[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ  /EN

Lidé

Zaměstnanci ústavu

Ing. Patrik Budský

Ing. Patrik Budský

Patrik.Budsky (zavináč) cvut.cz

místnost: B-133, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS19/106/OHK2/2T/12  
  Analýza změny obchodních modelů v digitalizované a automatizované ekonomice – Budský, P. (2019-2020)

Článek v periodiku

2020

 • Požadavky českého průmyslu na pracovníky v podmínkách Průmyslu 4.0 – Janíčko, M. - Klicnar, F. - Budský, P., - Weisser, P., FÓRUM sociální politiky. 2020, 14(4), 6-14. ISSN 1802-5854.

Stať ve sborníku

2020

 • Modelování dopadu změny business modelu na hodnotu společnosti – Budský, P., In: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference MMK 2020. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2020. ISBN 978-80-87952-33-7.
 • Vztah hodnoty podniku a business modelu – Budský, P., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06775-8.

2019

 • členění obchodních modelů – Lacko, A. - Budský, P., In: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019. Hradec Králové: Magnanimitas, 2019. p. 407-413. vol. X.. ISBN 978-80-87952-31-3.
 • Value Creation – 10 Years of Evolution Across Industries and Business Models – Budský, P. - Dvořák, J., In: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., 2019. ISBN 978-80-87956-96-0.
 • Industry 4.0 Impact on Enterprise Information Systems – Budský, P. - Kaiser, J., In: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Norristown: IBIMA, 2019. p. 5639-5646. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 • How to Evaluate a Business Model – Budský, P., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Komparace obchodních modelů pomocí multiplikátoru P/S – Budský, P., In: Mezinárodní vědecká konference k poctě Albína Bráfa IV. ročník. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2019. ISBN 978-80-01-06584-6.

Zpráva

2020

 • Kvantitativní a kvalitativní požadavky českého zpracovatelského průmyslu na pracovní sílu v měnících se podmínkách průmyslu 4.0 – Czesaná, V. - Matoušková, Z. - Janíčko, M. - Klicnar, F. - Tučková, M. - Budský, P. - Weisser, P. - Vaniš, L. - Beran, T. - Freiberg, F., - Žilka, M., [Research Report] 2020.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2020

 • Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků 2020 – Scholz, P. org. - Žilka, M. org. - Budský, P. org. - Petr, K. org. - Horejc, J. org. - Beran, T. org. - Lopot, F. org. - Weisser, P. org., - Freiberg, F. org., [Conference Hosting] 2020.

2019

 • Migrace jako nástroj pro řešení nedostatku pracovních sil v českém průmyslu – Freiberg, F. org. - Budský, P. org. - Weisser, P. org. - Žilka, M. org. - Czesaná, V. org. - Matoušková, Z. org. - Klicnar, F. org. - Janíčko, M. org. - Drbohlav, D. org., - Čermák, Z. org., [Workshop Hosting] 2019.