délkových strojích – Dvořák, R. - Chmelík, V., 1999

1998

 • Surface Qality of the Aeroplains Parts of Al Aloys Machining With the Modern Milling Head – Vrabec, M. - Kafka, J. - Dvořák, R., - Prokop, P., 1998

1997

 • Vliv teploty 2-D měřicích strojů na přesnost měření – Dvořák, R., 1997
 • Měřicí systémy pro měření úchylek tvaru a polohy firmy REMOG – Dvořák, R., 1997

1996

 • Chyby polohování dvousouřadnicových měřících strojů – Dvořák, R., 1996

1995

 • Ploskij etalon dlja kontrola točnosti dvuchkoordinatnych izměritělnych mašin – Dvořák, R. - Chmelík, V., 1995

1993

 • Výzkumná laboratoř katedry obrábění FS ČVUT se zaměřením na možnosti výzkumu řezného prostředí – Koutný, V. - Rázek, V. - Dvořák, R., - Mádl, J., 1993

Zpráva

1996

 • Sekundární etalonáž drsnosti povrchu – Marek, M. - Dvořák, R., - Chmelík, V., 1996
 • Výzkum řezných kapalin – Mádl, J. - Koutný, V. - Rázek, V. - Dvořák, R., - Chmelík, V., 1996

Kvalifikační zpráva

2002

 • Metrologie geometrických vlastností povrchu – Dvořák, R., 2002

1994

 • Kontrola přesnosti měřících strojů – Dvořák, R. - Mlčoch, L. supervisor, 1994

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2008

 • Technická normalizace – Skopal, J. - Dvořák, R., 2008

2007

 • Technologie obrábění – Mádl, J. - Vrabec, M. - Kafka, J., - Dvořák, R., 2007

2004

 • Teorie a technologie obrábění – Holešovský, F. - Mádl, J. - Prokop, J. - Dušák, K. - Bumbálek, B. - Jersák, J. - Dvořák, R. - Zelenka, A. - Hlavenka, B. - Němejc, J. - Preclík, V., - Pokorný, P., 2004

2002

 • Technický slovník naučný G - J – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2002
 • Technický slovník naučný D - F – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2002

2001

 • Technický slovník naučný A - Č – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2001

2000

 • Technologie obrábění – Mádl, J. - Kafka, J. - Vrabec, M., - Dvořák, R., 2000

1999

 • Technologie obrábění – Mádl, J. - Kafka, J. - Vrabec, M., - Dvořák, R., 1999

Kapitola v knize

2001

 • Bedeutung von Gestaltabweichungen – Dvořák, R., 2001