[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Lidé

doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.

Lukas.Kratky (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2550

místnost: B1-431, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS16/149/OHK2/2T/12  
  Bioreaktor - klíčové zařízení v technologiích biochemické transformace suroviny na bioprodukty – Krátký, L. (2016-2017)
 • SGS15/067/OHK2/1T/12  
  Technologie a zařízení pro přeměnu odpadů v ušlechtilé formy látek a energií – Krátký, L. (2015)
 • SGS14/060/OHK2/1T/12  
  Intenzifikace procesů při výrobě biopaliv. – Krátký, L. (2014)
 • BATA/NIF/2014  
  Hydrotermické zpracování biomasy v technologiích výroby biopaliv – Krátký, L. (2013-2014)
 • SGS13/065/OHK2/1T/12  
  Technologie a zařízení pro intenzifikaci procesů při výrobě biopaliv. – Krátký, L. (2013)
 • SGS12/055/OHK2/1T/12  
  Zařízení pro intenzifikaci výroby biopaliv – Krátký, L. (2012)

Článek v periodiku

2020

 • Economic feasibility and sensitivity analysis of fish waste processing biorefinery – Krátký, L. - Zamazal, P., 2020

2019

 • Diversity of Biogas Plant Realizations – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., 2019

2018

 • Carbon capture and utilization technologies: a technical state of art – Krátký, L., 2018
 • Economically profitable waste treatment within the concept biorefinery: fiction or reality – Krátký, L. - Azizov, S. - Seghman, P. - Formánek, R., - Jirout, T., 2018
 • Lignocellulosic waste treatment in biogas biorefinery with reduced CO2 production: a techno-economic study – Krátký, L. - Azizov, S., - Jirout, T., 2018
 • Možnosti realizace fotobioreaktorů v průmyslovém měřítku – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018

2017

 • Effect of Organic Solvents on Microalgae Growth, Metabolism and Industrial Bioproduct Extraction: A Review – Miazek, K - Krátký, L. - Šulc, R. - Jirout, T. - Aguedo, M. - Richel, A., - Goffin, D., 2017

2016

 • Energy-economic analysis of thermal-expansionary pretreatment for its implementation at biogas plant – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., 2016
 • Moderní trendy předúprav pro ekonomicky rentabilní biorafinerie – Krátký, L. - Jirout, T., 2016

2015

 • Effect of rapid batch decompression on hydrolysate quality after hydrothermal pretreatment of wheat straw – Krátký, L. - Jirout, T., 2015
 • Mechanical disintegration of wheat straw using a roller-plate grinding system with sharp-edged segments – Krátký, L. - Jirout, T., 2015
 • The effect of process parameters during the thermal-expansionary pretreatment of wheat straw on hydrolyzate quality and biogas yield – Krátký, L. - Jirout, T., 2015

2014

 • Energy efficient size reduction technology for wet fibrous biomass treatment in industrial biofuel technologies – Krátký, L. - Jirout, T., 2014
 • Improving specific power consumption for mechanical mixing of feedstock in biogas fermenter by mechanical disintegration of lignocellulosic biomass – Krátký, L. - Jirout, T., 2014

2013

 • Characterization of wheat straw pre-treatment by thermo-gravimetric method – Šulc, R. - Krátký, L., 2013
 • The effect of mechanical disintegration on the biodegradability of wheat straw – Krátký, L. - Jirout, T., 2013

2012

 • From biomas to biogas: a pilot plant technology – Krátký, L. - Jirout, T., 2012
 • The effect of thermal-expansionary hydrolysis on wheat straw treatment – Krátký, L. - Jirout, T., 2012
 • Lab-scale technology for biogas production from lignocellulose wastes – Krátký, L. - Jirout, T., - Nalezenec, J., 2012

2011

 • Biomass size reduction machines for enhancing biogas production. – Krátký, L. - Jirout, T., 2011

2009

 • Mixing system for highly concentrated fine-grained suspensions – Moravec, J. - Jirout, T. - Rieger, F., - Krátký, L., 2009

Stať ve sborníku

2019

 • Novel trends in flat panel photobioreactor´s designing – Krátký, L. - Bělohlav, V. - Žáková, T., - Jirout, T., 2019
 • Prediction tool for gasification produced gas composition – Seghman, P. - Jirout, T., - Krátký, L., 2019
 • Gasification product prediction tool and perspective syngas utilization technologies for biomass gasification produced syngas – Seghman, P. - Jirout, T., - Krátký, L., 2019
 • Hydrodynamics as a Tool to Remove Biofilm in Tubular Photobioreactor – Žáková, T. - Jirout, T., - Krátký, L., 2019
 • Artificial lighting of photobioreactors: economically feasible or non-economic solution – Krátký, L. - Bělohlav, V., 2019
 • Numerical analysis of hydrodynamic conditions in pilot flat-panel photobioreactor: operating and design parameters influence on the microalgae cultivation – Bělohlav, V. - Jirout, T. - Krátký, L. - Uggetti, E., - Díez-Montero, R., 2019
 • Elimination of Biofilm Formation in Flat-Panel Photobioreactor by Hydrodynamics – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2019
 • Machines and Apparatuses for CCU Technologies: A Current Technical Maturity and Future Perceptivity – Krátký, L. - Jirout, T. - Bělohlav, V. - Žáková, T., - Ronzón Tirado, J., 2019

2018

 • Microalgal Biofouling Removal by Hydrodynamics in Tubular Photobioreactor – Žáková, T. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • From chemistry to technology – biomass gasification product gas cleaning and utilization – Seghman, P. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Biogas Biorefinery: Techno-economic analysis – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., 2018
 • Numerical investigation of hydrodynamic conditions in a pilot flat panel photobioreactor – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Lignocellulosic waste treatment in biogas biorefinery with reduced CO2 production: a techno-economic study. – Krátký, L. - Azizov, S., - Jirout, T., 2018
 • Optimalizace homogenizace viskózy – Mrázek, D. - Kovač, D. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Technical study of pilot plant and industrial photobioreactors – Žáková, T. - Krátký, L., - Jirout, T., 2018
 • Numerical Investigation of Hydrodynamic Conditions in a Pilot Tubular Photobioreactor – Bělohlav, V. - Uggetti, E. - Díez-Montero, R. - García, J. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Syngas transformation technologies to produce biofuels and biochemicals - A techno-economic review – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., 2018
 • Conceptual design of lignocellulosic bioethanol biorefinery - A rentability study – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., 2018
 • Technická štúdia poloprevádzkových a priemyselných fotobioreaktorov – Žáková, T. - Krátký, L., - Jirout, T., 2018
 • Techno-economical potential of CO2 to lipids conversion technology using algae – Krátký, L. - Formánek, R. - Bělohlav, V. - Šulc, R., - Jirout, T., 2018
 • Ekonomicky rentabilní zpracování odpadů v konceptu biorafinerie: fikce nebo skutečnost? – Krátký, L. - Seghman, P. - Formánek, R., - Jirout, T., 2018

2017

 • Lignocelulózová bioetanolová biorafinerie – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., 2017
 • Numerical investigation of hydrodynamic conditions in a flat panel photobioreactor – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2017
 • Efektivní technologie a zařízení pro sběr, separaci a extrakci chemicky cenných látek z mikrořas – Formánek, R. - Krátký, L., 2017
 • Operational and Design Parameters of Microalgae Cultivation Systems for Its Application in Industrial Scale – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2017
 • Biogas Biorefinery: Techno-Economic Analysis of Several Paths – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., 2017
 • Biorefinery: A Critical Technical Review – Krátký, L. - Jirout, T., - Kutsay, A., 2017
 • Technology of biogas production as a biorefinery concept – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., 2017
 • Možnosti realizace fotobioreaktorů v průmyslovém měřítku – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2017
 • Perspektivita zpracování odpadů v biorafineriích – Krátký, L. - Jirout, T., - Kutsay, A., 2017

2016

 • Biorefinery: An economic feasible waste transformation technology – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., 2016
 • Biorefinery: An economic feasible waste transformation technology? – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., 2016
 • Moderní trendy předúprav pro ekonomicky-rentabilní biorafinerie – Krátký, L. - Jirout, T., 2016

2015

 • Vliv termické a termicko-expanzní předúpravy dřevní štěpky na jakost hydrolyzátu – Krátký, L., 2015
 • Energeticko-ekonomické posouzení intenzifikované výroby bioplynu pomocí termicko-expanzní předúpravy – Kutsay, A. - Krátký, L., 2015
 • Energy-economic study of thermal-expansionary pretreatment for its implementation at biogas plant – Kutsay, A. - Krátký, L., 2015
 • Retting mill - the efficient machine for disintegration of wibrous biomass – Krátký, L. - Setnička, A., 2015
 • Thermal-Expansionary Pretreatment of Lignocellulosic Biomass: An Energy Feasibility Study – Kutsay, A. - Krátký, L., 2015

2014

 • Scale-up of equipment for thermal-expansionary pretreatment of lignocelluloses – Krátký, L., 2014
 • The comparison of thermal and thermal-expansionary pretreatment on the quality of wheat straw hydrolyzate – Krátký, L. - Celar, H. - Zajíček, P., - Setnička, A., 2014
 • The impact of thermal-expansionary pretreatment on methane yield of wheat straw – Krátký, L. - Jirout, T., 2014
 • Laboratorní zařízení k termické předúpravě biomasy pro zvýšení výtěžnosti produkce bioplynu – Celar, H. - Krátký, L., 2014
 • Modulace procesních parametrů termicko-expanzní předúpravy lignocelulózových surovin – Zajíček, P. - Krátký, L., 2014

2013

 • Thermo-gravimetric characterization of wheat straw pretreatment by thermal-expansionary hydrolysis – Šulc, R. - Krátký, L., 2013
 • Vliv termicko-expanzní předúpravy na biodegradabilitu pšeničné slámy – Krátký, L. - Jirout, T., 2013
 • Thermal-Expansionary Hydrolysis: The Effective Pre-treatment of Biomass in Biogas Plants – Krátký, L. - Jirout, T., 2013
 • Thermal-Expansionary Hydrolysis: The Effective Pre-treatment of Biomass in Biogas Plants – Krátký, L. - Jirout, T., 2013
 • Vliv mechanické dezintegrace pšeničné slámy na výtěžnost bioplynu – Krátký, L. - Jirout, T., 2013
 • Macerator - the new solution for disintegration of biomass at biogas plants. – Krátký, L. - Jirout, T., 2013
 • The impact of thermal-expansionary hydrolysis on the biodegradability of wheat straw. – Krátký, L. - Jirout, T., 2013
 • Vliv termicko-expanzní hydrolýzy na strukturu biomasy – Celar, H. - Krátký, L., - Jirout, T., 2013

2012

 • Poloprovozní zařízení s bočními míchadly – Krátký, L. - Jirout, T., - Dostál, M., 2012
 • Termicko-expanzní hydrolýza pšeničné slámy – Krátký, L. - Jirout, T., 2012
 • Visual study of material expansion using DIC process completed by temperature and pressure history – Sulaiman, I. - Krátký, L. - Kristiawan, M. - Sobolík, V., - Allaf, K., 2012
 • Lab-scale technology for biogas production from lignocellulose wastes – Krátký, L. - Jirout, T., - Nalezenec, J., 2012
 • Thermal - expansionary hydrolysis of wheat straw as a step to enhance biogas production. – Krátký, L. - Jirout, T. - Dostál, M., - Šulc, R., 2012

2011

 • Laboratorní zařízení pro termicko-expanzní hydrolýzu substrátů při výrobě biopaliv – Krátký, L. - Jirout, T., - Dostál, M., 2011
 • Laboratorní zařízení pro termicko-expanzní hydrolýzu surovin – Krátký, L. - Jirout, T., 2011

2010

 • Review of biomass size reduction machines – Krátký, L. - Jirout, T., 2010
 • Zařízení pro předúpravu surovin při výrobě biopaliv – Krátký, L. - Jirout, T., 2010
 • Laboratorní zařízení pro výrobu biopaliv. – Krátký, L. - Jirout, T., - Skočilas, J., 2010

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Hydrocyklon pro odlučování koksu – Jirout, T. - Krátký, L., - Marcalíková, L., 2018

2017

 • Variabilní jednotka pro separaci kapalné a tuhé fáze – Krátký, L. - Jirout, T., - Procházka, P., 2017
 • Laboratorní jednotka pro testování životnosti stlačovaných ucpávek – Krátký, L. - Procházka, P., - Jirout, T., 2017

2015

 • Zařízení pro stanovení tlakové ztráty při průtoku kapaliny porézní vrstvou – Jirout, T. - Krátký, L., 2015

2013

 • Termoreaktor k hydrotermickému rozkladu biomasy při maximální teplotě 200°C a tlaku 1,55 MPa – Krátký, L. - Celar, H., 2013

2011

 • Laboratorní testovací jednotka výtěžnosti bioplynu – Krátký, L. - Šulc, R. - Jirout, T., - Dostál, M., 2011

2010

 • Zařízení pro termicko-expanzní hydrolýzu – Krátký, L. - Jirout, T. - Dostál, M., - Skočilas, J., 2010
 • Laboratorní fermentor pro výrobu biopaliv – Krátký, L. - Jirout, T. - Dostál, M. - Skočilas, J., - Šulc, R., 2010

Zpráva

2018

 • Hydrocyklon pro modelování koksu – Marcalíková, L. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Experimental tests of separation unit in configuration - FITO cartridge, nutsch – Krátký, L. - Procházka, P., - Jirout, T., 2018

2017

 • Hydrodynamika a přestup tepla v laboratorní biofiltrační jednotce – Jirout, T. - Krátký, L., - Štancl, J., 2017
 • Optimalizace procesů a zařízení v lince přípravy viskózy – Jirout, T. - Krátký, L., 2017
 • Znalecký posudek k případu „Rekonstrukce sila Blovice“ – Krátký, L. - Jirout, T. - Hrdlička, F. - Novák, L. - Hoffman, P., - Skočilas, J., 2017
 • Odborné posouzení záměru realizace projektu „Výroba minerálního oleje Šternberk“ - ODBORNÉ POSTŘEHY – Krátký, L. - Šulc, R., - Jirout, T., 2017
 • Laboratorní technologie pro expanzní destilaci PET odpadů – Krátký, L. - Jirout, T., - Bělohlav, V., 2017
 • Návrh technologie výroby prášku PEI pro 3D tisk – Krátký, L. - Jirout, T., 2017
 • Separability factor of gravity settler without central disc – Krátký, L. - Jirout, T., - Procházka, P., 2017
 • Stanovení odlučivosti separátoru v konfiguraci gravitačního usazováku – Krátký, L. - Jirout, T., - Procházka, P., 2017
 • Utěsňování hřídelů míchadel tlakových nádob zpracovávajících abrazívní materiály – Krátký, L. - Procházka, P. - Jirout, T., - Moravec, J., 2017
 • Vývoj demonstrační linky technologie výroby biouhlu termickým rozkladem kalů z ČOV – Krátký, L. - Šulc, R., - Jirout, T., 2017

2016

 • Návrh základních parametrů mechanicky míchaných nádrží pro separaci nečistot z oleje – Jirout, T. - Krátký, L., 2016
 • Filtrace roztoku TEA na výrobě POX – Krátký, L. - Jirout, T., 2016
 • Základní konstrukční uspořádání flash-separátoru – Krátký, L. - Jirout, T., - Moravec, J., 2016
 • Návrh konstrukčního uspořádání expanzní hlavy extrudéru pro flash destilaci PET odpadů – Krátký, L. - Jirout, T., - Moravec, J., 2016
 • Laboratorní testy prototypové trysky II. – Krátký, L. - Jirout, T., 2016
 • Laboratorní testy prototypové trysky I. – Krátký, L. - Jirout, T., 2016
 • Variantní řešení vrtaných trysek pro hasicí systémy – Krátký, L. - Jirout, T., 2016
 • Review of NLGG potential for its application in selected industries – Krátký, L. - Jirout, T. - Moravec, J. - Štancl, J. - Skočilas, J., - Žáková, Terezia, 2016
 • 3D model of containerized sludge dewatering technology intensified by statix mixer – Krátký, L. - Jirout, T., - Žáková, Terezia, 2016
 • Znalecký posudek - Poškození ucpávek CK 738D reaktorů 103.04A/B – Lukavský, J. - Krátký, L., - Jirout, T., 2016
 • Kontinuální separační jednotka tuhá fáze-kapalina – Procházka, P. - Krátký, L., 2016
 • Technické zhodnocení metod dezintegrace buněčných stěn mikrořas z hlediska průmyslového využití – Formánek, R. - Krátký, L., 2016

2015

 • Modulární fermentor 0,5m3 – Krátký, L. - Vlček, P. - Štancl, J., - Jirout, T., 2015
 • CFD simulace proudění v konstrukčně modifikovaném vstupním prostoru quenchové vody ve filtru F1201 – Krátký, L. - Jirout, T., - Skočilas, J., 2015
 • Variantní řešení separátorů koksových částic z quenchového oleje – Krátký, L. - Jirout, T., - Skočilas, J., 2015
 • Hydraulické charakteristiky koksových částic z quenchového oleje – Krátký, L. - Jirout, T., 2015
 • Pevnostní analýza vnitřního výměníku tepla – Krátký, L. - Jirout, T., 2015
 • Pevnostní analýza titanové vestavby cirkulační odparky – Krátký, L. - Jirout, T., 2015

2014

 • Návrh hnětače pro přípravu kolagenní hmoty v kontinuálním režimu – Jirout, T. - Moravec, J., - Krátký, L., 2014
 • Experimentální stanovení fyzikálně-chemických vlastností pšeničných a kukuřičných výpalků a fugátů – Krátký, L. - Jirout, T., 2014

2013

 • Experimentální stanovení fyzikálně-chemických vlastností žitných výpalků a fugátů – Krátký, L. - Jirout, T., 2013
 • Vliv vybraných metod předúprav surovin na výtěžnost bioplynu – Krátký, L. - Jirout, T., 2013

Kvalifikační zpráva

2018

 • Laboratorní deskový fotobioreaktor – Červený, J. - Krátký, L., 2018

2017

 • Efektivní technologie a zařízení pro sběr, separaci a extrakci chemicky cenných látek z mikrořas – Formánek, R. - Krátký, L., 2017
 • Lignocelulózová bioetanolová biorafinerie – Seghman, P. - Krátký, L., 2017

2016

 • Technologie a zařízení pro intenzifikaci termo- a biochemické konverze odpadů na ušlechtilé chemické látky a biopaliva – Krátký, L., 2016
 • Technologie a zařízení pro hydrotermické zpracování odpadů – Krátký, L., 2016
 • Design of pilot-plant effective photobioreactors – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2016

2015

 • Thermal-expansionary pretreatment of lignocellulose wastes in industrial scale – Kutsay, A. - Krátký, L., 2015

2014

 • Termická předúprava lignocelulózových plodin při výrobě biopaliv – Celar, H. - Krátký, L., 2014
 • Technologie a zařízení pro předúpravu surovin při výrobě biopaliv. – Krátký, L., 2014

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2015

 • Moderní trendy předúprav biomasy pro intenzifikaci výroby biopaliv druhé generace – Krátký, L. - Jirout, T., 2015

Kapitola v knize

2016

 • Scale-up of Equipment for Thermal-Expansionary Pretreatment of Lignocelluloses – Krátký, L., 2016

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2011

 • Míchací zařízení s bočními míchadly – Jirout, T. - Krátký, L., - Dostál, M., 2011

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2019

 • Hydrodynamika jako nástroj pro zamezení tvorby biofilmu v deskovém fotobioreaktoru – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2019
 • Recent trends in pretreatment technologies for production of lignocellulosic biofuels. – Krátký, L. - Jirout, T., 2019

2018

 • Dizajn fotobioreaktorov a spósoby odstraňovania biofoulingu – Žáková, T. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Numerická simulace hydrodynamických podmínek v hybridním trubkovém fotobioreaktoru – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Konverze CO2 na lipidy z mikrořas pohledem strojního inženýra – Krátký, L. - Formánek, R. - Bělohlav, V. - Šulc, R., - Jirout, T., 2018

2017

 • Biogas plant in biorefinery concept – Krátký, L. - Kutsay, A., - Jirout, T., 2017

2014

 • Technologie předúpravy biomasy jako klíčový krok ke zvýšení výtěžnosti bioplynu – Krátký, L., 2014

...

2019

 • BIOMASS GASIFICATION PRODUCT GAS CLEANING AND UTILIZATION – IMPORTANT CRITERIA FOR SUITABLE TECHNOLOGY SELECTION – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., 2019