[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav řízení a ekonomiky podniku

CZ  /EN

Lidé

Zaměstnanci ústavu

Ing. Vladimír Žáček, CSc. MBA

Ing. Vladimír Žáček, CSc. MBA

Vladimir.Zacek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 5794

místnost: B-235, Karlovo náměstí

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2017

  • SOFTWAROVÁ PODPORA V OBLASTI ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU – Brdek, V. - Žáček, V., - Žemlička, P., In: Sborník příspěvků z 18. konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2017. pp. 27-36. vol. 18. ISSN 2464-4722. ISBN 978-80-01-06325-5.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2015

  • Rozhodování v managementu. Teorie, příklady, řešení – Žáček, V., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05804-6.

2014

  • Management a ekonomika podniku. Sbírka úloh pro cvičení – Zralý, M. - Stieberová, B. - Žáček, V., - Žilka, M., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. ISBN 978-80-01-05460-4.
  • Management: Teorie, zásady, praxe – Žáček, V., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. ISBN 978-80-01-05594-6.

2010

  • Průmyslový marketing – Žáček, V., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. ISBN 978-80-01-04492-6.

2009

  • Management podniku – Žáček, V., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. vol. 1. ISBN 978-80-01-04370-7.
  • Strategický management – Žáček, V., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. ISBN 978-80-01-04443-8.

2008

  • Teorie managementu – Žáček, V., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2008. ISBN 978-80-01-03963-2.